fbpx

Nowe ścieżki rowerowe - stara jakość

Ilustracja
Ilustracja
Gmina Miejska Ostróda ogłosiła w marcu przetarg na budowę nowych odcinków dróg rowerowych. W piątek 9 kwietnia podpisano umowy z wykonawcami. Na tym w zasadzie kończą się dobre wiadomości. Pięć z sześciu nowych odcinków zostanie wykonanych z kostki betonowej i jeden wyjątek nie zmienia faktu, że to złe rozwiązanie.

Wszyscy doskonale wiedzą, jaka jest różnica między jazdą po kostce brukowej a asfaltobetonie. Wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat mieszkańcy zgłaszali zastrzeżenia do budowy dróg rowerowych z kostki betonowej. Jak widać na nic te głosy, na nic konsultacje. Nadal podstawowym budulcem dróg rowerowych w Ostródzie pozostaje znienawidzona przez rowerzystów kostka betonowa. Kto wyjeżdża poza Ostródę to widzi, że inne samorządy przyjęły zgoła odmienne podejście. Buduje się w zdecydowanie częściej dogi rowerowe z asfaltobetonu.

Przed ogłoszeniem przetargu i chwilę przed podpisaniem nowych umów sprawdziłem stan niektórych dróg rowerowych. Skupiłem się na trzech fragmentach: park przy szpitalu, ul. Piaskowa i Jezioro Sajmino. Pomimo upływu ponad 2 lat od oddania ich do użytku, odcinki te nie zostały do dziś prawidłowo oznakowane. W przypadku dwóch z nich nie ma podstawy do twierdzenia, że są to drogi rowerowe, gdyż nie ma żadnego oznakowania. Czy Gmina Miejska Ostróda zrezygnowała po cichu z dofinansowania i zrobiła za pieniądze unijne chodniki zamiast dróg rowerowych?

Rzecznik prasowy urzędu Mariusz Wawrzyniak w odpowiedzi na pytana napisał:

Gmina Miejska nie występowała o zmianę umowy i wycofanie z projektu wspomnianych przez Pana odcinków. Jeśli chodzi o oznakowanie, jest ono rzeczywiście niepełne, względnie nie ma go w ogóle, bo trwa proces łączenia ścieżek (jak się dowiedziałem planowane są łączniki pomiędzy rozdzielonymi dotąd odcinkami). Uzyskałem zapewnienie, że kiedy sieć uzyska pełen kształt ścieżki zostaną kompleksowo oznakowane.

Mamy zatem deklarację, że oznakowanie pojawi się na ww. odcinkach. Zasadnicze pytanie brzmi - dlaczego dopiero po ponad 2 latach?

Poniżej informacje o nowych odcinkach i materiały, z których powstaną te odcinki. W dokumentacji przetargowej widać, że ma być wykonane prawidłowe oznakowane tych odcinków.

Dodam też, że nastąpił niebywały postęp i samorząd miejski dokona olbrzymiego sukcesu. Wszystko za sprawą namalowania drogi rowerowej na odcinku między ujściem rzeki a narożnikiem zatoki Jeziora Drwęckiego. Z niemałym trudem udało się to w końcu zrobić po blisko 9 latach.

Odcinek A - parking przy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego – ul. Pułaskiego
Odcinek A - parking przy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego – ul. Pułaskiego
Odcinek „A” parking przy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego – ul. Pułaskiego

Projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z kostki bezfazowej czerwonej o szerokości 2,0 m,

Odcinek B - ul. Bolesława Chrobrego
Odcinek B - ul. Bolesława Chrobrego
Odcinek B - ul. Bolesława Chrobrego
Odcinek B - ul. Bolesława Chrobrego
Odcinek „B” ul. Bolesława Chrobrego

W pasie ulicy Bolesława Chrobrego projektuje się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m obustronnie obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z oporem. Nawierzchnia ciągu rowerowego z czerwonej kostki bezfazowej natomiast nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego.

Odcinek C - ul. Władysława Jagiełły – ul. Grunwaldzka
Odcinek C - ul. Władysława Jagiełły – ul. Grunwaldzka
Odcinek „C” ul. Władysława Jagiełły – ul. Grunwaldzka

W pasie ulicy Władysława Jagiełły oraz ulicy Warmińskiej do połączenia z ulicą Grunwaldzką projektuje się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m obustronnie obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z oporem. Nawierzchnia ciągu rowerowego z czerwonej kostki bezfazowej natomiast nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego.

Odcinek D - nabrzeże jeż. Drwęckiego
Odcinek D - nabrzeże jeż. Drwęckiego
Odcinek D - nabrzeże jeż. Drwęckiego
Odcinek D - nabrzeże jeż. Drwęckiego
Odcinek „D” nabrzeże jeż. Drwęckiego

Na odcinku od ujścia rzeki Drwęcy do ulicy Adolfa Tetzlaffa w pasie zieleni wzdłuż nabrzeża jeziora Drwęckiego projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z kostki bezfazowej czerwonej o szerokości 2,0 m

Odcinek E - ul. Piaskowa – jez. Kajkowskie
Odcinek E - ul. Piaskowa – jez. Kajkowskie
Odcinek „E” ul. Piaskowa – jez. Kajkowskie

Na odcinku od ulicy Piaskowej /istniejąca ścieżka rowerowa/ do wybudowanej ścieżki rowerowej na niezagospodarowanych terenach zielonymi w otoczeniu jeziora Kajkowskiego /dz. nr 9-185/ projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z kostki bezfazowej czerwonej o szerokości 2,0 m.

Odcinek F - Szosa Elbląska
Odcinek F - Szosa Elbląska
Odcinek „F” Szosa Elbląska

Odcinek przy ul. Partyzantów do projektowanego odcinka przy Orlenie:

W km 0+000 do km 0+072,70 projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z kostki bezfazowej czerwonej o szerokości 2,0 m

W km 0+079,70 do km 0+131,90 projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z asfaltobetonu o szerokości 2,0 m

Odcinek przy Orlenie:

Projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z asfaltobetonu o szerokości 2,0 m

Urzędnicy poinformowali, że zgodnie z umową najwcześniej zostaną oddane do użytku odcinki D i E – pojedziemy nimi za dwa miesiące. Najdłużej, do września, poczekamy na ścieżki przy ulicach Szosa Elbląska i Bolesława Chrobrego (F i B). Pozostałe dwa fragmenty ścieżek (A i C) oddane będą do użytku za cztery miesiące.

Pozwolę sobie przytoczyć fragment opracowania: Analiza ruchu dla miasta Ostróda. Raport z realizacji etapu V. Budowa i kalibracja modelu (listopad 2020)

Rr2 – połączenia rowerowe w głównej mierze powinny się opierać o drogi i ścieżki rowerowe.
Uzasadnione jest również prowadzenie połączeń rowerowych przez ulice objęte strefą zamieszkania, wyłączeniem ruchu samochodowego czy ograniczeniem prędkości do 30km/h. Można również prowadzić połączenia ruchu rowerowego w ciągach pieszych, jednak z zabezpieczeniem bezpieczeństwa ruchu pieszego. Należy jednak pamiętać, że połączenia rowerowe muszą być akceptowane przez samych rowerzystów, dlatego należy unikać rozwiązań nienormatywnych oraz zadbać o odpowiednią (równą) nawierzchnię tych połączeń.

Komentarz: Najlepiej odbierane przez rowerzystów (ale również przez pozostałych uczestników ruchu) są drogi rowerowe odseparowane od jezdni czy chodników, z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Nie we wszystkich miejscach można jednak takie drogi wybudować. Nie powinno to prowadzić do rezygnacji z wykształcenia sieci połączeń rowerowych. Ruch rowerowy można prowadzić wspólnie z ruchem samochodowym lub pieszym. W pierwszym przypadku należy pamiętać, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystów, prędkość samochodów powinna być ograniczona przynajmniej W drugim przypadku należy właściwym oznakowaniem, czytelnie określić zasady segregacji i pierwszeństwa ruchu pieszego.

Powyższy, podkreślony fragment nasuwa pytanie - Dlaczego nie wszędzie można zbudować drogę z asfaltobetonu? Jakie okoliczności wyłączają taką możliwość?
Mam nadzieję, że wkrótce uzyskam odpowiedzi na te pytania.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19