fbpx

Burmistrz Ostródy odwołał zastępcę

ilustracja do materiału (wnętrze urzędu)
ilustracja do materiału (wnętrze urzędu)
Na podstawie zarządzenia Nr 22/2022 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 12 stycznia 2022 r. Agnieszka Krupa została odwołana ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Ostróda.

Agnieszka Krupa (Majewska-Pawełko) była w kampanii wyborczej prawą ręką kandydata na fotel burmistrza Zbigniewa Michalaka. Już w trakcie kampanii kandydat zapowiadał, że po zwycięstwie Agnieszka Majewska-Pawełko obejmie stanowisko zastępcy burmistrza. Tak się stało i na podstawie Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 20 listopada 2018 r. objęła stanowisko Zastępy Burmistrza Miasta Ostróda.
Powołanie i odwołanie zastępcy to wyłączna kompetencja burmistrza. Zgodnie z Art. 26a. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym powołanie i odwołanie zastępcy odbywają się w drodze zarządzenia. Odwołanie może więc nastąpić w dowolnym momencie.
Burmistrz Zbigniew Michalak na sesji w dniu 29 listopada 2021 r. mówił tak:

Jeśli ktoś z państwa będzie burmistrzem w przyszłości, to Wy będziecie podejmować decyzję czy kogoś odwołać, czy nie. Na tą chwilę ja jestem burmistrzem i ja decyduję o tym. Bo prawnicy, których pytałem się i zaciągałem informacji, wyrok jest nieprawomocny, nie jest osoba skazana, także proszę nie siać propagandy. Urząd nie jest zagrożony, urząd pracuje. (...)
Pan pozwoli Panie radny, że ja będę decydował, kiedy pracownika urzędu mam zwolnić, a kiedy nie. Jeśli wyrok jest nieprawomocny, to na tą chwilę, a ta osoba jest nieobecna w pracy, nie znam całej dokumentacji, także nie mam takiej potrzeby, żebyśmy podejmowali takie decyzje. Jak będę miał taką informację i wiedzę to oczywiście podejmę decyzję taką, żeby była najlepsza decyzja dla mnie, jako dla burmistrza i dla naszego urzędu.

Zarządzeniem Nr 202/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. burmistrz powołał nowego zastępcę (drugiego).
Wyrok nadal nie jest prawomocny, więc warto poznać przesłanki i być może nowe informacje, które ma burmistrz, na podstawie których podjął decyzję o odwołaniu zastępcy. Niestety do momentu publikacji Burmistrz Zbigniew Michalak nie odpowiedział na prośbę o uzasadnienie swojej decyzji.
W treści zarządzenia burmistrza Nr 22/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. czytamy:

§ 2

1. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.
2. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę wynoszącym 3 miesiące, pracownik zwolniony jest z obowiązku świadczenia pracy i ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę ustanie z dniem 30 kwietnia 2022 r.

§ 3

W okresie wypowiedzenia udzielam Pani urlopu wypoczynkowego:
a) za rok 2021, w okresie od dnia 13 stycznia 2022 r. do dnia 16 lutego 2022 r.
b) za rok 2022, w okresie od dnia 17 lutego 2022 r. do dnia 01 marca 2022 r.

W dniu 13 stycznia Agnieszka Krupa udzieliła komentarza do tej sprawy:

W dniu dzisiejszym wróciłam do pracy wiedząc, że zostanę odwołana. Jest to decyzja Burmistrza, nie moja. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za tak ogromne poparcie przez ostatnie 3 lata mojej pracy.

Czarne chmury nad zastępcą pojawiły się w momencie złożenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (2019 r.). W wrześniu 2020 roku sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Ostródzie. Finałem sprawy sądowej był wyrok z dnia 9 listopada 2021 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Zarzuty nie były związane z pracą w urzędzie.
W tej sprawie odpowiedzi udzielił Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

W sprawie II K 393/20 Sądu Rejonowego w Ostródzie, prowadzonej przeciwko Agnieszce K. o czyny z art. 270 § 1 kk i art. 284 § 2 kk, w dniu 09.11.2021 r. został wydany wyrok.
Sąd uznał oskarżoną za winną popełnienia czynów z art. 270 § 1 kk i art. 284 § 2 kk oraz orzekł karę łączną grzywny w wymiarze 170 stawek po 50 zł, tj. w kwocie 8.500 zł.
Sąd orzekł też środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w organach samorządowych na okres 3 lat.
Oskarżona została ponadto obciążona kosztami sądowymi i opłatą w łącznej kwocie 3.146,89 zł.
Pierwszy z przypisanych oskarżonej czynów polegał na tym, że w dniu 20.05.2019 r., przedkładając w ZUS pismo zawierające wniosek o przeksięgowanie wpłaty w kwocie 11.000 zł z rachunku rozliczeniowego B.M. na rachunek rozliczeniowy spółki M., użyła tego pisma jako autentycznego wiedząc, że pismo to zostało sfałszowane poprzez podrobienie na nim podpisu B.M.
Drugi przypisany oskarżonej czyn polegał na tym, że w dniu 07.03.2018 r., pełniąc funkcję głównego specjalisty ds. księgowości, finansów, kadr i płac w spółce M., dokonała przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie 11.000 zł poprzez realizację na tę kwotę przelewu wychodzącego z konta firmowego spółki M. na indywidulany rachunek składkowy B.M. w ZUS, tytułem spłaty zadłużenia, czym działała na szkodę spółki M.
Wyrok nie jest prawomocny, gdyż w dniu 31.12.2021 r. wpłynęła apelacja obrońcy oskarżonej. Akta sprawy z apelacją przedstawiono Sądowi Okręgowemu w Elblągu. Termin rozprawy odwoławczej został wyznaczony na dzień 03.03.2022 r.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19