fbpx

Duży projekt z dofinansowaniem

ilustracja
ilustracja
We wtorek 14 listopada 2017 r. na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko pojawiła się lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/17. Jednym z projektów, który otrzyma dofinansowanie jest Zrównoważony transport miejski w Ostródzie (RPWM.04.04.04-28-0004/17) złożony przez Gminę Miejską Ostróda.

Koszt całkowity projektu: 20 423 902,30 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 14 032 167,28 zł
Ocena KOP: 38,00 pkt

Przypomnijmy.
W ramach projektu przewidziano m.in.:

  • zakup 12 niskoemisyjnych autobusów (10 szt. autobusów spalinowych spełniających normę EURO 6 oraz 2 autobusy elektryczne), które zastąpią obecnie użytkowane przez Żeglugę Ostródzko – Elbląską pojazdy (koszt 16 482 000 zł),
  • wymianę 30 wiat przystankowych (koszt 450 000 zł),
  • zakup urządzenia do ładowania baterii w autobusach elektrycznych (koszt 86 100 zł),
  • budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości około 3,2 km, która połączy Miasto Ostróda z Gminą Ostróda (koszt 3 230 228,24 zł),
  • modernizację oświetlenia ulicznego (koszt 90 734,06 zł).

Wymienione działania mają przyczynić się do zwiększenia dostępności do komunikacji publicznej oraz infrastruktury rowerowej, co przełoży się na poprawę środowiska atmosferycznego i lepszą jakość życia mieszkańców. Partnerem w realizacji projektu ma być Powiat Ostródzki oraz Gmina Ostróda.

Gmina Miejska Ostróda w dniu 31 lipca ogłosiła przetarg - "Dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie".
W ramach tego postępowania zamówiono m.in:
Część 1: dziesięciu sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 11,5 - 12,2 metrów przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej,
Część 2: dwóch sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 8,5 - 9,2 metrów z napędem elektrycznym,
Dostraczenie:
Część 1: 300 dni od dnia podpisania umowy, w tym dostawa pierwszych pięciu sztuk w terminie - 150 dni od dnia podpisania umowy,
Część 2: 300 dni od dnia podpisania umowy, w tym dostawa pierwszego autobusu w terminie - 150 dni od dnia podpisania umowy,

Termin otwarcia ofert: 2018-03-01

Gmina Miejska Ostróda musi teraz zabezpieczyć w budżecie na realizację tego projektu 6 391 735,02zł. Część kosztów dotyczących jednego fragmentu wniosku (budowa ścieżki rowerowej Jaracza-Kajkowo) zostanie sfinansowany ze środków Partnerów (Gminy Ostróda i Powiatu Ostródzkiego).

Ten projekt może znacząco poprawić sytuację transportu publicznego w mieście. Z niecierpliwością czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19