fbpx

Na wybór dyrektora jeszcze poczekamy

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Choć od ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie minęły już ponad dwa miesiące, to nadal nie znamy zwycięzcy naboru. Wiemy natomiast, że jest trzech kandydatów. Nieoficjalnie mówi się, że stanowisko obejmie jeden z samorządowych radnych.

Starosta Ostródzki ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie 28 sierpnia 2020 roku. Termin na złożenie dokumentów upłynął 9 września 2020 roku.
Wymagania niezbędne na to stanowisko:

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3. Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Osoba, która nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
  5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  6. Wykształcenie wyższe.
  7. Co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.
  8. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Szczegóły naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Ostródzkiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie

Poniżej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący przebiegu tego postepowania.

1. Ile osób złożyło dokumenty aplikacyjne w wymaganym terminie?

W wymaganym terminie oferty na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie złożyło 3 kandydatów.

2. Ile osób złożyło dokumenty aplikacyjne po terminie?

Po terminie nie wpłynęła żadna oferta.

3. Ile spośród osób, które złożyły dokumenty w terminie spełniało wymogi formalne?

Komisja ds. naboru nie dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym porządkiem i są w toku.

4. Kopia protokołu końcowego prac komisji konkursowej.
5. Kopia protokołów z przeprowadzonej oceny formalnej kandydatów.
7. Kto wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie?
8. Kiedy komisja podjęła decyzję o wyborze kandydata?

Odpowiadając na pytania 4, 5, 7 i 8 informuję, że prace Komisji ds. naboru nie zostały zakończone, w związku z czym bezprzedmiotowa jest w chwili obecnej odpowiedź na w/w pytania.

6. Terminy obrad komisji konkursowej.

Odpowiadając na pytanie 6 informuję, że pierwsze posiedzenie Komisji ds. naboru odbyło się w dniu 16 września 2020 r. Terminy posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji. Mając na względzie fakt, że w skład Komisji wchodzą również osoby spoza urzędu, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia będzie uzależnione od rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej, która jak do tej pory wyłączyła nam na czas kwarantanny 2 osoby wchodzące w skład Komisji.

Komentarze  
# konkurs konkursemStarosta 2020-11-04 21:19
Przeciez wszyscy wiedzą, że konkurs wygra radny miejski Waldemar G.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Gdddd 2020-11-04 22:03
No właśnie ponoć nie... Chyba radny Mariusz B>....
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# błądwodnik szuwarek 2020-11-19 08:12
W. Graczyk to raczej na zastępce Burmistrza
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# konkursdawid 2021-01-07 19:35
Chyba najdłużej trwający konkurs
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19