Wystarczyło zachować się przyzwoicie

Julian PawłowskiChoć odwołanie dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie Juliana Pawłowskiego było przez burmistrza zapowiedziane, to nie wyobrażałem sobie, że zostanie zrealizowane. Uważałem, że nikt racjonalnie myślący tego nie dokona. Jakże się myliłem. To niestety wyraźny sygnał. Nie liczy się nic i nikt.

Chciałbym odłożyć nieco na bok okoliczności, jakie wystąpiły bezpośrednio przed odwołaniem dyrektora. Nie oznacza to, że są nieistotne. Wręcz przeciwnie są ważne, jednak w tej konkretnej sprawie stanowią tylko tło i pretekst.

Patrząc na zarządzenie burmistrza, urzędnika, osobę, której w wyborach zaufało kilka tysięcy mieszkańców, trudno uwierzyć, że to się dzieje. Zwalnianie dyscyplinarnie dyrektora za organizację koncertu, choć nie ukrywałem, że nie był to najszczęśliwszy pomysł, jest zwyczajnie podłym i niegodnym zachowaniem. Szczególnie, że pod koniec roku dyrektor Julian Pawłowski miał przejść na emeryturę. Były inne możliwości zdyscyplinowania urzędnika, o ile rzeczywiście były w tej sprawie potrzebne. Fragmenty z uzasadnienia zwolnienia dyrektora:

„Dyrektor podczas spotkania odebrał pismo (znak OR.0053.44.2020), do którego miał ustosunkować się w trybie pilnym. Uczynił to dopiero w dniu następnym tj. 21 marca 2020 r. (sobota) poprzez przesłanie wyjaśnień e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o godzinie 14.02 podając:
1. Centrum Kultury w Ostródzie jako instytucja kultury nie zostało zamknięta i prowadzi działalność w ograniczonym zakresie. Wspominana transmisja koncertu jest elementem tej działalności.
2. Wspomniany koncert zespołu „Łydka Grubasa” jest koncertem streamingowym (transmitowanym w internecie) bez publiczności z udziałem tylko i wyłącznie artystów i ekipy technicznej (max ok. 20 osób). Nie ma więc znamion imprezy typowo artystycznej ani rozrywkowej.
3. Centrum Kultury jest jednym z organizatorów transmisji koncertu, nie może więc być mowy o udostępnianiu ani wynajmowaniu obiektu.
W związku z powyższym informuję, że nie został złamany żaden z przytoczonych w ww/ piśmie komunikatów”.

Z wyjaśnieniami tymi, z racji dnia wolnego od pracy i braku dostępu do poczty e-mailowej urzędu, Burmistrz Miasta Ostróda nie mógł się zapoznać. Dyrektor Pan Julian Pawłowski nie podjął nawet próby kontaktu telefonicznego z Burmistrzem Miasta Ostróda i udzielenia mu telefonicznych wyjaśnień.”

Cytowany fragmenty, to zaledwie jeden z jaskrawych przykładów poziomu merytoryki, z jakim mamy do czynienia w tej sprawie.

Zwykłem mawiać, że są osoby, którym trzeba po prostu dać robić swoje. Niech każdy na własne oczy przekona się z kim ma do czynienia. Skoro słowa i zwracanie uwagi na błędy nie pomagają i nic nie zmieniają, nie można takiej osobie przeszkadzać na drodze do upadku, skoro taką drogę obrała.

Martwi mnie jedynie, że boleśnie odczuje ten upadek cała Ostróda.

Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania Pana Juliana Pawłowskiego z zajmowanego stanowiska Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), art. 15 ust. 1 i ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 70 w zw. z art. 52 §1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Centrum Kultury w Ostródzie, Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

§1

Odwołuję Pana Juliana Pawłowskiego ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie z dniem 16 kwietnia 2020 r. z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem tj. § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c), ust. 1 pkt 2 w zw. z § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) w zw. z art. 100 § 1 w zw. z art. 94 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), które to naruszenie polegało na udostępnieniu pomieszczeń amfiteatru w Ostródzie i zorganizowaniu w dniu 21 marca 2020 r. koncertu streamingowego zespołu Łydka Grubasa, wbrew poleceniu Burmistrza Miasta Ostróda, co stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§2

Uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pozostaje teraz czekać na ujawnienie nazwiska nowego, jedynie godnego następcy.