Wojskowa Akademia Techniczna w Petofim

foto:  ZSZ im. S. Petöfi 14  stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie gościli wykładowcy z Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie to odbyło się w ramach współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną  w Warszawie i Szkołą.


Uczniowie klas technik informatyk i klas liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym i policyjnym uczestniczyli w wykładach dotyczących różnych dziedzin technicznych przeprowadzonych przez przybyłych gości. Wykłady dotyczyły takich dziedzin jak :

  • cybernetyka: Czy sieci rządzą światem? Od fizyki do informatyki;
  • elektronika: Zrozumieć rzeczywistość – półtora wieku równań  Maxwella,
  • mechanika: Symulacje komputerowe współczesnym narzędziem XXI wieku,
  • nowe technologie i chemia: Mieszaniny pirotechniczne w technice wojskowej i cywilnej, wykład z pokazem,
  • inżynieria lądowa i geodezja: Zdjęcia lotnicze i satelitarne- cywilne i wojskowe aspekty wykorzystania.

Odbyły się one w różnych salach szkoły, a uczestnicy  mogli zobaczyć jak wygląda sposób przekazywania  wiedzy na wyższej uczelni,  a także  zdobyć ciekawe informacje dotyczące rozwoju nauki i techniki. Zorganizowano także  wystawę o kierunkach kształcenia i ofercie edukacyjnej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, zaś uczniowie szkoły mogli się zapoznać z aktualną ofertą i dowiedzieć się od gości jak zorganizowane są studia na uczelni  i  rekrutacja w przyszłym roku akademickim.                                                                     
Kierownikiem  grupy wykładowców był płk. mgr inż. Wiesław Szczygielski.