fbpx

Nagrody dla urzędników 2012-2016.

ilustracja, foto: DTUNA
ilustracja, foto: DTUNA
Pierwsze zapytanie kierowałem do urzędu już w lipcu 2015 roku. Bezskutecznie. Sprawa trafiła do WSA i burmistrz przegrał. W 2016 roku trzykrotnie pytałem Urząd Miejski w Ostródzie o nagrody dla pracowników. Zapytanie z 8 lutego 2016r. ponownie dotyczyło nagród za okres 2012-2015. Kolejne dwa zapytania dotyczyły 2016 roku. Nie obyło się bez kłopotów. Wniosek z lutego miał finał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Burmistrz sprawę oczywiście przegrał. Odpowiedzi na dwa kolejne wnioski niestety są niekompletne. Jeśli burmistrz nie uzupełni odpowiedzi o brakujące dane, to ponownie skieruję sprawę do WSA. Skąd ta niechęć? Dlaczego jest problem z ujawnianiem informacji, które wiele urzędów udostępnia bez najmniejszego problemu i oporu?

Jak widać sprawa informacji o nagrodach dla urzędników za okres 2012 – 2015 ciągnie się już kilkanaście miesięcy. Burmistrz na początku stał na stanowisku, że pytam o informację przetworzą. Była to oczywiście błędna interpretacja przepisów, co wykazał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Niestety upór burmistrza spowodował, że odpowiedź na wniosek złożony 25 lutego 2016 roku otrzymałem dopiero 10 czerwca 2016 roku. Samorządowe Kolegium odwoławcze potwierdziło, że racja była po mojej stronie. SKO jednoznacznie potwierdziło, że burmistrz jest w błędzie. Dla mnie opór w udostępnieniu informacji był całkowicie niezrozumiały, gdyż to właśnie burmistrz zatwierdza nagrody dla kierowników podległych jednostek. Wynika to wprost z regulaminów dostępnych choćby w Biuletynie Informacji Publicznej.
Co o tym sądzić? Czy burmistrz świadomie wprowadzał mnie w błąd? Czy może robił to w celu zniechęcania do dalszego odpytywania, lub w celu wydłużenia sobie czasu na odpowiedź? Trudno jednoznacznie na to odpowiedzieć. Tym bardziej trudno też tłumaczyć to tym, że burmistrz nie zrozumiał treści decyzji, którą wydał, lub co gorsza wcale nie czytał dokumentu, pod którym się podpisał.

Sprawa nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie jest nadal otwarta. Burmistrz Czesław Najmowicz nie dość, że udzielił odpowiedzi samodzielnie wybierając jej zakres, co w praktyce oznacza, że otrzymałem informację zaledwie o kilku pracownikach urzędu, to jeszcze niezgodnie z prawem nie wydał decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji. To akurat jest dość częstym przewinieniem miejskiego samorządu. Jeśli się nic nie zmieni, to sprawa trafi do sądu.

Nagrody dla nauczycieli, czy medale okolicznościowe są rozdawane w świetle reflektorów. Można by rzec, że są one "ściśle jawne". Natomiast wygląda na to, że informacja o nagrodach dla urzędników jest już z kategorii "ściśle tajne". Ciekawe, dlaczego burmistrz chce ukryć informację o nagrodach, którą powienien się przecież chwalić. W mojej ocenie należy publicznie chwalić urzędników za dobre wynik w pracy, a nie ukrywać ten fakt.

W sprawie nagród, jak również w innych sprawach dużego wsparcie udzieliła mi Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Serdecznie dziękuję za udzieloną pomoc.

Za co można otrzymać nagrodę w Urzędzie Miejskim w Ostródzie ?
We wskazanym w urzędowych odpowiedziach §10 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie czytamy:
Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności. Przy przyznawaniu nagrody i ustalaniu jej wysokości bierze się pod uwagę osobisty wkład pracy każdego pracownika w realizację zadań Urzędu, a w szczególności:

  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • terminowość załatwiania spraw,
  • podejmowanie inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań,
  • stosunek do interesantów i współpracowników,
  • zdyscyplinowanie,
  • umiejętność pracy w zespole.

Poniżej prezentuję pozyskane dane i obiecuję, że zrobię wszystko co jest możliwe, żeby pozyskać komplet odpowiedzi.

Nagrody w 2012 roku
Nagrody w 2012 roku

Nagrody w 2013 roku
Nagrody w 2013 roku


Nagrody w 2014 roku
Nagrody w 2014 roku


Nagrody w 2015 roku
Nagrody w 2015 roku


Nagrody w 2016 roku
Nagrody w 2016 roku

 

Informacje o uzasadnieniach przyznanych nagród za lata 2012-2015

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie nagrody przyznano na podstawie § 10 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego (patrz wyżej). Oczywistą rzeczą jest, że nagrody są przyznawana na podstawie regulaminu. Szkopuł w tym, że nagrody nie są obligatoryjne, w związku z tym sama możliwość przyznania takiej nagrody na podstawie regulaminu nie jest uzasadnieniem dla jej przyznania. Chyba, że burmistrz wprowadził jakieś pozaregulaminowe kryteria, znane wyłącznie jemu. Niestety do dnia dzisiejszego nie uzyskałem odpowiedzi, za co konkretnie te nagrody. Burmistrz Czesław Najmowicz nie podał uzasadnień przyznania nagród dla pracowników urzędu.

Podobnie sprawa ma się w przypadku nagród dla dyrektorów jednostek podległych, przyznanych w latach 2012-2015. Jedyne uzasadnienie jakie otrzymaliśmy za ten okres dotyczyło Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek”.

Uzasadnienia przyznanych nagród dla kierowników jednostek podległych w 2012-2015.

Nagrody dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały przyznane przez Burmistrza na podstawie § 18 Regulaminu wynagradzania pracowników MOPS Ostróda.
Nagrody dla Dyrektora Centrum Kultury zostały przyznane według regulaminu wynagradzania Dyrektorów.
Nagrody dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji zostały przyznane według regulaminu wynagradzania Dyrektorów.
Nagrody dla Dyrektora Muzeum zostały przyznane według regulaminu wynagradzania Dyrektorów.
Nagrody dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie zostały przyznane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, za sumienne i zaangażowane wykonywanie obowiązków służbowych, podniesienie jakości pracy zarządzanej kadry.

Nieco inaczej wygląda sprawa z uzasadnieniami za 2016 rok. O ile uzasadnienie nagród dla pracowników urzędu to znana już regułka - „na podstawie regulaminu….”, to uzasadnienia nagród dla dyrektorów i kierowników podległych jednostek wyglądają już lepiej. Choć do ideału nadal daleko.

Uzasadnienia przyznanych nagród dla kierowników jednostek podległych w miesiącach styczeń – czerwiec 2016.

Nagroda dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została przyznana przez Burmistrza na podstawie § 18 Regulaminu wynagradzania pracowników MOPS Ostróda.
Nagroda dla Dyrektora Centrum Kultury została przyznana za zaangażowanie i duży wkład w rozwój i popularyzację kultury wśród mieszkańców Ostródy, efektywną pracę wielu wartościowych imprez.
Nagroda dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji została przyznana według regulaminu wynagradzania Dyrektorów.
Nagroda dla Dyrektora Muzeum została przyznana za zaangażowanie i duży wkład w rozwój i popularyzację kultury muzealnej wśród mieszkańców Ostródy, realizacja wiele wartościowych wystaw.
Nagrody dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie została przyznana z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

Uzasadnienia przyznanych nagród dla kierowników jednostek podległych w miesiącach lipiec - grudzień 2016.

Nagroda dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została przyznana na podstawie § 18 Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ostróda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
Nagroda dla Dyrektora Centrum Kultury została przyznana na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury W Ostródzie, zarządzenia nr 576/2014 z dnia 28 stycznia 2014 Burmistrza Miasta Ostródy w sprawie ustalania zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Ostróda, oraz zgodnie z art.5 i an. 10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 0 wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Uzasadnienie: terminowa realizacja zobowiązań, efektywna realizacja zadań i celów statutowych, efektywne wdrażanie przyjętych planów działalności i rozwoju, osiągnięcie zysku z działalności.
Nagroda dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji została przyznana według regulaminu wynagradzania § 4 pkt l Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji.
Nagroda dla Dyrektora Muzeum została przyznana na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Muzeum w Ostródzie, zarządzenia nr 576/2014 z dnia 28 stycznia 2014r. Burmistrza Miasta Ostródy w sprawie ustalania zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Ostróda, oraz na podstawie art.5 i art. 10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Uzasadnienie: terminowa realizacja zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, efektywna realizacja zadań i celów statutowych, efektywne wdrażanie przyjętych planów działalności i rozwoju, osiągnięcie zysku z działalności.
Nagrody dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie w miesiącu listopadzie została przyznana z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, natomiast w miesiącu grudniu za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz Środowiskowego Dom Samopomocy ,,Bratek”.

Komentarze  
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Piotr 2017-01-25 17:29
Stosunek do współpracowników, podejmowanie inicjatyw i za to wszystko Norbert Gesek dostał prawie 30 tyś. nagród. To są niezłe żarty.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# LAMPYJAN 2017-01-27 19:12
Panie Gniesek to pewno za te lampy co świecą przed pana blokiem.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# A może wprowadzić...Wojtek 2017-01-25 19:09
A może przy zatrudnianiu wprowadzić identyczne prawo jak w zamówieniach publicznych? Punktować za doświadczenie, ze lata pracy na podobnym stanowisku a na koniec i tak wybrać tego kto chce najmniej... Tak się traktuje wykonawców publicznych robót wiec dlaczego nie zatrudniać tak pracowników? Równe traktowanie dla wszystkich?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# PodwyzkiPracownik 2017-01-25 19:22
No to mamy nadzieję , że w 2017 r pracownicy zatrudnieni w różnych jednostkach dostaną w końcu podwyżki , bo z tego wynika że środki są w kasie miejskiej na płace.Nie można dzielić tylko we własnym nie do końca kompetentnym gronie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Sławek 2017-01-25 20:38
W naszej szkole wszyscy pracownicy administracji nie dostali razem tyle co Pan Norbert Gesek sam i Pani Bożęcka. Garną tylko do siebie. Pan Gesek fatalnie jest postrzegany za swoją pracę a mimo to proszę ile zgarnął. Szkoda że nie można porównać tych premii z innymi zwykłymi pracownikami urzędu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# sekretarzuStefan 2017-01-25 21:16
A Pan Dariusz sekretarz też niezle
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: sekretarzuMichał 2017-01-25 21:43
No nieźle ale w porównaniu do Geska i Bożęckiej odstaje. Na poziomie naczelników to się mocno nie obłowił. Ale za to jak wypasieni są dyrektorzy jednostek. Ciekawe jak tam prezesi spółek. No takiego rozpasu to za Dąbra nawet nie było.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Tomek 2017-01-25 22:23
Sekretarz dostał przyzwoicie ale reszta?!
Ciekawe co to za wybitne zasługi tych urzędników?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# To jakaś kpina...Marian 2017-01-26 07:13
Za co niby te nagrody? Dla Pana Geska i Pani Wiśniewskiej? To jakiś żart?! To są chyba specjalne nagrody za lewe przetargi i lodowisko na ulicach i chodnikach...Ciekawe ile jest wniosków o odszkodowanie za załamaną rękę czy nogę?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Sylwia 2017-01-26 18:57
Pani Wiśniewska to faktycznie nie wiadomo za co ta premia chyba za nieumiejętność zarządzania i dbania o mienie miejskie. Dlaczego burmistrz nagradza takich słabych urzędników.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# towarystwo wzajemnych inwestycjiEron 2017-01-27 16:25
o kurde ale się dzielą Gosek w jednym roku 16 tysi nagród !?!?!?! ale są też inni obdarowywani sowicie to jakaś kpina i towarzystwo wzajemnej adoracji dobrze że Pan to wrzuca do wiadomości publicznej na wybory jak znalazł kto wymiata miejską kasę z mamony takie nagrody to jakiś absurd
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Tadek 2017-01-27 17:56
To jest jakiś skandal. Prowadzę własną firmę i o takich premiach dla moich pracowników to mogę tylko pomarzyć a też chciałbym być hojny. Miałem okazję załatwiać sprawy w urzędzie byłem u Pana Geska zero kompetencji buta i arogancja. Czym zasłużył na takie premie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.oppl 2017-01-28 22:54
To z naszych podatków?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Radek 2017-01-29 06:52
Jestem w szoku takie olbrzymie premie szczególnie no za stosunek do współpracowników o Gesku, Bożęckiej i Wiśniewskiej to już legendy po mieście chodzą jaki wspaniały stosunek mają do ludzi. Nikt tylko nie rozumie dlaczego Najmowicz na to zezwala.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Elżbieta 2017-01-29 07:23
O tak Pan Radek ma rację - stosunek do ludzi jest .............. brak słów.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Byt określa świadomość.Tyle w temacie. 2017-01-30 10:17
ONI myślą,że władza została IM dana na zawsze.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Dobra zmianama własnie 2017-01-29 21:13
taki stosunek do ludzi. Smutne...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# StosunekLudzie 2017-01-29 22:21
Bo to jest tak: mała wiedza- wysokie stanowisko , często podlegli są mądrzejsi i kompleks narasta i męczy strasznie więc z pozycji sprawowanego urzędu udaje się kompetentność .....i warczy się jak pies na kota jak mu na drodze pojawi się.Ale głupota z mądrością nie wygra . Czas niebawem pokarze gdzie miejsce arogantów i smutnych małych duchowo ludzików.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# zaradny kasstralmadonna2 2017-01-30 09:43
pan Zenon to chyba nagrody dostaje za wydawanie pieniedzy podatników. Bo lubi tylko remontować wydaje kasę bez opamietania
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# znów w akcjicwaniaczek 2017-02-01 21:34
Burmistrz lubi otaczać się interesujacymi ludźmi, to nie nowość ha ha przeczytaj a przekonasz się z kim masz do czynienia
http
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Pani Wiśniewska...Norbert 2017-01-30 12:27
to chyba takie premie dostaje za wyrok sądu za nadzór w Dąbrównie? To się w głowie nie mieści, że tacy ludzie podejmują ważne decyzje w naszym mieście. Jak tak dalej pójdzie, to puszczą to miasto z torbami! Czy o taką dobrą zmianę walczyliśmy?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# misiewiczeotu 2017-01-30 14:23
Przy zarobkach Ostródzian najczęściej najniższej krajowej przyznawanie tak wysokich nagród jest skandaliczne. Pani z Najmowicza bajki w maju dostała 5500, w grudniu 10000 tysiaków to pewnie w tym roku ze 2000 dostanie. Łatwo k...a dzielić nie swoją kasę !!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Oj,łatwo!Przypomina to 2017-01-30 15:55
jakąś RASĘ PANÓW,albo innych NADLUDZI. Za taką pazerność PiS tak krytykował Platformę. I co???Robią dokładnie to samo!!!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# To jest kpinaz mieszkańców. 2017-01-30 16:12
Julian P. od 2014 roku otrzymał 34.969 zł. nagrody. Może za mało zarabia? Innego powodu nie widzę.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Schiza 2017-01-31 20:42
No to niezłą linię ma nasza władza. A Najmowicz niby taki skromny a tu proszę. Skandal i tyle.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# zghszdfh 2017-01-31 22:11
ludzie pamiętajcie przy wyborach jak nasza kasa szła w nagrodach po 5 czy 10tysięcy, niedy w zyciu więcej nie głosuję na najmowicza
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: zgW. 2017-02-04 19:25
Jacku, świetna robota. Ratusz dupą trzęsie i dobrze!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: zgja 2017-03-10 10:43
zg - rozumiem, że naiwnie wierzysz że nowo wybrani rozdadzą ubogim???
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Aniela 2017-02-03 21:42
ja przez1,rok pracowalam w miejcuktóre podlega burmistrzowi i jego budżetowi za 800 zlotych bo tylko taka dostalam szanse pracy. A oni tak czestuja sie pienedzmi podatnikow gdzie tu jest sprawiedliwosc ?! Udałam sie na rozmowe to uslyszalam tylko ze na wiecej burmistrz nie ma pieniedzy.Nie tworzy nowych miesc pracy a rozdaje pieniądze swoim urzędasom za nic!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# IwaniecPan 2017-02-03 23:22
Czy Pan Iwaniec zrobi w końcu porządek z samochodami przy sklepie na ulicy Sikorskiego ????????? Naprawdę żałujemy że głosowaliśmy na Pana :(((((((((((((((((((((((( ((((
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: IwaniecTeresa 2017-02-04 12:21
Ten Pan to myśli, że wszystkie rozumy pozjadał, wyborców ma za nic!!! Pseudo ekspert w każdej dziedzinie :-) Młody radny tak go załatwił, że ten z domu wychodzić się boi. Wielki nauczycieli a oświatę też ma w d.......pie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Agnieszka 2017-02-05 23:20
A co tam u przyjaciela Geska Pana Lesickiego. Jak tam Zbyniu przydziały mieszkań komunalnych.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Wojtek 2017-02-06 20:18
Z tego co wiem to w końcu mieszkania są przyznawane uczciwie i rzeczywiście tym najbardziej potrzebującym.
A tak poza tym Panie sekretarzu chyba w dobrym jest Pan zdrowiu skoro trolluje w internecie. Może czas wracać z tego lewego zwolnienia?!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# o nie!!!Martin 2017-02-06 20:28
Niech ten Pan dalej siedzi na wolnym, w końcu w UM ludzie normalnie pracuję i co najważniejsze skończyły się plotki.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagrody dla urzędników 2012-2016.Marek 2017-02-06 23:55
Dajcie spokój sekretarzowi chłop wraca do zdrowia. Panie wytrzymaj te ploty Geska które rozpowiada po mieście i w urzędzie na jego temat to i tak ma niezłe zdrowie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Porządek bez sekretarza?Krzychu 2017-02-07 10:59
Wolne żarty! Teraz to jest dopiero syf! "ryży" rzekomo dostał dychę, bo "jedzie" na dwa etaty?!Tak się składa, że to on doprowadził do całej tej sytuacji, robi wszystko żeby wyeliminować każdego, kto choć trochę patrzy mu ręce i wytyka jego ciemne interesy! Pan Lesicki gra w jego drużynie. Robi sobie kampanię pod przyszłe wybory i mieszkania są przyznawane tylko jego "znajomkom", bo niby dlaczego jest przewodniczącym tej właśnie komisji? To jest dobra zmiana? To jest zmiana "ryżego" i spółki, z uczciwością niewiele to ma wspólnego. Jak widać liczą się układy i wyrywanie jak największej kasy, bo przecież za coś dom trzeba wybudować...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# ??Marta 2017-02-07 13:58
Ale to on sam w tej komisji siedzi czy jak? nie rozumiem.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# jeszcze trochęMarek 2017-02-07 14:24
Hufiec...Zamek....Faltyja nki.......UM...........mó wić dalej? Niedługo będzie o Tobie głośno!!!!!!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: jeszcze trochęMarek 2017-02-07 15:55
Powiedzcie mi dlaczego na tym forum jak tylko Gesek dostaje w tyłek za swoje nieróbstwo to zaraz atakuje sekretarza.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# ..........kozuj 2017-02-07 18:31
Zobaczymy jaki będziesz odważny jak niedługo staniesz przed prokuratorem.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Prokurator...Adam 2017-02-07 21:10
to się powinien zainteresować ale "interesami" "ryżego" i spółki, bo to co teraz się dzieje, to się nie mieści w głowie! Takiego syfu na mieście to nawet za komuny nie było! Całe miasto aż huczy o poczynaniach tego pana i jego spółki. Czy burmistrz jest głupi a może ślepy? A może czas na referendum?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# tylko tak dalejkozuj 2017-02-07 21:51
Gadaj dalej gadaj, jeszcze chwile pogadasz a potem gdzie indziej będziesz ćwierkał. Masz to jak w banku.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Prokurator...Kazimierz 2017-02-07 22:52
Oj krzykacze, krzykacze. Nie możecie zdzierżyć że w końcu Ostróda się rozwija i czynione są inwestycje z myślą o nas, mieszkańcach. Nie jestem ani z PiSu, nie jestem pracownikiem żadnego urzędu. Wypisujecie anonimowo jakieś bzdury i tylko narzekacie!!!
Naprawdę nie dostrzegacie ile dobrego dzieje się w naszej Ostródzie?! Jak pięknieje z roku na rok i jest coraz bardziej przyjazna dla nas mieszkańców?!
Panowie burmistrzowie i radni, tak trzymać w końcu nasze miasto zmierza w dobrym kierunku!!! Pozdrawiam serdecznie!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Ostróda pięknieje?Marcel 2017-02-08 07:20
Tak wystarczy wyjść i zobaczyć te brudne i oblodzone chodniki...Kpina!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Każdego mieszkańca...Ostródzianin 2017-02-08 11:26
który ośmieli się tego pana skrytykować czeka spotkanie z prokuraturą? To się trochę tego nazbiera. Ten pan ma chyba jakiś problem ze sobą? Pchając się do Urzędu na stanowisko zastępcy burmistrza mógł się spodziewać krytyki ze strony przynajmniej połowy mieszkańców miasta. Z tych pyskówek wynika jedno, że ten pan najwyraźniej się czegoś boi , co oznacza, że ma wiele na sumieniu. Bo jakim to trzeba być człowiekiem, żeby usuwać dziecko własnego brata z przedszkola? Jakim trzeba być człowiekim, żeby tak bez karnie grozić innym na forum? Ten pan nie zamknie ludziom ust, bo nikt tu nie jest głupi i widzi co się dzieje. Te premie to nie jest wymysł, to jest fakt! Stanowisko nie jest dane na zawsze zastępcą się bywa, a jeśli się nie ma w sobie ani grama człowieczeństwa, to nie można się spodziewać szacunku od mieszkańców.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# dlaczego?Mirella 2017-02-14 18:17
Ciekawi mnie dlaczego nie wszyscy naczelnicy składają oświadczenia majątkowe??
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# IwaniecPan 2017-02-14 20:42
Czy pan Iwaniec zajmie się samochodami przy sklepie na ulicy Sikorskiego? Ten znak panie Iwaniec postawiony jest bez sensu, bo przed nim mieszkańcy stawiają swoje auta na całe dnie i nie można skręcić ani do garażu, ani w druga stronę, czy pan nie zna się na przepisach ruchu drogowego???? Naprawdę żałuję,że na pana głosowałem, bo nie interesują pana mieszkańcy w ogóle...???
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# p.IwanieAlina 2017-02-17 14:53
Wybiera się radnego ze swojej okolicy, pan Iwaniec może ta ulicą nie jest zainteresowany,
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: p.Iwaniepopis 2017-02-17 19:26
A wójt mówił, że Pan Iwaniec jest zainteresowany ulicą - przy domu, w Szafrankach.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# IwaniecPan 2017-02-18 22:47
Od Szafranek do Sikorskiego to kawał drogi...a kasa za radnego co miesiąca jest na koncie...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# porażkapracownicy 2017-02-17 07:05
A PRACOWNICY ADMINISTRACJI W SZKOŁACH NIE DOSTALI ZŁAMANEGO GROSZA W GRUDNIU OD BURMISTRZA!!
DZIĘKUJEMY PANIE BURMISTRZU.
MIŁO ŻE DOCENIA SIĘ NASZĄ CIĘŻKĄ PRACĘ
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# IwaniecPan 2017-02-22 23:47
Na pana Iwańca nie zagłosuję, pierwszy i ostatni raz?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19