fbpx

Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców

Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców
Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców
Doczekaliśmy się. W poniedziałek 19 grudnia oddano do użytku nowy odcinek drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Ostróda Północ. Nowy odcinek (9.2 km) oddano blisko cztery miesiące przed terminem.

W ramach inwestycji powstało ok. 9,2 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S7. Wybudowane zostały drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska. Do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej zostały przebudowane dwa węzły drogowe - "Miłomłyn Północ", "Miłomłyn Południe".

Umowę na budowę podpisano 5 listopada 2014 roku. Wykonawca, konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman, zrealizował inwestycję za kwotę ok. 292, 3 mln zł. Odcinek był realizowany w ramach projektu "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu – 2 199 770 556,62 PLN, kwota wydatków kwalifikowalnych – 1 383 727 684,49 PLN, dofinansowanie - 1 176 168,53181 PLN.

Budowa odcinka Miłomłyn – Ostróda Północ to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. W województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już 80 km tej trasy na odcinkach: Elbląg – Pasłęk (13,7 km), Pasłęk – Miłomłyn (36,5 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km), dzięki czemu czas podróży pomiędzy Elblągiem a Warszawą skrócił się o ok. 20 minut. Dwujezdniowy przekrój drogi przyczynił się też do wyeliminowania nieprawidłowych manewrów wyprzedzania oraz zwiększenia poziomu swobody ruchu. Dzięki dostępności do drogi jedynie poprzez węzły wyeliminowano ryzyko zdarzeń związanych z włączaniem się do ruchu takich jak, np. wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.
W budowie znajduje się obecnie jeszcze 5 odcinków S7 o łącznej długości 52,5 km. Zakończenie tych inwestycji planowane jest w przyszłym roku. W rezultacie na koniec 2017 roku cała droga S7 w województwie warmińsko-mazurskim będzie w klasie S.
W otwarciu nowego odcinka, które odbyło się na południowym węźle Miłomłyna wzięli odział m.in. - Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski oraz burmistrzowie Ostródy i Miłomłyna.

Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, podając przykłady wielu inwestycji drogowych w kraju nie zapominał o odcinków, który został dziś otwarty - "Dzisiaj przede wszystkim cieszmy się z tego odcinka blisko 10 kilometrów między Miłomłynem a Ostródą. Dziękuję wszystkim, którzy uczynili cokolwiek, a tutaj uczyniliście bardzo wiele, to jest wspaniałe dzieło. Dziękuję za to, że będziemy już mogli niedługo bezpiecznie, szybko i wygodnie poruszać się tą drogą".

Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski
Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski
Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski mówił o szansach rozwoju, jakie widzi w związku z  rozbudową sieci drogowej w naszym województwie. - "Dziękuję za przedterminowe oddanie tej drogi. Dla mieszkańców Warmii i Mazur nowe drogi to nowe możliwości i nowe szanse na rozwój, na podniesienie naszej gospodarki. Zbliżamy się już do tego momentu, w którym, mam nadzieję w przyszłym roku będziemy mogli powiedzieć, że przełamaliśmy wykluczenie komunikacyjne, jedną ze zmór, która od wielu lat nas dotykała".

Dariusz Blocher – prezes zarządu firmy Budimex
Dariusz Blocher – prezes zarządu  firmy Budimex
Dariusz Blocher – prezes zarządu  firmy Budimex, wykonawcy ukończonego fragmentu nowej drogi S7 dziękował pracownikom i wszystkim którzy pomogli przy realizacji tego zadania - "Budujemy w Polsce dużo dróg ekspresowych i autostrad. Ja się cieszę, że co czwarty kilometr budowany jest przez Budimex. Udaje się nam skrócić terminy i tak też było w tym przypadku. Było to możliwe nie tylko ze względu na warunki pogodowe, ale dlatego, że ten proces bardzo dobrze przebiegał jeżeli chodzi  o współprace między nami a podwykonawcami i zamawiającym".

Poświęcenie nowego odcinka S7
Poświęcenie nowego odcinka S7
Tuż przed otwarciem odcinka poświęcenia nowej drogi dokonał ksiądz prałat  Roman Wiśniowiecki - "To co człowiek czyni jest darem od Boga. To co posiadamy jest darem od Boga. Używamy tego i chodzi o to, żeby używać tego zgodnie z wolą Bożą, a więc żeby to służyło pożytkowi ludzi, żeby to było dla bezpieczeństwa, dla pożytku wszystkich ludzi na chwałę Boga".

Dariusz Blocher, z którym rozmawialiśmy chwilę po oddaniu nowego odcinka powiedział, że budowa całej dogi nie jest technicznie bardzo skomplikowana. Jedynym obiektem, który przysporzył nam trochę problemów jest most stalowy. Największym wyzwaniem było jednak utrzymanie ruchu i jednoczesna budowa, oraz przekładki między pasami. Dużo trudniejszym zadaniem jest tzw. duża obwodnica Ostródy. Zapytaliśmy też o otwarcie odcinka drogi od stacji Shell do węzła Ostróda Południe. "Wszystko jest gotowe, obiekt nad linią kolejową czeka tylko na pozwolenie". Według naszego rozmówcy stosowne pozwolenie to już tylko formalność. Jak  zostanie przekazane wykonawcy, ten natychmiast uruchomi ten odcinek. Jego otwarcie jest konieczne do realizacji drugiego pasa drogi ekspresowej S7.

Podstawowe parametry techniczne S7 Miłomłyn - Ostróda Północ
- Klasa techniczna - S
- Przekrój poprzeczny - 2x2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa dzielącego/bez opasek/ – 11,00 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Szerokość pobocza gruntowego - 1,25m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców. foto: Jacek Piech Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców. foto: Jacek Piech Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców. foto: Jacek Piech
Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców. foto: Jacek Piech Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców. foto: Jacek Piech Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców. foto: Jacek Piech
Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców. foto: Jacek Piech Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców. foto: Jacek Piech Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców. foto: Jacek Piech
Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców. foto: Jacek Piech Miłomłyn-Ostróda Północ - nowy odcinek S7 otwarty dla kierowców. foto: Jacek Piech  

Komentarze  
# Dokładnie jak w PRLw PiSdu 2016-12-20 15:23
Za premiera Jaroszewicza i sekretarza Gierka ludzie stali w tle, teraz w PiSdonaldzie sami sobie, potem bibka w knajpie i hejka do domu. W sejmie podobnie, wystarczy twardy beton, reszta posłów nie potrzebna :- (
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# rozczarowany ?@ 2016-12-20 22:59
kiedyś chociaż w tle załapał się do zdjęcia , teraz wcale
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19