fbpx

Dokumentacja remontu basenu

Basen
Basen
Choć informacja o wyniku postępowania „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku basenu położonego na działce nr 363/5 obręb 8, przy ul. Jana Pawła II 9A w Ostródzie”, powinna być dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, do dnia dzisiejszego nie została opublikowana. Zwróciliśmy się więc do Urzędu Miejskiego w Ostródzie o ich udostępnienie. Urząd jak zwykle potrzebował ponad dwa tygodnie, choć nie powinno to trwać dłużej, niż dodanie załącznika do wiadomości.

Nie mogąc znaleźć w BIP informacji złożyliśmy stosowany wniosek w dniu 28 czerwca. Urząd co prawda wysłał nam odpowiedź w kopercie (jedna strona A4), ale dziwnym zbiegiem okoliczności nie zawierała ona żadnej odpowiedzi na postawione pytania, poza stwierdzeniem, że „mamy ją” w dołączonych załącznikach. Tego samego dnia wysłaliśmy do urzędu informację o braku dokumentów (4 lipca) i prosiliśmy o przesłanie odpowiedzi zgodnie z wnioskiem, tj. na redakcyjną skrzynkę. W związku z upływem ustawowego terminu udzielania odpowiedzi na wniosek o informację publiczną (14 dni) wysłaliśmy ponaglenie (17 lipca) z informacją, że po raz kolejny będziemy zmuszeniu skierować skargę na bezczynność burmistrza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odpowiedź przyszła w dniu 19 lipca.

Ciągle zastanawiamy się, gdzie leży problem z wysyłaniem na bieżąco dokumentów, o które wnioskujemy. Z informacji zawartych w przesłanych plikach wynika, że zostały one zeskanowane w dniu 24 maja, 14 czerwca, 30 czerwca. To oznacza, że urząd nie musiał nic robić poza dodaniem załącznika i wysłaniem odpowiedzi dwa dni po otrzymaniu wniosku. Zrobił to dopiero po 21 dniach?
Nie tak powinien działać urząd!

Wracając jednak do głównego tematu.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński, Białystok. (informacja z dnia 2017-05-24)
Umowa została podpisana w dniu 31 maja 2017 roku. (IKG.272.66.2017)
Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 146 985,00zł brutto
Zgodnie z umową termin realizacji przedmiotu zamówienia to 120 dni od podpisania umowy (28 września 2017r.), w tym:
1) Inwentaryzacja - 30 dni;
2) Koncepcja modernizacji- 60 dni przedłożona do akceptacji Zamawiającemu (zamawiający uzgodni koncepcję w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę);
3) Kompletna dokumentacja projektowa- 120 dni

Załącznik: dokumenty udostępnione przez urząd.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19