fbpx

Konkursy za realizację zadań publicznych 2019

ilustracja
ilustracja
W czwartek 28 lutego 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda pojawiły się dwa ogłoszenia o konkursach. Jeden dotyczy zadań z zakresu rozwoju sportu, drugi na realizację zadań publicznych. Oferty zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu można składać do 22 marca 2019 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2019 roku. Przygotowaliśmy podsumowanie informacji o poszczególnych zadaniach.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2019:

Zadanie nr I/uos
Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek piłki nożnej (kwota dotacji: 100.000 zł)

Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju (z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda) było realizowane przez Ostródzki Klub Sportowy "Sokół" w Ostródzie; kwota dotacji wyniosła 125.000 zł.

Zadanie nr II/uos
Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej (kwota dotacji: 30.000)

Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju (z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda) było realizowane przez Miejski Ludowy Klub Sportowy "Ostródzianka" w Ostródzie; kwota dotacji wyniosła 40.000 zł.

Zadanie nr III/uos
Szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarskie, wioślarskie i żeglarskie) dzieci i młodzieży, poprzez zajęcia treningowe, organizację i udział w regatach organizowanych przez okręgowy i ogólnopolski związek sportowy, a także zgrupowaniach oraz obozach treningowych (kwota dotacji: 40.000 zł)

Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju (z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda) zrealizował KS "Sokół" w Ostródzie (szkolenie kajakarskie i wioślarskie); kwota dotacji na to zadanie wyniosła 40.000 zł. Ponadto Uczniowski Klub Żeglarski Ostróda realizował zadanie z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu - żeglarstwo dzieci i młodzieży. Kwota dotacji wyniosła łącznie 22.000 zł, w tym: 15.000 zł (tryb konkursowy) oraz 7.000 zł (tryb pozakonkursowy).

Zadanie IV/uos
Udział klubu sportowego w wyścigach motocrossowych, rajdach enduro i rajdach samochodowych oraz szkolenie młodzieży w konkurencji kartingu, motocrossu i rajdów enduro (kwota dotacji: 32.000 zł)

Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju (z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda) realizowane było przez AMK Drwęca Ostróda. Dotacja wyniosła 22.000 zł.

Zadanie V/uos
Szkolenie grup młodzieżowych w zakresie piłki siatkowej, poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez okręgowy i ogólnopolski związek sportowy, a także zgrupowaniach oraz obozach treningowych (kwota dotacji: 65.000 zł)

Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W 2018 r. zadanie publiczne tego samego rodzaju (z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda) nie było realizowane. Natomiast zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i siatkówki plażowej, realizował Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „OLA” Ostróda - kwota dotacji przekazanej z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda wyniosła 45.000 zł. Ponadto podmiot ten realizował program zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży - piłka siatkowa; kwota dotacji wyniosła - 13.000 zł.

Szczegóły konkursu: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4248/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-przez-gmine-miejska-ostroda-w-roku-budzetowym-2019.html


Konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2019:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie (Łączna kwota 197.000 zł)

  1a) piłki nożnej - grupy młodzieżowe (Kwota na zadanie: 50.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizował OKS „Sokół” w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 45.000 zł.

  1b1) piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (Kwota na zadanie: 8.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos" z siedzibą w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 15.000 zł. Ponadto podmiot ten realizował zadanie polegające na prowadzeniu zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży - piłka siatkowa. Kwota dotacji - 5.000 zł.

  1b2) piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz siatkówki plażowej (Kwota na zadanie: 65.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizował MLKS Foto "OLA" Ostróda. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 45.000 zł. Ponadto podmiot ten realizował zadanie polegające na prowadzeniu zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży - piłka siatkowa; kwota dotacji - 13.000 zł.

  1c) piłki ręcznej (Kwota na zadanie: 17.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju realizował KS „Play” z siedzibą w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 12.000 zł.

  1d) tenisa stołowego - grupy dziecięce i młodzieżowe (Kwota na zadanie: 15.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju nie było realizowane.

  1e) lekkoatletyki (Kwota na zadanie: 17.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizował MLKS w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 30.000 zł. Ponadto podmiot ten realizował program zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży - lekkoatletyka. Kwota dotacji wyniosła - 5.000 zł.

  1f) piłka nożna dzieci (Kwota na zadanie: 25.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 28.000 zł. Ponadto podmiot ten realizował zadanie polegające na prowadzeniu zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci - piłka nożna. Kwota dotacji - 17.000 zł.

 2. Prowadzenie informacji turystycznej (Kwota na zadanie: 10.000 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 40.000 zł.

 3. Edukacja ekologiczna, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska (Łączna kwota 60.000 zł)

  3.1 Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży ze szkół ostródzkich
  Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Obejmuje podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska poprzez organizację akcji proekologicznych, warsztatów tematycznych, konkursów wiedzy, festiwali, mających na celu popularyzację ekologii i ochrony środowiska wśród uczniów ze szkół ostródzkich. (Kwota na zadanie: 15.000 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było przez ZHP, Chorągiew Warmińsko-Mazurską, Hufiec ZHP w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 15.000 zł.

  3.2 Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska (Kwota na zadanie: 5.000 zł)
  Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Obejmuje organizację koncertów i festiwali, mających na celu popularyzację działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska wśród mieszkańców Ostródy.
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizował ZHP, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec ZHP w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 5.000 zł.

  3.3 Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska (Kwota na zadanie: 10.000 zł)
  Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Obejmuje edukację ekologiczną dorosłych, poprzez organizację warsztatów malarsko-rzeźbiarskich nad Jeziorem Drwęckim, wchodzącym w skład sieci obszarów chronionych "Natura 2000".
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Ars et Liber, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 10.000 zł.

  3.4. Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska (Kwota na zadanie: 30.000 zł)
  Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Obejmuje działania polegające na promocji czystego środowiska, poprzez podjęcie działań polegających na oczyszczaniu zbiorników wodnych (jezior i rzek) znajdujących się na terenie miasta Ostróda, z zalegających śmieci i innych niebezpiecznych dla środowiska przedmiotów.
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju nie było realizowane.

 4. Ochrona i promocja zdrowia oraz ratownictwo (Łączna kwota 20.000 zł)

  4.1 Profilaktyka dla kobiet po mastektomii (Kwota na zadanie: 3.500 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Ostródzkie Towarzystwo „AMAZONKI" w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 3.500 zł.

  4.2 Profilaktyka osób chorych na cukrzycę (Kwota na zadanie: 3.500 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejsko-Powiatowe w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 3.500 zł.

  4.3 Organizacja profilaktycznych badań lekarskich w dni wolne od pracy (Kwota na zadanie: 4.000 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Opieki Medycznej w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 4.000 zł.

  4.4 Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna) (Kwota na zadanie: 3.000 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju było realizowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie, Oddział Rejonowy w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 3.000 zł.

  4.5 Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (akwen Jez. Drwęckiego) (Kwota na zadanie: 6.000 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju było realizowane przez WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oddział Miejsko-Powiatowy w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 6.000 zł.

 5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Kwota na zadanie: 11.000 zł)
  Upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 11.000 zł

 6. Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej (Kwota na zadanie: 40.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:
  W 2018 r. zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowało Ewangelickie Stowarzyszenie "Syloe", z siedzibą w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostróda wyniosła 40.000 zł.

Szczegóły konkursu: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4249/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-roku-budzetowym-2019.html

Komentarze  
# RE: Konkursy za realizację zadań publicznych 2019Mariusz 2019-03-10 14:53
Na sport dziesiątki tysięcy a na kulturę zaledwie 11 tysięcy czy coś mnie minęło?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Konkursy za realizację zadań publicznych 2019Regina 2019-03-10 20:06
hi hi hi no to zobaczymy ile pójdzie do SMS i do Foto Ola widać też że chyba pewien pan z magnesem dostanie 30tys. chcieliscie to macie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# Skandal z tym magnesemMichał 2019-03-11 09:04
Pamiętam pana od magnesu z kampanii wyborczej. Bardzo zaangażował się na rzecz jednego z kandydatów. Zrobił sobie nad jeziorem kilka fotek z osobami z komitetu N.B. Nie zabrało również foci z Włodzimierzem. No i sukces murowany. Można dostać 30 tyś. z budżetu. Na co, pytam się tych, którzy podjęli takie decyzje? Głosowałem na obecnego burmistrza. Dzisiaj bardzo tego żałuję. Jestem strasznie zawiedziony metodami zarządzania miastem. Na mieście słyszę coraz częściej głosy o potrzebie przeprowadzenia referendum. Z tego co wiem, jeden taki bardzo amerykański, nowoczesny radny, oficjalnie popierający obecną władzę, widzi siebie jako kandydata na fotel burmistrza w przyspieszonych wyborach.Może to jest jakieś wyjście wobec obecnej władzy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# MagnesKapsel 2019-03-11 14:02
Cytuję Michał:
Pamiętam pana od magnesu z kampanii wyborczej. Bardzo zaangażował się na rzecz jednego z kandydatów. Zrobił sobie nad jeziorem kilka fotek z osobami z komitetu N.B. Nie zabrało również foci z Włodzimierzem. No i sukces murowany. Można dostać 30 tyś. z budżetu. Na co, pytam się tych, którzy podjęli takie decyzje? Głosowałem na obecnego burmistrza. Dzisiaj bardzo tego żałuję. Jestem strasznie zawiedziony metodami zarządzania miastem. Na mieście słyszę coraz częściej głosy o potrzebie przeprowadzenia referendum. Z tego co wiem, jeden taki bardzo amerykański, nowoczesny radny, oficjalnie popierający obecną władzę, widzi siebie jako kandydata na fotel burmistrza w przyspieszonych wyborach.Może to jest jakieś wyjście wobec obecnej władzy.

A tak ogólnie to zabawa z magnesem to jest legalna?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Magnes. 2019-03-11 17:53
nie wiem czy legalna ale na pewno niebezpieczna nawet niedawno gdzies pisali że wyłowili jakieś niewybuchy. tylko czekać aż w końcu coś sie stanie i znowu każdy będzie mądry po fakcie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# Szkoda kasyJanek 2019-03-11 20:51
Po co Gmina finansuje prywatne przedsiębiorstwo burmistrza i tak przyzna sobie z miasta ile chce kosztem innych klubów cel miasta wykończyć konkurencję czyli kluby sportowe jedyny sport w Ostródzie siatkówka prywatny folwark, grabaż Ostródzkiego sport referendum czas zacząć.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# JanekTy pisać się 2019-03-11 22:47
najpierw naucz.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19