fbpx

Projekty realizowane w Ostródzie

ilustracja
ilustracja
Choć wszyscy zdają sobie sprawę, że większość inwestycji realizowanych przez samorządy nie ma szans na realizację bez wsparcia z zewnątrz, to już znacznie mniejsza liczba osób ma wiedzę, ile takich projektów zostało zrealizowanych w ostatnich latach. Postanowiliśmy przypomnieć projekty zrealizowane w perspektywie finansowania 2014-2020 i oczywiście pokazać, jakie kwoty wsparcia trafiły do Gminy Miejskiej Ostróda. Pomocy w tym zakresie udzielił nam nowopowstały Wydział Monitorowania, Planowania i Rozwoju.
Wartość dofnansowania podanych projektów wyniosła: 32 012 658,99 zł
Wkład własny Gminy Miejskiej Ostróda wyniósł: 23 274 704,91 zł
Wkład partnerów w projekty to kwota: 322 648,03 zł
Całkowita wartość podanych projektów: 55 610 011,93 zł

Poniżej znajdują się tabele z informacjami o poszczególnych projektach. Zostały one posortowane od najstarszych do najmłodszych. Tabele przygotowane na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Ostródzie.

Status W TOKU
Tytuł projektu BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
Opis projektu wiaty i stojaki rowerowe, wiaty rekreacyjne nad Jeziorem Sajmino, podpórki dla rowerzystów, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, 6,29 km nowych tras rowerowych, oświetlenie
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Data rozpoczęcia 29.01.2014
Data Zakończenia 30.06.2019*
Wartość dofnansowania 2 437 610,58 zł
Wkład własny Miasta 1 001 820,88 zł
Wkład partnerów 1 464,03 zł
RAZEM wartość projektu 3 440 895,49 zł
Szczegółowy opis http://www.ostroda.pl/

 

Status W TOKU
Tytuł projektu ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE
Opis projektu zakup 2 autobusów elektrycznych i 10 spalinowych niskoemisyjnych, wymiana 30 wiat przystankowych, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa ścieżki rowerowej o długości 3,2 km, która połączy Miasto Ostróda z Gminą Ostróda
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Data rozpoczęcia 14.07.2015
Data Zakończenia 30.12.2020
Wartość dofnansowania 14 032 167,28 zł
Wkład własny Miasta 6 074 821,02 zł
Wkład partnerów 316 914,00 zł
RAZEM wartość projektu 20 423 902,30 zł
Szczegółowy opis http://www.ostroda.pl/

 

Status W TOKU
Tytuł projektu MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W OSTRÓDZIE
Opis projektu docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, przebudowa zaplecza hali, wymiana nawierzchni w hali głównej, malowanie
Źródło dofinansowania Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data rozpoczęcia 06.11.2015
Data Zakończenia 30.09.2019
Wartość dofnansowania 1 034 162,88 zł
Wkład własny Miasta 1 230 891,72 zł
Wkład partnerów - zł
RAZEM wartość projektu 2 265 054,60 zł
Szczegółowy opis Miasto korzystało z programu także w latach poprzednich

 

Status ZAKOŃCZONY
Tytuł projektu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW PRZYRODNICZYCH I KLIMATYCZNYCH W MIEŚCIE OSTRÓDA
Opis projektu zagospodarowanie zieleni na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego poprzez: park różnorodności, park sporto-kreacji (leżanki, zielone ściany, altany), park wierzbinowy, aleja kwitnącej wiśni i jabłoni, zielona ściana na elewacji budynku Amfiteatru, przystań irysowa, ptasi park
Źródło dofinansowania PO IiŚ 2014-2020
Data rozpoczęcia 14.01.2016
Data Zakończenia 19.12.2017
Wartość dofnansowania 1 458 608,61 zł
Wkład własny Miasta 257 401,52 zł
Wkład partnerów - zł
RAZEM wartość projektu 1 716 010,13 zł
Szczegółowy opis http://www.ostroda.pl/

 

Status W TOKU
Tytuł projektu URZĄDZENIE STREFY AKTYWNOŚCI RODZINNEJ W OSTRÓDZIE
Opis projektu integracyjny plac zabaw, park linowy dla dzieci, ciągi piesze i ścieżka rowerowa, miejsca postojowe, remont budynku gospodarczego, miejsca na ognisko i 4 miejsc do grillowania, instalacja kotłowni umożliwiającej ogrzewanie budynku tzw. „Bosmanówki”, boisko wielofunkcyjne, minibiblioteka plenerowa, zagospodarowanie terenu, zakup urządzeń wodno-rekreacyjnych, zakup i montaż elementów małej architektury, aplikacja mobilna ułatwiającej kontakt mieszkańców z Urzędem Miejskim w Ostródzie.
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Data rozpoczęcia 13.06.2016
Data Zakończenia 31.05.2019
Wartość dofnansowania 1 785 000,00 zł
Wkład własny Miasta 659 579,06 zł
Wkład partnerów 1 470,00 zł
RAZEM wartość projektu 2 446 049,06 zł
Szczegółowy opis http://www.ostroda.pl/

 

Status W TOKU
Tytuł projektu KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OSTRÓDZIE
Opis projektu SP 1 i SP 6: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, kolektory słoneczne na potrzeby ciepłej wody, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, dostosowanie SP 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Data rozpoczęcia 16.06.2016
Data Zakończenia 29.03.2019
Wartość dofnansowania 1 809 053,12 zł
Wkład własny Miasta 473 867,67 zł
Wkład partnerów - zł
RAZEM wartość projektu 2 282 920,79 zł
Szczegółowy opis http://www.ostroda.pl/

 

Status W TOKU
Tytuł projektu PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W OSTRÓDZIE
Opis projektu modernizacja kąpieliska nad jeziorem Sajmino, nad jeziorem Drwęckim, budowa pomostu przy stanicy wodnej przy Słowackiego, wiata dla matek karmiących z przewijakiem nad jeziorem Drwęckim, monitoring na kąpieliskach
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Data rozpoczęcia 09.12.2016
Data Zakończenia 30.12.2019
Wartość dofnansowania 983 531,09 zł
Wkład własny Miasta 840 303,71 zł
Wkład partnerów 2 000,00 zł
RAZEM wartość projektu 1 825 834,80 zł
Szczegółowy opis http://www.ostroda.pl/

 

Status W TOKU
Tytuł projektu WDROŻENIE E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE
Opis projektu rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną, zakup oprogramowania, infrastruktura sprzętowa, modernizacja sieci LAN, szkolenia pracowników
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Data rozpoczęcia 12.04.2017
Data Zakończenia 31.05.2020
Wartość dofnansowania 927 078,00 zł
Wkład własny Miasta 393 602,00 zł
Wkład partnerów - zł
RAZEM wartość projektu 1 320 680,00 zł
Szczegółowy opis http://www.ostroda.pl/

 

Status W TOKU
Tytuł projektu MODERNIZACJA BUDYNKU BASENU W OSTRÓDZIE
Opis projektu poprawa estetyki i stanu technicznego budynku, przywrócenie funkcji rekreacyjnych, wprowadzenie nowych funkcji społecznych, prace budowlane oraz wymiana instalacji: elektrycznych, technologicznych, teletechnicznych, wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Data rozpoczęcia 05.03.2018
Data Zakończenia 31.12.2019
Wartość dofnansowania 3 399 200,00 zł
Wkład własny Miasta 4 600 190,00 zł
Wkład partnerów 800,00 zł
RAZEM wartość projektu 8 000 190,00 zł
Szczegółowy opis http://www.ostroda.pl/

 

Status W TRAKCIE OCENY
Tytuł projektu MODERNIZACJA BUDYNKU BASENU W OSTRÓDZIE - TERMOMODERNIZACJA
Opis projektu kompleksowa termomodernizacja budynku: izolacja dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, montaż systemu rekuperacji, wymiana instalacji odgromowej, modernizacja elewacji, wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Data rozpoczęcia 12.03.2018
Data Zakończenia 31.12.2019
Wartość dofnansowania 2 274 547,43 zł
Wkład własny Miasta 6 841 717,33 zł
Wkład partnerów - zł
RAZEM wartość projektu 9 116 264,76 zł
Szczegółowy opis http://www.ostroda.pl/

 

Status W TOKU
Tytuł projektu FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
Opis projektu wynagrodzenia pracowników Żłobka Miejskiego sprawujących opiekę nad dziećmi
Źródło dofinansowania MALUCH + 2019
Data rozpoczęcia 01.01.2019
Data Zakończenia 31.12.2019
Wartość dofnansowania 86 400,00 zł
Wkład własny Miasta 21 600,00 zł
Wkład partnerów - zł
RAZEM wartość projektu 108 000,00 zł
Szczegółowy opis w opracowaniu

 

Status W TRAKCIE OCENY
Tytuł projektu URZĄDZENIE OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W OSTRÓDZIE
Opis projektu 3 strefy składające się z placu zabaw i siłowni plenerowej, oświetlenie i monitoring terenu (lokalizacje: ul. Zientary-Malewskiej, Ogród Jakuba, ul. Piaskowa)
Źródło dofinansowania Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data rozpoczęcia 25.04.2019
Data Zakończenia 15.11.2019
Wartość dofnansowania 150 000,00 zł
Wkład własny Miasta 324 150,00 zł
Wkład partnerów - zł
RAZEM wartość projektu 474 150,00 zł
Szczegółowy opis w opracowaniu

 

Status STARTUJE
Tytuł projektu MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITY
Opis projektu analiza ruchu kołowego (po wybudowaniu wiaduktu), koncepcja ścieżek rowerowych, system zarządzania i monitorowania ruchu kołowego, bezpieczne przejścia dla pieszych, audyty krajobrazu miejskiego, standardy w zakresie przestrzeni miejskiej, działania edukacyjne
Źródło dofinansowania Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Data rozpoczęcia 06.05.2019
Data Zakończenia 29.12.2021
Wartość dofnansowania 1 635 300,00 zł
Wkład własny Miasta 554 760,00 zł
Wkład partnerów - zł
RAZEM wartość projektu 2 190 060,00 zł
Szczegółowy opis w opracowaniu
Komentarze  
# RE: Projekty realizowane w Ostródziered 2019-04-06 12:12
Zbyszek chwali się osiągnięciami Cześka. pyszne :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# modernizacja basenuJaś 2019-04-06 13:03
We wniosku do konkursu RPO dotyczącym termomodernizacji budynku basenu są nieco inne kwoty. Wnioskowana kwota wynosi 2 393 039,84 zł, a całkowita wartość zadania 3 809 979,71 zł.
.../poddzialanie-431 -efektywnosc-energet yczna-w-budynkach-pu blicznych-schemat-a- konkurs-nr-rpwm04030 1-iz00-28-00218

Zapomniano chyba też o dofinansowaniu na żłobek, a było to ponad 1,1 mln zł. A czy przypadkiem też nie było dofinansowania na przedszkole przy SP5 ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19