ilustracja, droga rowerowa, foto: ostrodaonline.pl

Nowe ścieżki rowerowe - stara jakość

Gmina Miejska Ostróda ogłosiła w marcu przetarg na budowę nowych odcinków dróg rowerowych. W piątek 9 kwietnia podpisano umowy z wykonawcami. Na tym w zasadzie kończą się dobre wiadomości. Pięć z sześciu nowych odcinków zostanie wykonanych z kostki betonowej i jeden wyjątek nie zmienia faktu, że to złe rozwiązanie.

Wszyscy doskonale wiedzą, jaka jest różnica między jazdą po kostce brukowej a asfaltobetonie. Wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat mieszkańcy zgłaszali zastrzeżenia do budowy dróg rowerowych z kostki betonowej. Jak widać na nic te głosy, na nic konsultacje. Nadal podstawowym budulcem dróg rowerowych w Ostródzie pozostaje znienawidzona przez rowerzystów kostka betonowa. Kto wyjeżdża poza Ostródę to widzi, że inne samorządy przyjęły zgoła odmienne podejście. Buduje się w zdecydowanie częściej dogi rowerowe z asfaltobetonu.

Przed ogłoszeniem przetargu i chwilę przed podpisaniem nowych umów sprawdziłem stan niektórych dróg rowerowych. Skupiłem się na trzech fragmentach: park przy szpitalu, ul. Piaskowa i Jezioro Sajmino. Pomimo upływu ponad 2 lat od oddania ich do użytku, odcinki te nie zostały do dziś prawidłowo oznakowane. W przypadku dwóch z nich nie ma podstawy do twierdzenia, że są to drogi rowerowe, gdyż nie ma żadnego oznakowania. Czy Gmina Miejska Ostróda zrezygnowała po cichu z dofinansowania i zrobiła za pieniądze unijne chodniki zamiast dróg rowerowych?

Rzecznik prasowy urzędu Mariusz Wawrzyniak w odpowiedzi na pytana napisał:

Gmina Miejska nie występowała o zmianę umowy i wycofanie z projektu wspomnianych przez Pana odcinków. Jeśli chodzi o oznakowanie, jest ono rzeczywiście niepełne, względnie nie ma go w ogóle, bo trwa proces łączenia ścieżek (jak się dowiedziałem planowane są łączniki pomiędzy rozdzielonymi dotąd odcinkami). Uzyskałem zapewnienie, że kiedy sieć uzyska pełen kształt ścieżki zostaną kompleksowo oznakowane.

Mamy zatem deklarację, że oznakowanie pojawi się na ww. odcinkach. Zasadnicze pytanie brzmi - dlaczego dopiero po ponad 2 latach?

Poniżej informacje o nowych odcinkach i materiały, z których powstaną te odcinki. W dokumentacji przetargowej widać, że ma być wykonane prawidłowe oznakowane tych odcinków.

Dodam też, że nastąpił niebywały postęp i samorząd miejski dokona olbrzymiego sukcesu. Wszystko za sprawą namalowania drogi rowerowej na odcinku między ujściem rzeki a narożnikiem zatoki Jeziora Drwęckiego. Z niemałym trudem udało się to w końcu zrobić po blisko 9 latach.

Odcinek A - parking przy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego – ul. PułaskiegoOdcinek „A” parking przy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego – ul. Pułaskiego

Projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z kostki bezfazowej czerwonej o szerokości 2,0 m,

Odcinek B - ul. Bolesława ChrobregoOdcinek B - ul. Bolesława ChrobregoOdcinek „B” ul. Bolesława Chrobrego

W pasie ulicy Bolesława Chrobrego projektuje się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m obustronnie obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z oporem. Nawierzchnia ciągu rowerowego z czerwonej kostki bezfazowej natomiast nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego.

Odcinek C - ul. Władysława Jagiełły – ul. GrunwaldzkaOdcinek „C” ul. Władysława Jagiełły – ul. Grunwaldzka

W pasie ulicy Władysława Jagiełły oraz ulicy Warmińskiej do połączenia z ulicą Grunwaldzką projektuje się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m obustronnie obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z oporem. Nawierzchnia ciągu rowerowego z czerwonej kostki bezfazowej natomiast nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego.

Odcinek D - nabrzeże jeż. DrwęckiegoOdcinek D - nabrzeże jeż. DrwęckiegoOdcinek „D” nabrzeże jeż. Drwęckiego

Na odcinku od ujścia rzeki Drwęcy do ulicy Adolfa Tetzlaffa w pasie zieleni wzdłuż nabrzeża jeziora Drwęckiego projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z kostki bezfazowej czerwonej o szerokości 2,0 m

Odcinek E - ul. Piaskowa – jez. KajkowskieOdcinek „E” ul. Piaskowa – jez. Kajkowskie

Na odcinku od ulicy Piaskowej /istniejąca ścieżka rowerowa/ do wybudowanej ścieżki rowerowej na niezagospodarowanych terenach zielonymi w otoczeniu jeziora Kajkowskiego /dz. nr 9-185/ projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z kostki bezfazowej czerwonej o szerokości 2,0 m.

Odcinek F - Szosa ElbląskaOdcinek „F” Szosa Elbląska

Odcinek przy ul. Partyzantów do projektowanego odcinka przy Orlenie:

W km 0+000 do km 0+072,70 projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z kostki bezfazowej czerwonej o szerokości 2,0 m

W km 0+079,70 do km 0+131,90 projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z asfaltobetonu o szerokości 2,0 m

Odcinek przy Orlenie:

Projektuje się dwukierunkową ścieżkę rowerową z asfaltobetonu o szerokości 2,0 m

Urzędnicy poinformowali, że zgodnie z umową najwcześniej zostaną oddane do użytku odcinki D i E – pojedziemy nimi za dwa miesiące. Najdłużej, do września, poczekamy na ścieżki przy ulicach Szosa Elbląska i Bolesława Chrobrego (F i B). Pozostałe dwa fragmenty ścieżek (A i C) oddane będą do użytku za cztery miesiące.

Pozwolę sobie przytoczyć fragment opracowania: Analiza ruchu dla miasta Ostróda. Raport z realizacji etapu V. Budowa i kalibracja modelu (listopad 2020)

Rr2 – połączenia rowerowe w głównej mierze powinny się opierać o drogi i ścieżki rowerowe.
Uzasadnione jest również prowadzenie połączeń rowerowych przez ulice objęte strefą zamieszkania, wyłączeniem ruchu samochodowego czy ograniczeniem prędkości do 30km/h. Można również prowadzić połączenia ruchu rowerowego w ciągach pieszych, jednak z zabezpieczeniem bezpieczeństwa ruchu pieszego. Należy jednak pamiętać, że połączenia rowerowe muszą być akceptowane przez samych rowerzystów, dlatego należy unikać rozwiązań nienormatywnych oraz zadbać o odpowiednią (równą) nawierzchnię tych połączeń.

Komentarz: Najlepiej odbierane przez rowerzystów (ale również przez pozostałych uczestników ruchu) są drogi rowerowe odseparowane od jezdni czy chodników, z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Nie we wszystkich miejscach można jednak takie drogi wybudować. Nie powinno to prowadzić do rezygnacji z wykształcenia sieci połączeń rowerowych. Ruch rowerowy można prowadzić wspólnie z ruchem samochodowym lub pieszym. W pierwszym przypadku należy pamiętać, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystów, prędkość samochodów powinna być ograniczona przynajmniej W drugim przypadku należy właściwym oznakowaniem, czytelnie określić zasady segregacji i pierwszeństwa ruchu pieszego.

Powyższy, podkreślony fragment nasuwa pytanie - Dlaczego nie wszędzie można zbudować drogę z asfaltobetonu? Jakie okoliczności wyłączają taką możliwość?
Mam nadzieję, że wkrótce uzyskam odpowiedzi na te pytania.