Dofinansowanie ze spółek i jednostek podległych 2013-2019

Urząd Miejski w OstródzieDużo emocji wzbudziły informacje o finansowaniu przez miejskie spółki szkoły i klubu sportowego prowadzonego przez rodzinę burmistrza Zbigniewa Michalaka. Wypowiedź radnego Waldemara Graczyka rozpętała burzę. Publikacja urzędu zawierająca zestawienie wydatków spółek i jednostek podległych miastu dolała oliwy do ognia. Tak samo, jak oświadczenie wydane przez Klub Sportowy SMS Ostróda. My zapytaliśmy o szczegóły i dziś prezentujemy uzyskaną odpowiedź. Być może wyjaśni kilka niejasności.

Sprawa rozpoczęła się od wypowiedzi radnego Waldemara Graczyka, przewodniczący Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej. Podczas 20 Sesji Rady Miejskiej 29 października 2019 roku radny mówił o docierających do niego sygnałach o rzekomym finansowanie przez spółki miejskie podmiotów, którymi zarządzał burmistrz przed objęciem tej funkcji, a które obecnie są w zarzadzaniu przez członków jego rodziny. Pisaliśmy o tym w materiale - Niejasne finansowanie zewnętrznych podmiotów?.

4 listopada 2019 w wydanym oświadczeniu do sprawy odniósł się Klub Sportowy SMS Ostróda

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OSKARŻEŃ RADNYCH MIASTA OSTRÓDA ‼️

Bulwersują nas oskarżenia Radnych Miasta Ostróda, panów: W. Graczyka, R.Kowalskiego, W. Leguckiego kierowane pod adresem Klubu Sportowego SMS Ostróda.
Klub sportowy SMS Ostróda jest Stowarzyszeniem oraz Organizacją Pożytku Publicznego. Klub od ponad 20 lat z sukcesami szkoli dzieci i młodzież w kategorii piłka siatkowa halowa i plażowa. Obecnie w klubie trenuje 170 zawodniczek i zawodników, którzy reprezentując nasze barwy, a także barwy Miasta Ostróda, zdobyli setki medali. W załączonej tabeli przedstawiamy osiągnięcia KS SMS OSTRÓDA w ciągu ostatnich 5 lat.

Piłka siatkowa jest bardzo wymagającym sportem i żeby dojść do wysokiego poziomu, trzeba spędzić tysiące godzin na parkiecie. Wysoce niesprawiedliwym jest to, że wyżej wymienieni Radni dla korzyści politycznych atakują stowarzyszenie, które wspiera dzieci i młodzież ostródzką.

Klub SMS Ostróda od wielu lat jest beneficjentem dotacji publicznych. Przez wszystkie lata działalności otrzymujemy i bez żadnych zarzutów rozliczamy się z pieniędzy publicznych ponieważ uczciwość i transparentność jest dla nas najważniejsza. Dotacje publiczne są tylko częścią środków wykorzystywanych do funkcjonowania stowarzyszenia. KS SMS Ostróda nie opiera się tylko na środkach wydzielanych przez miasto Ostróda, ale również z sukcesem pozyskuje środki z Ministerstwa Sportu, pisząc programy i projekty sportowe do ogłaszanych przez Ministerstwo konkursów. Te środki są dostępne dla wszystkich klubów, stowarzyszeń i szkół.

Oświadczamy, że wszystkie środki publiczne z budżetu miasta Ostróda oraz ze spółek miejskich, które pozyskiwaliśmy lub pozyskujemy zostały wydatkowane wyłącznie na szkolenie, wyposażenie i wyjazdy meczowe dla naszych zawodników. Żadne środki z budżetu miasta i spółek miejskich nigdy nie wpłynęły i nigdy nie wpłyną na prywatne konta członków zarządu oraz członków rodziny pana Michalak. Żadne środki publiczne z miasta i spółek miejskich nie zostały przekazane na wynagrodzenia trenerów.
Jesteśmy jednym z wielu klubów, które otrzymują dofinansowania ze środków miasta oraz spółek miejskich. Nie rozumiemy, tego złośliwego ataku i pomówienia. Dlaczego dobre imię naszych sportowców, ich rodziców i trenerów jest szargane w celach politycznych, tylko dlatego, że były prezes Klubu Sportowego SMS Ostróda wygrał demokratyczne wybory i został burmistrzem miasta Ostróda.

Dlaczego Radni nie wspomnieli o innych klubach w Ostródzie, które otrzymały również wsparcie z budżetu Miasta Ostróda oraz ze spółek miejskich?

Najbardziej ubolewamy nad tym, że niektórzy Radni Miasta Ostróda chcą zniszczyć to co wspólnie z dziećmi, ich rodzicami i trenerami budowaliśmy przez ponad dwie dekady. Jest to niezrozumiałe ani dla nas, ani dla naszych zawodników, którzy godnie reprezentują Klub Sportowy oraz Miasto Ostróda zarówno w kraju jak i za granicą.

Na odpowiedź burmistrza i urzędu też nie trzeba było długo czekać. 7 listopada 2019 roku zostało opublikowane zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych przez spółki miejskie i niektóre jednostki podległe miastu. Burmistrz publikację zestawienia rozszerzył o swój komentarz:

Szanowni Państwo,
W związku z oskarżeniami skierowanymi w stosunku do mojej osoby, zleciłem opracowanie podsumowania, które obrazuje wartość wsparcia i środków, jakie w latach 2013-2019 otrzymały między innymi kluby sportowe. Były to usługi reklamowe, sponsorskie, darowizny, w tym rzeczowe, zakup nagród itp. Jako pierwsze prezentuję zestawienie dotyczące spółek i jednostek miejskich. Wkrótce przedstawię zestawienie środków przyznanych bezpośrednio przez Gminę Miejską Ostróda.

By móc rzetelnie dyskutować na ten temat potrzebne były dane źródłowe, dlatego 7 listopada 2019 roku zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Ostródzie o przekazanie danych źródłowych, na podstawie których przygotowano zestawienie.

USTAWA o dostępie do informacji publicznej

Art. 13.

  1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Celowo został podkreślony fragment Art. 13. Choć urząd wszystkie dane posiadał, to odpowiedzi udzielił nam dopiero 21 listopada 2019 roku. Odbyło się to wbrew obowiązkowi wynikającego z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Równolegle z udzieleniem nam odpowiedzi Urząd Miejski w Ostródzie opublikował bardziej szczegółową tabelę. Nie zawiera ona jednak szczegółów wydatków.

W kategorii media najwięcej pieniędzy ze spółek i jednostek podległych trafiło do:

Dofinansowanie ze spółek i jednostek podległych 2013-2019 - media
PodmiotSuma wydatków
Telewizja Mazury Piotr Wasześcik 180 420,53 zł
Gazeta Ostródzka; Edytor Sp. z o.o. ; Grupa WM sp. z o.o 69 070,78 zł
TELEWIZJA POLSKA S.A. 65 000,00 zł

W kategorii organizacje najwięcej pieniędzy ze spółek i jednostek podległych trafiło do:

Dofinansowanie ze spółek i jednostek podległych 2013-2019 - organizacje
PodmiotSuma wydatków
MLKS Ostródzianka 828 905,00 zł
Klub Sportowy Sokół 737 966,23 zł
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Żeglarski Ostróda 128 179,37 zł

Poniżej prezentujemy odnośniki do tabel z danymi. Udostępniamy dwie tabele, jedna z wsparciem dla organizacji i firm, druga z wydatkami na media. Wszystkie dane w tabelach pochodzą z dokumentów źródłowych udostępnionych przez Urząd Miejski w Ostródzie.

Dofinansowanie ze spółek i jednostek podległych 2013-2019 - media

Dofinansowanie ze spółek i jednostek podległych 2013-2019 - organizacje

W celu lepszej prezentacji dokonaliśmy zmian nazw niektórych podmiotów występujących w dokumentach źródłowych. Chodź o media, które na przestrzeni lata występowały pod różnymi nazwami, lub były powiązane finansowo z tą samą redakcją.

Diabeł tkwi w szczegółach, których na podstawie samych danych zbiorczych nie można wyłapać. Naszą uwagę zwróciły np. dwie pozycje o nazwie "nieodpłatne użytkowanie". Chodzi o sprzęt o wartości ponad 200 tys. zł.

Całe zestawienie powinno być lekturą obowiązkową dla komisji sportu i komisji rewizyjnej.

Choć było to zapowiadane, nadal nie zostało opublikowane analogiczne zestawienie wydatków dokonanych przez Urząd Miejski w Ostródzie. Będzie ono z całą pewnością wartościowym uzupełnieniem wcześniej opublikowanych danych.