ilustracja, pieniądze, foto: ostrodaonline.pl
ilustracja, pieniądze, foto: ostrodaonline.pl

Nagrody w ostródzkich urzędach - 2019 i 2020

W 2020 roku na nagrody w trzech urzędach (Urząd Gminy, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe) wydano łącznie 833 115,00 zł, czyli o 33 procent mniej niż w 2019 roku. Natomiast w 2019 roku na nagrody w tych urzędach wydano łącznie 1 243 452,45 zł. To mniej o 16% w stosunku do 2018 roku.

Tabela 1 – Wysokość nagród w urzędach (2019)
Urządsuma (zł)zmiana %
Starostwo Powiatowe 589 470,00 -18%
Urząd Miejski 359 409,45 -22%
Urząd Gminy 294 573,00 +1%
Tabela 2 – Wysokość nagród w urzędach – 2020 rok
Urządsuma (zł)zmiana %
Starostwo Powiatowe 488 035,00 -17%
Urząd Miejski 189 380,00 -47%
Urząd Gminy 155 700,00 -47%
Tabela 3 – Podsumowanie danych o nagrodach w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (2019)
miesiącsuma (zł)nagrodzeni pracownicynajniższa (zł)najwyższa (zł)
styczeń        
luty        
marzec 11 300,00 8 200,00 2 000,00
kwiecień 300,00 1 300,00 300,00
maj 250 500,00 112 600,00 4 700,00
czerwiec 300,00 1 300,00 300,00
lipiec 300,00 1 300,00 300,00
sierpień 3 800,00 2 300,00 3 500,00
wrzesień 11 700,00 16 300,00 2 000,00
październik 9 700,00 15 500,00 1 400,00
listopad 900,00 1 90,00 90,00
grudzień 300 670,00 108 690,00 5 500,00
Tabela 4 – Podsumowanie danych o nagrodach w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (2020)
miesiącsuma (zł)nagrodzeni pracownicynajniższa (zł)najwyższa (zł)
styczeń 300,00 1 300,00 300,00
luty 3 300,00 4 300,00 1 000,00
marzec 8 200,00 6 1 200,00 1 700,00
kwiecień 1 300,00 2 500,00 800,00
maj 285,00 1 285,00 285,00
czerwiec        
lipiec 231 950,00 108 500,00 5 000,00
sierpień 6 000,00 5 800,00 2 000,00
wrzesień        
październik        
listopad        
grudzień 236 700,00 108 400,00 4 000,00
Tabela 5 – Podsumowanie danych o nagrodach w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (2019)
miesiącsuma (zł)nagrodzeni pracownicynajniższa (zł)najwyższa (zł)
styczeń 9 242,44 2 4 266,43 4 976,01
luty 14 400,00 1 14 400,00 14 400,00
marzec        
kwiecień        
maj 65 936,99 90 287,00 2 008,13
czerwiec        
lipiec 4 380,00 2 1 500,00 2 880,00
sierpień 18 878,00 15 300,00 8 328,00
wrzesień 30 472,02 9 2 000,00 7 712,02
październik 9 600,00 3 500,00 7 000,00
listopad        
grudzień 206 500,00 92 1 000,00 6 000,00
Tabela 6 – Podsumowanie danych o nagrodach w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (2020)
miesiącsuma (zł)nagrodzeni pracownicynajniższa (zł)najwyższa (zł)
styczeń        
luty        
marzec        
kwiecień        
maj        
czerwiec 9 720,00 10 300,00 2 500,00
lipiec 860,00 1 860,00 860,00
sierpień 6 500,00 12 350,00 775,00
wrzesień        
październik 1 400,00 1 1 400,00 1 400,00
listopad 2 000,00 1 2 000,00 2 000,00
grudzień 168 900,00 88 500,00 8 000,00
Tabela 7 – Podsumowanie danych o nagrodach w Urzędzie Gminy w Ostródzie (2019)
miesiącsuma (zł)nagrodzeni pracownicynajniższa (zł)najwyższa (zł)
styczeń        
luty        
marzec        
kwiecień        
maj 113 973,00 72 700,00 3 400,00
czerwiec        
lipiec 5 000,00 1 5 000,00 5 000,00
sierpień 3 500,00 2 1 500,00 2 000,00
wrzesień        
październik        
listopad        
grudzień 172 100,00 74 500,00 5 000,00
Tabela 8 – Podsumowanie danych o nagrodach w Urzędzie Gminy w Ostródzie (2020)
miesiącsuma (zł)nagrodzeni pracownicynajniższa (zł)najwyższa (zł)
styczeń 5 000,00 1 5 000,00 5 000,00
luty        
marzec        
kwiecień        
maj        
czerwiec        
lipiec        
sierpień        
wrzesień        
październik        
listopad        
grudzień 150 700,00 80 500,00 3 000,00
Tabela 9 – Zestawienie kwot na nagrody w latach 2012-2020.
 Starostwo PowiatoweUrząd MiejskiUrząd Gminy
roksuma nagród (zł)zmiany %suma nagród (zł)zmiany %suma nagród (zł)zmiany %
2020 488 035,00 -17% 189 380,00 -47% 155 700,00 -47%
2019 589 470,00 -18% 359 409,45 -22% 294 573,00 +1%
2018 717 340,00 +37% 462 554,31 -4% 291 950,00 +19%
2017 524 901,00 +38% 479 911,46 +17% 246 320,00 +48%
2016 380 550,00 +13% 409 100,00 +16% 166 350,00 +18%
2015 335 400,00 -28% 352 637,52 +80% 140 450,00 -11%
2014 463 850,00 +104% 196 052,08 -30% 157 650,00 -2%
2013 227 500,00 -28% 280 353,00 +6% 161 650,00 +6%
2012 314 250,00   264 722,00   152 160,00