fbpx

Nieprawomocne postanowienie sądu w sprawie w wniosku burmistrza

ilustracja do materiału
ilustracja do materiału
Na profilu społecznościowym Zbigniew Michalak - Burmistrz Miasta Ostróda pojawiła się informacja o rozstrzygnięciu w sprawie pozwu, jaki złożył Zbigniew Michalak przeciwko Julianowi Pawłowskiemu. Sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu w postanowieniu nakazał sprostowanie dwóch informacji. Pozostałą część wniosku burmistrza sąd odrzucił.

Sąd w postanownieniu zakazał Julianowi Pawłowskiemu rozpowszechniania informacji o tym, jakoby Zbigniew Michalak - Burmistrz Miasta Ostróda:
a) "szykanował" osoby, które chciały wziąć udział w referendum gminnym,
b) zakazał współpracy z Telewizją Mazury oraz Gazetą Ostródzką,
 nakazał sprostowanie nieprawdziwych informacji, poprzez zamieszczenie oświadczenia w Telewizji Mazury w terminie 48 godzin od daty uprawomocnienia się postanowienia.

O sprawie pisaliśmy wczoraj (Pozew przeciwko zwolnionemu dyrektorowi). Postanowienie sądu jest nieprawomocne, strony mogą się odwołać. Julian Pawłowski, z którym rozmawialiśmy zapowiedział, że złoży odwołania po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem.

Sąd w dzisiejszym postanowieniu odrzucił wniosek Zbigniewa Michalaka, w którym domagał się sprostowania i zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych jego zdaniem informacji, jakoby burmistrz nie przekazał polecenia o odwołaniu koncertu oraz całkowicie pozbawił byłego dyrektora dochodu.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19