fbpx

Wrzucają nakrętki do serca i wspierają potrzebujących

Serce na nakrętki
Serce na nakrętki
14 lutego 2020 roku ruszyła w Ostródzie akcja zbierania nakrętek. Jest to kopia rozwiązania wprowadzonego i pozytywnie przyjętego w innych miastach. Czerwone serce pierwszy raz zostało zapełnione zaledwie po 6 dniach. Po każdym opróżnieniu serce bardzo szybko zapełnia się nowymi nakrętkami. Akcja bezsprzecznie spodobała się mieszkańcom Ostródy.

 

Pod koniec lutego zapytaliśmy m.in. o to, na jaki cel zbierane są nakrętki, jaką kwotę dzięki temu udało się uzyskać, czy choćby o to, ile kosztowało serce? Poniżej treść odpowiedzi z urzędu.

 1. Kto dokonał zakupu serca?
  • Pojemnik „Serce” zostało wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SP z o. o. w Ostródzie.
 2. Jaki był koszt zakupu serca?
  • Nie posiadamy informacji dotyczącej kosztów pojemnika „Serce".
 3. Co dzieje się z nakrętkami wrzucanymi do serca po jego opróżnieniu?
  • Zebrane nakrętki przekazane są bezpośrednio osobie, która zgłosiła się z prośbą o pomoc w ich zbieraniu.
 4. Jaką kwotę uzyskano za zebrane nakrętki po pierwszym opóźnieniu serca?
  • Nie posiadamy takiej informacji.
 5. Do kogo, kiedy i w jakiej formie trafiła kwota za zabrane nakrętki po pierwszym opóźnieniu serca?
  • Nakrętki trafiły do rodziców potrzebującego dziecka, kwota uzyskana ze sprzedaży zasila tzw. subkonto w fundacji „Dzieciom zdążyć z Pomocą”.
 6. Czy i w jaki sposób można zgłaszać podmioty, którym będzie udzielane wsparcie w ramach zbierania nakrętek?
  • Podmioty, którym może być udzielone wsparcie w formie zebranych nakrętek mogą dokonać pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.
 7. Na jakiej podstawie dokonywany jest wybór podmiotu, który otrzymuje wsparcie w ramach zbierania nakrętek?
  • Według kolejności zgłoszeń.
 8. Kto (imię i nazwisko) podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia dla wybranego podmiotu?
  • Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje Burmistrz Miasta Ostróda.
 9. Czy istnieje jakikolwiek dokument regulujący kwestie wskazane w punktach 6, 7 i 8?
  • Nie ma takiego dokumentu.

Równocześnie z wysłaniem pytań poprosiliśmy o publikację w BIP informacji dotyczącej opróżnienia serca, takich jak: liczba opróżnionych serc, waga zebranych nakrętek, uzyskana kwota, podmiot, któremu przekazano wsparcie oraz informacje dla kogo aktualnie zbierane są nakrętki. Do dziś takich informacji nie ma w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ani na profilu społecznościowym urzędu.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19