Szpital w Ostródzie

Prezes szpitala odpowiedział - Taka sytuacja nie może mieć miejsca

Kolejna odpowiedź ze szpitala, niekompletna a miejscami nieprecyzyjna. Ponownie bez odpowiedzi na kilka ważnych pytań. Jest za to jasno wyrażone niezadowolenie z powodu zadawania pytań.

W korespondencji z 28 kwietnia Prezes Zarządu Jacek Dudzin pisze:

Kolejny raz otrzymujemy od Pana szereg pytań dotyczących funkcjonowania ostródzkiego szpitala. Wiele z nich zadawał Pan w poprzednich tygodniach /maile z 4,14,20,26 i 27 kwietnia/. Odnoszę wrażenie, że oczekuje Pan ode mnie stałego, cotygodniowego raportowania. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Kierowanie pod naszym adresem tak dużej ilości pytań powoduje olbrzymie obciążenie pracowników, który w obecnej sytuacji powinni koncentrować się na zupełnie innych zadaniach.

Rolą mediów jest pytać, weryfikować i podawać sprawdzone informacje. W interesie szpitala jest przekazywanie prawdziwych i dokładnych informacji. Jeśli na zadane pytania nie przychodzą odpowiedzi, nie są na temat lub nie są kompletne, oczywistą rzeczą jest, że wysyła się je ponowie. Informacje, które powinny się znaleźć w odpowiedzi na pytania są w dyspozycji szpitala od ręki. Nie ma mowy o jakimkolwiek, tym bardziej olbrzymim obciążaniu pracowników.

W odpowiedzi na pytanie o sprzęt ochrony osobistej otrzymałem odpowiedź:

Zapasy środków ochrony osobistej stale są uzupełniane z Agencji Rezerw Materiałowych. Obecnie posiadamy miesięczne zabezpieczenie. Szpital w Ostródzie otrzymał wsparcie finansowe od Pana Wojewody z przeznaczeniem na zakup sprzętu do walki z koronawirusem w wysokości 2,2 mln zł. Zakupy te są realizowane także ze środków przekazanych przez darczyńców. Ich wysokość przekroczyła 1 mln zł.

Wciąż bez precyzyjnej odpowiedzi pozostaje pytanie o kwotę, jaką otrzymał szpital na walkę z koronawirusem od osób prywatnych i firm.

28 kwietnia otrzymałem częściową odpowiedź na pytania dotyczące zatrudnienia w szpitalu i odejść pracowników. Niestety nie otrzymałem informacji z jakiego dnia są podane dane, założyłem więc, że jest to stan na dzień udzielenia odpowiedzi.

Sytuacja w ostródzkim szpitalu jest stabilna, także pod względem kadrowym. Obecny stan zatrudnienia: pielęgniarki i położne - 140, lekarze - 66, na zwolnieniach lekarskich przebywają 4 osoby, umowę o pracę rozwiązały 4 osoby, 11 osób rozwiązało umowy kontraktowe.

Niestety Prezes Jacek Dudzin w przesłanej odpowiedzi ponownie nie odniósł się do żadnego z czterech pytań dotyczących wypowiedzeń złożonych przez różne grupy pracowników szpitala. Podobnie bez odpowiedzi pozostają pytania o umowy na prowadzenie izolatorów i hoteli dla medyków, ich lokalizacji i warunków podpisanych umów.

Prezes odniósł się natomiast do pytania o zakaz wypowiadania się w mediach:

Nawiązując do Pana pytania o zakaz wypowiedzi, pragnę poinformować, że na początku marca, gdy rozpoczynaliśmy walkę z koronawirusem, osobą upoważnioną do udzielania wywiadów był Pan Krzysztof Guzek rzecznik Pana Wojewody, niektóre wypowiedzi wymagały akceptacji Ministra Zdrowia. Wywiadów udzielał także ordynator oddziału zakaźnego dr n.med. Pan Piotr Kocbach oraz prezes szpitala. W chwili obecnej takich obostrzeń myślę, że nie ma. Nie mniej z uwagi na regulacje prawne, dostęp do informacji publicznej może być ograniczony z uwagi na konieczność koncentracji na walce z zakażeniem COVID-19, a nie na nieustannych odpowiedziach na pytania kierowane przez przedstawicieli mediów.

W korespondencji znalazły się też odpowiedzi na część wcześniej wysyłanych pytań (stan na dzień 28 kwietnia 2020r.):

  • obecnie jest hospitalizowanych 16 pacjentów,
  • jedna osoba z naszego personelu posiada wynik dodatni,
  • szpital posiada 24 respiratory stacjonarne i tyle też jest stanowisk OIT,
  • ilość łóżek – 168 szt.  z możliwością zwiększenia do ok.200,
  • ponad 200 osób personelu szpitala przeszło badania na obecność COVID-19.

Ostatnia odpowiedź nie jest precyzyjna i kompletna, gdyż pytałem również o liczbę wykonanych testów. Tej jednak nie otrzymałem. Dla przypomnienia:

  • pomiędzy 1 a 26 marca - testy wykonano 4 pracownikom,
  • pomiędzy 1 marca a 3 kwietnia - testy wykonano 106 pracownikom.