fbpx

Mało uczniów - szkoła do likwidacji

Ilustracja
Ilustracja
Sprawozdanie wstępne z audytu wewnętrznego pt.: "Organizacja oświaty" datowane na kwiecień 2018 roku zawiera niepokojące informacje o rekomendacji likwidacji jednej z ostródzkich szkół. A wszystko z oszczędności. Ten wariant na szczęcie nie został wdrożony a czas pokazał, że w szkole brakuje klas, nie uczniów.

Stan kontroli zarządczej w zakresie organizacji oświaty oceniono negatywnie
Celem audytu było:

 1. ocena kontroli zarządczej sprawowanej w zakresie organizacji oświaty, w szczególności uzyskanie zapewnienia, że działania podejmowane przez Burmistrza, w tym podległych mu kierowników, są efektywne,
 2. wydanie opinii Burmistrzowi w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze objętym niniejszym zadaniem audytowym.

Zidentyfikowano najistotniejsze ryzyko i sformułowano je jako:

 1. ryzyko ponoszenia nadmiernego kosztu, w tym kosztu niefinansowego, w celu wykształcenia absolwentów,
 2. ryzyko niegospodarnego wykorzystywania posiadanych zasobów.

Mocne strony kontroli nad organizacją oświaty:

 1. Dysponowanie bogatą bazą informacyjną na temat działalności jednostek oświatowych.

  Celem organu prowadzącego szkoły miejskie jest zapewnienie optymalnej organizacji kształcenia, w tym zapewnienie jej jakości. Do realizacji tego celu niezbędne jest posiadanie stosownych informacji. W dużej mierze pochodzą one z jednostek oświatowych. Organ prowadzący agreguje je w zestawieniach tematycznych, z których w szybki i przystępny sposób można zapoznać się z wybranym problemem bez konieczności pozyskiwania tych informacji z dokumentów źródłowych. Dzięki temu interesariusze mogą od razu skoncentrować się nad analizowanym problemem bez wyszukiwania potrzebnych danych spośród innych informacji, które w tym przypadku mogą powodować rozproszenie uwagi.

 2. Silna kontrola nad optymalnym wykorzystaniem zasobów kadrowych.

  Zasoby ludzkie stanowią najważniejszy element w procesie kształcenia. Jednak z drugiej strony są one najbardziej kosztowne. Dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na ich optymalizację. Polega ona na tym, że możliwie najmniejsza grupa pracowników obsługuje możliwie największe obszary prowadzonej działalności bez nadmiernego obciążenia obowiązkami i bez uszczerbku na jakości tej obsługi.

  Testy audytorskie wykazały, że organ prowadzący posiada mocną kontrolę nad przedmiotowymi zasobami. Kontroluje stan zatrudnienia tak nauczycieli jak i pracowników kuchni, aby, przy jednoczesnym zapewnieniu legalności, była ona zoptymalizowana. Pod uwagę brana jest nie tylko sama kadra nauczycieli i pracowników, lecz również liczebność oddziałów klasowych i wynikające z tej liczebności podziały na grupy. Oceniając ten stan można wyciągnąć wniosek, że jest on efektywny i trudno go w dalszym ciągu optymalizować.

Słabsze strony kontroli nad organizacją oświaty:

 1. Niewspółmiernie wysokie wydatki na oświatę w stosunku do pozyskiwanej subwencji.

  Subwencja oświatowa teoretycznie powinna zapewnić utrzymanie procesu kształcenia na poziomie podstawowym. Praktycznie jednak jest to trudne do realizacji. Dlatego, mając na względzie cel nauczania, jednostki oświatowe finansowane są nie tylko z przyznawanej subwencji, lecz również ze środków własnych, Z drugiej jednak strony nie powinno się dopuścić do nadmiernego finansowania oświaty, gdyż budżet Miasta jest ograniczony. Alokując nieadekwatnie wysokie środki w kierunku szkolnictwa zaniedbuje się pozostałe obszary, które również powinny być obiektem zainteresowania Miasta z racji pełnionej misji obsługi społeczności lokalnej. Testy audytorskie wykazały, że stopień pokrycia wydatków z subwencji jest trudny do przyjęcia i nie zapewnia efektywnej organizacji oświaty w tym zakresie.

 2. Rozproszenie budynków w ramach tych samych szkół.

  Wskutek przyłączenia gimnazjów do szkół podstawowych, w ramach reformy oświaty, dwie szkoły zostały powiększone o dodatkowe budynki. Zagospodarowano je uczniami klas starszych. Tym niemniej jednak doprowadziło to do rozproszenia zasobów kadrowych, a przede wszystkim do konieczności utrzymania dodatkowego majątku, w tym stołówek.

  Odnosząc się do ryzyka wyartykułowanego na wstępie niniejszego sprawozdania, potwierdzono materializację ryzyka ponoszenia nadmiernego kosztu w celu wykształcenia absolwentów. Przejawia się ona poprzez niewspółmiernie wysokie wydatki w stosunku do pozyskiwanej subwencji.

  Nie potwierdzono natomiast materializacji ryzyka niegospodarnego wykorzystania posiadanych zasobów i ponoszenia nadmiernego kosztu niefinansowego w celu wykształcenia absolwentów, Klient audytu10 dysponując bogatą bazą informacyjną na temat działalności jednostek oświatowych, ich potrzeb i możliwości, sprawuje silną kontrolę nad optymalnym wykorzystaniem jej zasobów, w szczególności zasobów kadrowych12. Tym nie mniej jednak w zestawieniu z istniejącym stanem faktycznym, zwłaszcza z rozproszeniem bazy lokalowej 3, ryzyka te są wciąż aktualne i z dużym prawdopodobieństwem spełnienia.

W celu poprawy efektywności organizacji oświaty rekomenduje się:

 1. Doprowadzić do tego, aby Szkoła Podstawowa Nr 3 i Zespół Szkolno — Przedszkolny Nr 4 dysponowały po jednym budynku i po jednej stołówce. Celem rekomendacji jest obniżenie kosztów funkcjonowania obu jednostek.

 2. Zastanowić się nad likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 2 i ewentualnie podjąć działania w tym kierunku. Celem rekomendacji jest obniżenie wydatków na oświatę ogółem. Do Szkoły, o której mowa, uczęszcza coraz mniej uczniów. Przez to rosną koszty jej utrzymania. Co więcej, w jej sąsiedztwie zlokalizowane są inne jednostki oświatowe.

Wysłaliśmy do urzędu prośbę o udostępnienie całości audytu. Do sprawy będziemy wracać.

Aktualizacja 2019-02-22:

Oświadczenie Burmistrza Ostródy Zbigniewa Michalaka.

Szanowni Państwo,

21 lutego na portalu www.ostrodaonline.pl pojawił się artykuł zatytułowany "Mało uczniów - szkoła do likwidacji". Materiał ten oparty jest o sporządzony niemal rok temu, w kwietniu 2018r., audyt wewnętrzny pt. "Organizacja oświaty".

W związku z pojawiającymi się błędnymi interpretacjami wskazanego artykułu stanowczo dementuję informację, jakoby Szkoła Podstawowa nr 2 miała zostać zamknięta. Była to jedna z rekomendacji, która nie została i nie zostanie wprowadzona w życie.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż Szkoła Podstawowa nr 2 przez najbliższe 6 lat będzie miała zwiększającą się liczbę uczniów. Wskaźniki demograficzne potwierdzają, iż wykonany audyt był błędny i nie brał pod uwagę tychże wskaźników.

Chciałbym zapewnić wszystkich zatroskanych rodziców, uczniów oraz grono pedagogiczne, że żadna ze szkół na terenie Ostródy nie zostanie zamknięta.

Doceniam szerokie zainteresowanie tematem i niezwykle cenię sobie głos społeczności Miasta Ostróda wyrażany w debacie publicznej. Zawsze będę brał pod uwagę zdanie i opinie mieszkańców naszego miasta, gdyż wszyscy tworzymy Ostródę". Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak

Komentarze  
# Ktoś chyba nie zna OstródyRysiek 2019-02-22 13:30
Szkoła Nr 2 jest niezbędna w tym rejonie. Nie ma tu żadnej innej oprócz "katolika" i sms . Wątpię w to , czy te szkółki pomieszczą wszystkie dzieci z tak dużego rejonu .Nie wyobrażam sobie również tego , że dzieci z Wałdowa będą jeździły do SP 4
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Mało uczniów - szkoła do likwidacjiizka 2019-02-23 09:37
kłania sie czytanie ze zrozumieniem z artykułu wynika że nie będzie zamknięta. mnie zastanawia kiedy w końcu jakieś media zajmą się tym kto jest zatrudniany bo to co sie dzieje to jest dopiero bardzo ciekawe przyjrzyjcie się kto już dostał pracę od listopada. a jak jeszcze w mabaku wygra Agnieszka to dopiero bedzie sie działo
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# Stronnictwo gazetyAnia 2019-03-01 18:24
Kiedyś lubiłam odwiedzać tą stronę. Jednak od dłuższego czasu jest jakaś stronnicza. Jeśli już coś się na tej stronie ukarze to jak już wszyscy wiedzą. Nic nowego ani aktualnego.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19