Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Nagrody w Starostwie Powiatowym - 2021

Starostwo Powiatowe w Ostródzie jest trzecim urzędem, którego dotyczy publikacja informacji o nagrodach za 2021 rok. Wniosek o udostępnienie informacji również rozszerzyłem o listę wszystkich pracowników nagrodzonych w 2021 roku. Ze strony starostwa nie było żadnych problemów i przeciągania w czasie udzielenia odpowiedzi. Wszystkie dane otrzymałem w ustawowym terminie.

Wniosek o informację publiczną wysłałem do starostwa 20 stycznia 2022 roku. Komplet odpowiedzi otrzymałem 4 lutego 2022 roku. W Starostwie Powiatowym w Ostródzie w 2021 roku przyznano nagrody 113 pracownikom w łącznej wysokości 540 500,00 zł. Był to wzrost wydatków na nagrody o 11% rok do roku.
Zestawienie wydatków na nagrody w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (2012-2021).

Tabela 1 – Zestawienie kwot na nagrody w latach 2012-2021.
roksuma nagród (zł)zmiany %
2021 540 500,00 +11%
2020 488 035,00 -17%
2019 589 470,00 -18%
2018 717 340,00 +37%
2017 524 901,00 +38%
2016 380 550,00 +13%
2015 335 400,00 -28%
2014 463 850,00 +104%
2013 227 500,00 -28%
2012 314 250,00  

Uzasadnienia nagród dla pracowników.

W udzielonej odpowiedzi nie ma uzasadnień poszczególnych nagród dla pracowników. Otrzymałem jedynie informację o warunkach przyznawania nagród i odnośnik do regulaminu.

Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa reguluje §9 Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 72/2017 Starosty Ostródzkiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie z późniejszymi zmianami, zgodnie z którym „(...) nagroda uznaniowa może zostać przyznana pracownikom, którzy wzorowo wypełniają powierzone im zadania, przejawiają inicjatywę i samodzielność w pracy, podnoszą kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami pracodawcy (...)”.

Zarządzenie Starosty Ostródzkiego w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Swoją drogą nadal nie potrafię zrozumieć, co kieruje urzędnikami, którzy wysyłają odpowiedzi jako skan dokumentu, którego nie dość, że bez wykonania dodatkowych czynności nie można przeszukać, skopiować treści, to jeszcze w tak przesłanej odpowiedzi umieszczane są odnośniki do stron internetowych. Dziwi to, ponieważ równolegle wysyłany jest inny dokument podpisany cyfrowo, który da się przeszukiwać i kopiować jego zawartość. Oba są przygotowane komputerowo. Najwyższy czas skończyć z taką praktyką.

Poniżej pełne zestawienie zawierające udostępnioną listę pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie i przyznanych nagród w 2021 roku.

Tabela 2 – szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (maj).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKwota nagrody
Ankowska Anna GN maj 2 200,00 zł
Banaszkiewicz Błażej OKS maj 1 700,00 zł
Bazydło Anna RLŚ maj 1 700,00 zł
Bejgrowicz Teresa AN maj 2 400,00 zł
Bera Tadeusz KT maj 3 000,00 zł
Błaszczak Karolina Fn maj 2 000,00 zł
Bonisławski Krzysztof KT maj 1 700,00 zł
Bonk Krzysztof GK maj 2 200,00 zł
Budziszewska-Hilińska Dorota OKS maj 2 000,00 zł
Czarnecka Alicja KT maj 2 000,00 zł
Dębska Ewa OKS maj 1 700,00 zł
Drobisz Iwona Fn maj 2 000,00 zł
Dubicka Milena GN maj 1 700,00 zł
Duminski Arkadiusz GK maj 1 700,00 zł
Dybikowski Dariusz KT maj 2 600,00 zł
Dymkowska Magdalena KT maj 1 700,00 zł
Fabisiak Michał GK maj 1 700,00 zł
Gesek Joanna ZKO maj 2 000,00 zł
Gesek Norbert KT maj 1 700,00 zł
Gołoś Jolanta BA maj 1 700,00 zł
Górecka Ilona KT maj 1 300,00 zł
Grabowska Agnieszka KT maj 1 700,00 zł
Grobis Piotr BHP/OID maj 1 600,00 zł
Gruszecki Wojciech GK maj 1 700,00 zł
Grzeszczak Marzena KT maj 1 700,00 zł
Hordejuk Krzysztof GK maj 3 500,00 zł
Ignatjuk Mariusz GN maj 1 900,00 zł
Iszoro Sylwia AN maj 1 700,00 zł
Jaksina Magdalena GK maj 2 200,00 zł
Janiak-Pepłowska Agnieszka RK maj 1 800,00 zł
Jankowska Iwona GN maj 1 700,00 zł
Jastrzębski Marek AN maj 1 700,00 zł
Jobska Magdalena IRL maj 1 700,00 zł
Juszczyk Joanna KT maj 1 700,00 zł
Kacprzyk Milena Fn maj 2 000,00 zł
Kaliszewska Joanna BA maj 2 000,00 zł
Kłosowska Marika AN maj 1 300,00 zł
Koperkiewicz Sylwia RLŚ maj 2 200,00 zł
Kosiniak Olga GN maj 2 100,00 zł
Koszczał Aleksandra GN maj 2 000,00 zł
Koszczał Jolanta AN maj 4 000,00 zł
Kowalska Beata Fn maj 2 000,00 zł
Kuklinski Marcin RLŚ maj 1 000,00 zł
Laska Marta AN maj 2 000,00 zł
Łazicki Eugeniusz GK maj 1 700,00 zł
Malisz Anna AN maj 2 200,00 zł
Markowska Aneta AN maj 2 000,00 zł
Markowska Justyna Fn maj 1 700,00 zł
Matusiak Monika IRL maj 2 000,00 zł
Mazur Dorota OKS maj 1 700,00 zł
Merda Paweł RLŚ maj 3 300,00 zł
Milewski Ireneusz GN maj 1 700,00 zł
Myśliński Marek IRL maj 2 000,00 zł
Nowakowska Marzanna AN maj 2 700,00 zł
Nowicka Lidia GN maj 1 700,00 zł
Ostrówka Anna KT maj 1 700,00 zł
Owczarczyk Luiza GN maj 1 700,00 zł
Pajdak Katarzyna GN maj 2 000,00 zł
Pełech Beata GN maj 2 000,00 zł
Pielak Bartosz GK maj 2 200,00 zł
Płoska Alicja KT maj 1 700,00 zł
Podolak Ilona AN maj 2 000,00 zł
Polanowska Aneta Fn maj 3 500,00 zł
Rachuba Dawid BA maj 2 000,00 zł
Rosłoniec Aleksandra IRL maj 1 700,00 zł
Rucinski Daniel BA maj 3 000,00 zł
Skolmowski Kamil KT maj 2 100,00 zł
Skuratko-Wacławek Marzena OKS maj 3 500,00 zł
Smolinski Kamil GK maj 2 600,00 zł
Sokołowska Gražyna Fn maj 2 000,00 zł
Standara Marek GN maj 3 500,00 zł
Stasiuk Justyna Fn maj 2 000,00 zł
Szcze Niak Michał RLŚ maj 2 200,00 zł
Szerszeń Piotr IRL maj 2 200,00 zł
Szostek Anna AN maj 2 000,00 zł
Szpojda Oskar KT maj 1 300,00 zł
Wiatek Karolina AN maj 2 200,00 zł
Tomporowska Paulina AN maj 1 700,00 zł
Turski Grzegorz AN maj 2 000,00 zł
Twarda Milena Fn maj 1 700,00 zł
Urbanowicz Aneta RLŚ maj 1 700,00 zł
Wasiuta Anna Fn maj 1 700,00 zł
Wasześcik Agnieszka ZKO maj 2 000,00 zł
Wilczek Artur IRL maj 3 000,00 zł
Wilczyńska Anna KT maj 1 700,00 zł
Zambrzycki Szymon AN maj 1 700,00 zł
Zarożny Maciej BA maj 2 000,00 zł
Zaworski Michał AN maj 800,00 zł
Zduniak Ilona Fn maj 1 700,00 zł
Żebrowska Anna OKS maj 1 700,00 zł
Żurawska Anna Fn maj 2 000,00 zł
Żynda Hanna Fn maj 4 000,00 zł
Tabela 3 – szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (sierpień).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKwota nagrody
Banaszkiewicz Błażej OKS sierpień 1 000,00 zł
Bejgrowicz Teresa AN sierpień 2 000,00 zł
Budziszewska-Hilińska Dorota OKS sierpień 1 500,00 zł
Kłosowska Marika AN sierpień 1 000,00 zł
Koszczał Jolanta AN sierpień 2 000,00 zł
Nowakowska Marzanna AN sierpień 1 500,00 zł
Turski Grzegorz AN sierpień 1 000,00 zł
Żebrowska Anna OKS sierpień 1 500,00 zł
Tabela 4 – szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (wrzesień).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKwota nagrody
Pajdak Katarzyna GN wrzesień 1 000,00 zł
Tabela 5 – szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (październik).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKwota nagrody
Budziszewska-Hilińska Dorota OKS październik 1 000,00 zł
Rosłoniec Aleksandra IRL październik 1 000,00 zł
Turski Grzegorz AN październik 1 000,00 zł
Żebrowska Anna OKS październik 1 000,00 zł
Tabela 6 – szczegółowe dane o nagrodach w 2021 roku (grudzień).
Nazwisko i ImięKomórka OrganizacyjnamiesiącKwota nagrody
Banaszkiewicz Błażej OKS grudzień 2 600,00 zł
Bazydło Anna RLŚ grudzień 2 700,00 zł
Bejgrowicz Teresa AN grudzień 3 200,00 zł
Bera Tadeusz KT grudzień 3 800,00 zł
Błaszczak Karolina Fn grudzień 3 000,00 zł
Bonisławski Krzysztof KT grudzień 2 600,00 zł
Bonk Krzysztof GK grudzień 3 000,00 zł
Budziszewska-Hilińska Dorota OKS grudzień 2 600,00 zł
Czarnecka Alicja KT grudzień 2 900,00 zł
Dębska Ewa OKS grudzień 2 600,00 zł
Drobisz Iwona Fn grudzień 2 700,00 zł
Drobiszewska Jolanta GK grudzień 1 000,00 zł
Dubicka Milena GN grudzień 2 100,00 zł
Duminski Arkadiusz GK grudzień 2 600,00 zł
Dybikowski Dariusz KT grudzień 3 200,00 zł
Dymkowska Magdalena KT grudzień 2 600,00 zł
Fabisiak Michał GK grudzień 2 600,00 zł
Gapa Anna GN grudzień 2 600,00 zł
Gesek Joanna ZKO grudzień 2 800,00 zł
Gesek Norbert KT grudzień 2 600,00 zł
Gołoś Jolanta BA grudzień 2 800,00 zł
Górecka Ilona KT grudzień 2 600,00 zł
Grabowska Agnieszka KT grudzień 2 600,00 zł
Grenda Izabela OKS grudzień 2 600,00 zł
Grobis Piotr BHP/OID grudzień 2 600,00 zł
Gruszecki Wojciech GK grudzień 2 600,00 zł
Grzeszczak Marzena KT grudzień 2 900,00 zł
Hordejuk Krzysztof GK grudzień 4 200,00 zł
Ignatjuk Mariusz GN grudzień 2 900,00 zł
Iszoro Sylwia AN grudzień 2 600,00 zł
Jaksina Magdalena GK grudzień 3 000,00 zł
Janiak-Pepłowska Agnieszka RK grudzień 3 100,00 zł
Jankowska Iwona GN grudzień 2 600,00 zł
Jastrzębski Marek AN grudzień 2 800,00 zł
Jobska Magdalena IRL grudzień 2 800,00 zł
Juszczyk Joanna KT grudzień 2 200,00 zł
Kacprzyk Milena Fn grudzień 3 000,00 zł
Kaliszewska Joanna BA grudzień 2 800,00 zł
Kłosowska Marika AN grudzień 2 800,00 zł
Kopańko-Zalewska Marta IRL grudzień 1 500,00 zł
Koperkiewicz Sylwia RLŚ grudzień 2 700,00 zł
Kosiniak Olga GN grudzień 3 200,00 zł
Kowalska Beata Fn grudzień 2 700,00 zł
Łazicki Eugeniusz GK grudzień 2 600,00 zł
Malisz Anna AN grudzień 3 200,00 zł
Markowska Aneta AN grudzień 3 200,00 zł
Markowska Justyna Fn grudzień 2 700,00 zł
Matusiak Monika IRL grudzień 2 800,00 zł
Mazur Dorota OKS grudzień 3 400,00 zł
Merda Paweł RLŚ grudzień 3 800,00 zł
Milewski Ireneusz GN grudzień 2 800,00 zł
Myśliński Marek IRL grudzień 2 800,00 zł
Nowakowska Marzanna AN grudzień 3 300,00 zł
Nowicka Lidia GN grudzień 2 600,00 zł
Ostrówka Anna KT grudzień 2 100,00 zł
Owczarczyk Luiza GN grudzień 2 600,00 zł
Pajdak Katarzyna GN grudzień 3 400,00 zł
Pełech Beata GN grudzień 2 800,00 zł
Pielak Bartosz GK grudzień 2 600,00 zł
Płoska Alicja KT grudzień 2 600,00 zł
Podolak Ilona AN grudzień 2 700,00 zł
Polanowska Aneta Fn grudzień 4 200,00 zł
Rachuba Dawid BA grudzień 2 800,00 zł
Rosłoniec Aleksandra IRL grudzień 2 800,00 zł
Rucinski Daniel BA grudzień 3 800,00 zł
Skolmowski Kamil KT grudzień 2 900,00 zł
Smolinski Kamil GK grudzień 3 200,00 zł
Sokołowska Grażyna Fn grudzień 3 000,00 zł
Standara Marek GN grudzień 3 800,00 zł
Stasiuk Justyna Fn grudzień 2 700,00 zł
Strzylak Ewa KT grudzień 1 000,00 zł
Szcze Niak Michał RLŚ grudzień 3 000,00 zł
Szerszeń Piotr IRL grudzień 2 800,00 zł
Szostek Anna AN grudzień 2 800,00 zł
Szpojda Oskar KT grudzień 2 600,00 zł
Wiatek Karolina AN grudzień 3 200,00 zł
Tomporowska Paulina AN grudzień 2 900,00 zł
Turski Grzegorz AN grudzień 3 000,00 zł
Twarda Milena Fn grudzień 2 700,00 zł
Urbanowicz Aneta RLŚ grudzień 3 000,00 zł
Wasiuta Anna Fn grudzień 2 900,00 zł
Wasześcik Agnieszka ZKO grudzień 2 800,00 zł
Wilczek Artur IRL grudzień 3 800,00 zł
Wilczyńska Anna KT grudzień 2 600,00 zł
Zambrzycka Sylwia GN grudzień 2 600,00 zł
Zambrzycki Szymon AN grudzień 3 000,00 zł
Zarożny Maciej BA grudzień 2 800,00 zł
Zaworski Michał AN grudzień 1 600,00 zł
Zduniak Ilona Fn grudzień 2 600,00 zł
Żebrowska Anna OKS grudzień 2 600,00 zł
Żurawska Anna Fn grudzień 3 300,00 zł
Żynda Hanna Fn grudzień 4 500,00 zł

Komórki organizacyjne:
AN - Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr
Fn -Wydział Finansowy,
BA - Wydział Budownictwa i Architektury,
IRL - Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego,
KT - Wydział Komunikacji i Transportu,
RLŚ - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
OKS - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,
GN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów,
GK - Wydział Geodezji i Kartografii,
ZKO - Referat Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Obywatelskich,
ZKO-PN - Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
RK - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
BHP - Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
OID - Inspektor Ochrony Danych.

Zestawienie nie zawiera listy wszystkich nagrodzonych pracowników. Wynika to z faktu odmowy przekazania danych 23 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pomocniczych i obsługi oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Brakuje listy pracowników, którzy łącznie otrzymali nagrody w kwocie 76 200,00 zł.
Otrzymałem już odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji o nagrodach w latach 2018-2020 roku (po 9 dniach). Materiał z kompletem odpowiedzi pojawi się jeszcze w sierpniu.