fbpx

Dzieci będą się uczyć w dwóch budynkach

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
Czas niepewności związany z losem budynku przy ul. Kościuszki 14 mamy za sobą. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej. Dzieci będą się uczyć w dwóch budynkach. Tym samym rodzice mogą spokojnie myśleć o przyszłości swoich pociech i bez obaw mogą uczestniczyć w naborze do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Wokół tzw. „likwidacji” SP4 narosło wiele mitów, które powtarzane z ust do ust, przy jednoczonej, nie bójmy się powiedzieć złej polityce informacyjne, doprowadziły do niepokoju wśród rodziców. Uchwała z 2017 roku mówi o przeniesieniu siedziby szkoły. Przez jednych zostało to odebrane jako czysta formalność, dla innych była to jednoznaczna informacja o zamiarze likwidacji szkoły w budynku przy ul. Kościuszki 14. Uchwała Nr XXXVIII/268/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2017 r. mówi:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, 14-100 Ostróda, wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, 14-100 Ostróda, stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 4 w Ostródzie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, 14-100 Ostróda, od dnia 1 września 2019 r. – z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 22, 14-100 Ostróda, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, 14-100 Ostróda, od dnia 1 września 2019 r. – z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 22, 14-100 Ostróda.

W ślad za uchwałą ówczesne władze samorządowe wskazywały różne plany zagospodarowania budynku po 1 września 2019 roku. Padały propozycje przeniesienia biblioteki, udostępnienia pomieszczeń dla Centrum Kultury, utworzenia sali kinowej itd. Dyskusja w tym temacie nieco przycichła, jednak pod koniec 2018 roku odżyła na nowo.

Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej
Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej
Na dwóch spotkaniach z rodzicami nie było jednoznacznego przekazu. Brak jasnego komunikatu, niedomówienia, sprzeczne komunikaty z różnych stron nie pomagały i powodowały niepotrzebną nerwowość. Sprawa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 jest o tyle kłopotliwa, że 22 marca 2019 roku kończy się nabór do tej szkoły. W związku z brakiem oficjalnego komunikatu o losach szkoły po 1 września 2019 roku część rodziców rezygnowała z uczestnictwie w naborze do tej szkoły. Ta kwestia była też podnoszona podczas dzisiejszej komisji. Obecni przedstawiciele rodziców i przewodniczący komisji prosili o szybką reakcję i wydanie jakiegoś komunikatu przez władzę. Jeszcze w trakcie obrad komisji burmistrz wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie:

Oświadczenie Burmistrza Ostródy:
Szanowni Rodzice,
uprzejmie informuję, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 pozostaną w dwóch budynkach:
- klasy 0 oraz I-III w budynku przy ul. Kościuszki 14
- klasy IV-VIII w budynku przy ul. Kościuszki 22
Jednocześnie informuję, że oba budynki zostaną zaadaptowane do potrzeb dzieci i ich rodziców w podziale na dzieci do lat 10-ciu i powyżej 10-ciu.
Zapraszamy do składania podań o przyjęcie do szkoły.

Dobrą wiadomością jest to, że utrzymanie dwóch budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 to nie kwestia najbliższego czy przyszłego roku szkolnego, ale decyzja bezterminowa.

Sprawa wymaga jeszcze zmiany uchwały i wskazania dwóch lokalizacji, ale wydaje się to tylko czystą formalnością. Jak usłyszeliśmy od zastępcy burmistrza Agnieszki Majewskiej-Pawełko jest to już przedmiotem rozmów z kuratorium.

Rada rodziców złożyła dziś w urzędzie dokument, w którym zawarty jest pomyśl na wykorzystanie budynku przy Kościuszki 14 m.in. na grupy przedszkolne. 4 kwietnia 2019 roku planowane jest kolejne zebranie z rodzicami w sprawie szkoły.

Z informacji podanych na komisji wynika, że Gmina Miejska Ostróda nie będzie ograniczała naboru dzieciom z Gminy Ostróda. Odbędzie się to jednak z jednym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z miasta, a w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci z gminy.

W związku ze specyficzną sytuacją w szkole przedstawiciele rodziców poruszyli temat przedłużeniu naboru w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Agnieszka Majewska-Pawełko nie wykluczyła takiej możliwości, jednak wymaga to rozmów z dyrektorami szkół i zakończenia obecnego procesu naboru. Temat jest otwarty i widać wolę pozytywnego załatwienia tej sprawy.

Podczas dyskusji na temat szkoły podstawowej padła deklaracja o możliwości przeniesienia szkoły muzycznej do wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 14. Aktualnie użytkowany budynek na Placu Tysiąclecia jest w fatalnym stanie technicznym. Obecna na spotkaniu dyrektor Jolanta Niegowska przedstawiała pokrótce historię szkoły, jej dokonania i potrzeby.

Społeczna Szkoła Muzyczna I st. w Ostródzie została założona przez Ostródzkie Towarzystwo Muzyczne w dniu 1 września 1995r. Nauczanie odbywa się w dwóch cyklach sześcio- i czteroletnim w następujących klasach instrumentalnych: fortepian, skrzypce, gitara. Uprawnienia szkoły publicznej placówka uzyskała 26 lutego 1997r. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki DSA.I.7755-35A/97. Obecnie w szkole uczy się 82 uczniów, kadra pedagogiczna liczy 9 osób.
Pozostają jeszcze do ustalenia kwestie formalne i techniczne, co zapewne będzie przedmiotem kolejnego spotkania z władzami, które ma się odbyć w najbliższym czasie.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19