fbpx

Szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

ilustracja
ilustracja
Otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek o informację publiczną. Zapytanie dotyczyło szkoleń. W okresie od 1 stycznia do 30 września pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostródzie uczestniczyli w blisko 50 szkoleniach na terenie kraju.

Poniżej pełna lista szkoleń przekazana przez Urząd Miejski w Ostródzie.

dzieńmiesiącmiejscetemat szkolenialiczba osóbtyp szkolenia
15 styczeń Olsztyn Zmiany w prawie budowlanym 1 osoba Szkolenie bezpłatne
16 styczeń Olsztyn Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności. Zmiany wpływu na aplikację Źródło i rejestr mieszkańców 2 osoby  
19 styczeń Olsztyn Zmiany w prawie wodnym 1 osoba Szkolenie bezpłatne
22-23 styczeń Olsztyn Marketing terytorialny 2 osoby Szkolenie bezpłatne
23 styczeń Olsztyn Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2018 2 osoby  
25 styczeń Olsztyn Wydawanie decyzji administracyjnych po nowelizacji KPA 1 osoba  
26 styczeń Olsztyn Karta Dużej Rodziny wg przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian 1 osoba  
29 styczeń Olsztyn Obieg dokumentów oraz archiwizacja w administracji publicznej 1 osoba  
9-11 styczeń Katowice Partnerska Inicjatywa Miast 2 osoby Szkolenie bezpłatne
08 luty Olsztyn Nowe obowiązki publikacyjne na stronach BIP 2 osoby  
13 luty Pelplin Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego 1 osoba Szkolenie bezpłatne
16 luty Olsztyn Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie 1 osoba  
20 luty Olsztyn Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1 osoba  
22 luty Olsztyn Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowe jst za 2017 r. 2 osoby  
23 luty Gdańsk Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej 2 osoby  
27 luty Olsztyn Pracownik służby BHP 1 osoba  
01 marzec Olsztyn Pracownik służby BHP 1 osoba  
05 marzec Olsztyn Pracownik służby BHP 1 osoba  
06 marzec Olsztyn Architektura i budownictwo. Seminarium 1 osoba Szkolenie bezpłatne
08 marzec Olsztyn Pracownik służby BHP 1 osoba  
13-14 marzec Stalowa Wola Spotkanie w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast 2 osoby Spotkanie bezpłatne
20 marzec Olsztyn Udzielanie dotacji oświatowych od 01-01-2018 r. — pierwsza aktualizacja dotacji na 2018 rok 1 osoba  
21 marzec Olsztyn Standardy obsługi inwestora w samorządzie 1 osoba Szkolenie bezpłatne
23 marzec Olsztyn Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych 1 osoba  
23 marzec Poznań Rozpoznanie taksonów drzew i krzewów w stanie bezlistnym 1 osoba  
05 kwiecień Olsztyn Arkusz organizacyjny szkół i przedszkoli na rok 2018/2019 1 osoba  
11 kwiecień Elbląg Seminarium dla jst w sprawie doradztwa zawodowego 1 osoba Szkolenie bezpłatne
17 kwiecień Olsztyn Nowelizacja ustaw samorządowych 3 osoby  
27 kwiecień Olsztyn Najnowsze problemy - opodatkowanie nieruchomości oraz ordynacja podatkowa 1 osoba  
09 maj Olsztyn Hipoteka i zastaw skarbowy zabezpieczeń zaległych podatków 1 osoba  
14 maj Gdańsk Zadania Gminy związane z ustawą Prawo Przedsiębiorców oraz nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości 1 osoba  
14 maj Olsztyn Dokumentacja kadrowa 2018 po zmianach RODO 1 osoba  
15 maj Olsztyn Najnowsze Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie sprawozdań budżetowych 1 osoba  
15 maj Olsztyn Konstytucja Biznesu oraz nowe zasady funkcjonowania CEIDG 1 osoba  
21 maj Olsztyn Rozporządzenia RODO i nowelizacja ustaw o ewidencji ludności, wpływ na aplikację Źródło 1 osoba  
22 maj Olsztyn VAT w jednostkach samorządu terytorialnego 1 osoba  
25 maj Olsztyn Omówienie zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów 1 osoba  
07 czerwiec Olsztyn II Kongres Przyszłości - technologie przyszłości nowe metody zarządzania w social mediach 1 osoba  
14 czerwiec Olsztyn Zmiany ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego 2 osoby  
18 czerwiec Olsztyn Elektronizacja Zamówień Publicznych, RODO w ZP 1 osoba  
25 czerwiec Warszawa Rola instrumentów terytorialnych w polityce rozwoju 1 osoba  
09-10 lipiec Warszawa Systemy inteligentnego zarządzania miastem 2 osoby Szkolenie bezpłatne
30-31 lipiec Gdańsk Ochrona środowiska, Ekologia 2 osoby Warsztaty bezpłatne
24 sierpień Olsztyn Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1 osoba  
26-28 sierpień Giżycko Prowadzenie rozmów z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami ją stosującymi 1 osoba Szkolenie bezpłatne
04 wrzesień Gdańsk Warsztaty Human Smart Cities 2 osoby Warsztaty bezpłatne
06 wrzesień Olsztyn Uchwały podatkowe na 2019r. 1 osoba  
10-11 wrzesień Gdańsk Systemy inteligentnego zarządzania miastem 1 osoba Szkolenie bezpłatne
12 wrzesień Olsztyn Dokumentacja pracownicza 2018 1 osoba  
18-20 wrzesień Olsztyn Niskoemisyjność i prognozowania zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym 2 osoby Szkolenie bezpłatne
21 wrzesień Olsztyn Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2 osoby  
24-26 wrzesień Toruń Międzynarodowy Kongres Kadry Kierowniczej Oświaty 1 osoba  
27 wrzesień Olsztyn Nowa ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego 3 osoby  
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19