fbpx

Radni wzywani na przesłuchanie

ilustracja do materiału
ilustracja do materiału
Radni Rady Miejskiej w Ostródzie są przesłuchiwani przez Policję w sprawie dotyczącej referendum lokalnego. Chodzi o czerwcowe gminne referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji.

 

W poniedziałek 5 października 2020 roku skierowaliśmy pytania dotyczące tych przesłuchań równolegle do Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie i Urzędu Miejskiego w Ostródzie. KPP w Ostródzie odpowiedziała, że nie prowadzi tego postępowania. Skierowano nas do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Dziś w środę 7 października otrzymaliśmy odpowiedź z Mrągowa.


„W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.10.2020r. informuję, że Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie prowadzi czynności wyjaśniające w kierunku naruszenia przepisów z art. 69 Ustawy o referendum lokalnym oraz art. 496 Ustawy Kodeks Wyborczy. Zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia złożył Burmistrz Miasta Ostróda”.

Odpowiedzi z Urzędu Miejskiego nadal nie otrzymaliśmy.

Co mówią przepisy?

USTAWA Kodeks wyborczy
DZIAŁ IX - Przepisy karne
Art. 496. Kto, w związku z wyborami, nie umieszcza w materiałach wyborczych wyraźnego oznaczenia komitetu wyborczego od którego pochodzą
– podlega karze grzywny.

USTAWA o referendum lokalnym
Rozdział 9 - Przepisy karne
Art. 69. Kto prowadzi kampanię referendalną z naruszeniem zakazów określonych w art. 29 ust. 2 i 3 albo art. 31, podlega karze grzywny.
Art. 29.
2. Zabrania się prowadzenia kampanii referendalnej na terenie:

1) urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz sądów;
2) zakładów pracy, w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie;
3) jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek policyjnych.

3. Od zakończenia kampanii referendalnej, aż do zakończenia głosowania zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.
Art. 31. Podczas kampanii referendalnej zabrania się organizowania loterii fantowych, innego rodzaju gier losowych oraz konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość drobnych przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych i promocyjnych.

Wysłaliśmy też do Urzędu Miejskiego w Ostródzie wniosek o udostępnienie treści zawiadomienia burmistrza.
Do tematu będziemy wracać.

Komentarze  
# referendumostródzianin 2020-10-16 20:38
Panie redaktorze, a gdzie się podział ust.1 w Art.29 ? Cóż za niedopatrzenie. A on jest kluczowy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# PytanieRedakcja 2020-10-17 08:29
ust.1 w Art.29 jakiego przepisu?

Ani w zawiadomieniach o przesłuchaniu ani w informacji przekazanej przez Policję nie został wymieniony Art.29.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19