Będzie nowy cmentarz na autodromie

ilustracja3 lutego w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz podpisał akt notarialny, którego przedmiotem był zakup nieruchomości na terenie byłego wojskowego autodromu.

Miasto zakupiło tym samym działki o łącznej powierzchni 89,64 ha. Wartość transakcji opiewa na kwotę 3 030 178,50zł, a dzięki udzielonej bonifikacie o wartości 50% miastu udało się zaoszczędzić analogiczną kwotę 3 030 178,50zł - wartość wszystkich nieruchomości to bowiem 6 060 357 zł ( przedmiotem zakupy były łącznie 3 działki ).

Głównym czynnikiem determinującym zakup przedmiotowych działek była inicjatywa utworzenia nowego cmentarza komunalnego. Na nekropoliach będących w dotychczasowym zasobie Ostródy kończą się już miejsca. Samorząd miasta stanął więc przed koniecznością zapewnienia nowej lokalizacji dla nowego cmentarza.

Wybór nieruchomości zakupionych od Agencji Mienia Wojskowego poprzedzony został stosownymi odwiertami geologicznymi, których wyniki potwierdziły możliwość i zasadność utworzenia cmentarza komunalnego na zakupionych działkach.