fbpx

Zbigniew Michalak – odpowiedzi na pytania

Zbigniew Michalak - kandydat na burmistrza
Zbigniew Michalak - kandydat na burmistrza
Odpowiedzi kandydata na 12 pytań.


1. Czy w pierwszych dwóch latach od wyboru na burmistrza podejmie Pani/Pan działania zmierzające do wybudowania przynajmniej jednej nowej hali sportowej umożliwiającej uprawianie sportów typowo halowych?

W pierwszej kolejności należy wykorzystać potencjał już istniejących hal sportowych. Jestem osobą związaną ze sportem od wielu lat, w związku z tym świadom jestem zbyt małej dostępności hal sportowych dla dzieci i młodzieży z ostródzkich Szkół i Klubów Sportowych. W moich planach jest wykupienie budynków po starej jednostce „Czerwone Koszary”, gdzie m.in. znajduje się sala sportowa. Po dokonaniu jej remontu będzie ona służyła mieszkańcom miasta Ostróda. Po weryfikacji dostępności istniejących hal sportowych, gdy okaże się, że rzeczywiście istnieje większe zapotrzebowanie na tego typu obiekty, poczynimy kroki zmierzające do wybudowania nowej hali sportowej.

2. Proszę podać, kogo powoła Pani/Pan na zastępcę burmistrza lub uzasadnić odmowę podania nazwiska zastępcy?
Na zastępcę burmistrza powołam Agnieszkę Majewską-Pawełko, radną miejską kadencji 2014-2018. Informacja ta została przeze mnie podana już na samym początku kampanii wyborczej. Gwarantujemy transparentność oraz niewchodzenie w układy polityczne. Pani Agnieszka ma wysokie kompetencje zawodowe oraz doświadczenie w samorządzie, które na tym stanowisku jest niezbędne. Jest to osoba, która przez ostatnie 4 lata jako radna miejska pokazała swoją solidarność z mieszkańcami i zaangażowanie w pracę na rzecz Ostródy.

3. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza wprowadzi Pani/Pan w pełni przejrzysty, kompletny i prowadzony na bieżąco rejestr wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miejski oraz jednostki podległe?
Rejestry przygotowane zostaną przez naczelników poszczególnych wydziałów, prezesów spółek miejskich oraz kierowników/dyrektorów jednostek miejskich na moment objęcia przeze mnie stanowiska burmistrza. Już na początku mojej kadencji, mieszkańcy zostaną poinformowani o zawartych umowach przez okres ostatnich lat oraz o obecnej sytuacji w mieście. Od 1 stycznia 2019 r. zostanie wprowadzony centralny miejski rejestr zawartych umów, przetargów i zapytań ofertowych, aby nasza władza była przejrzysta.

4. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza opublikuje Pani/Pan zarządzenie dotyczące warunków technicznych dla nowych dróg rowerowych na terenie miasta Ostródy, w którym zostanie jednoznacznie wskazane, że nowe drogi rowerowe powinny być budowane wyłącznie z wykorzystaniem asfaltu lub innego materiału o parametrach do niego zbliżonych?
W moich decyzjach będę skupiał się na tym, aby budować Ostródę na miarę XXI w. I tu idealne jest rozwiązanie nowoczesne i przyszłościowe. Należy przeprowadzić inwentaryzację obecnych ścieżek rowerowych i ich stanu technicznego oraz połączyć je w całość jako szlak „Pięciu Jezior”. W tym zakresie zostanie ogłoszony otwarty konkurs np. „Rowerowa Ostróda” kierowany do studentów studiów technicznych w naszym kraju, polegający na połączeniu wszystkich części obecnych ścieżek z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii z ujęciem projektu roweru miejskiego. Warunki techniczne zostaną wydane w zarządzeniu ogłaszającym konkurs. Dodatkowo założymy, iż ścieżki mają być widoczne i odpowiednio oznakowane.

5. Czy Pani/Pana zdaniem budynek Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Kościuszki) od września 2019 roku powinien pozostać szkołą podstawową, czy jednak powinien być przekształcony na inne cele, jeśli tak, to jakie? Jakie działanie podejmie Pani/Pan w tej sprawie?
Budynek Szkoły Podstawowej nr 4, ma nadal służyć celom oświatowym. Budynek ten jest elementem składowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w związku z tym planuje stworzyć tam oddział przedszkolny, grupy wiekowe 3,4,5, klasa „0”, klasy 1-3 Szkoły Podstawowej oraz Miejską Szkołę Muzyczną. Taki system pozwoli na zachowanie oraz utworzenie nowych miejsc pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

6. Czy po objęciu urzędu wystąpi Pani/Pan o zgodę rady i rozpocznie proces pozyskania budynków hali sportowej i dawnego pomieszczenie kina znajdującego się na terenie Czerwonych Koszar, a ewentualny proces zakupu poprzedzi szczegółową analizą kosztów i możliwości adaptacji na takie cele?
Będę starał się wykupić wszystkie budynki znajdujące się na terenie czerwonych Koszar z bonifikatą. Z żalem stwierdzam ze miasto nie wykupiło żadnego terenu pomimo zabezpieczonych środków w budżecie miasta. Budynek Hali Sportowej i Kina, znajdującego się na terenie byłych terenów Czerwonych Koszar, zostanie odrestaurowany i udostępniony mieszkańcom zgodnie z ich przeznaczeniem. Na terenie tym powołane zostanie Miejskie Centrum Informacji Multimedialnej, zawierające m.in. kino, bibliotekę multimedialną. Każda podjęta przeze mnie decyzja zostanie poprzedzona szczegółową analizą kosztów projektu.

7. Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat przekształcenia Polskiej Górki z obecnego stanu na cmentarz komunalny. Proszę o uzasadnienie.
Polska Górka jest miejscem ostródzkiej tradycji i historii, i takim celom powinna tylko służyć. Teren ten będzie odświeżony i odrestaurowany, tak aby był atrakcyjny dla turystów i mieszkańców Ostródy. Zaadaptowanie Polskiej Górki na cmentarz komunalny wygeneruje dodatkowe koszty m.in. ekshumacja, a także stworzy ogromny problem logistyczny z brakiem dojazdu oraz brakiem jakichkolwiek miejsc parkingowych. Uważam, że cmentarz komunalny powinien zostać stworzony na wyodrębnionym i odosobnionym terenie.

8. Kto Pani/Pan zdaniem powinien zarządzać basenem – zewnętrzny podmiot, spółka miejska (obecna, nowa), Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji? Proszę o krótkie uzasadnienie.
Uważam, że basenem ostródzkim powinno zarządzać Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, który w swoich zasobach ma wszystkie obiekty sportowe w mieście. Zarządzenie przez jednostkę miejską jest gwarancją przystępnych cen dla mieszkańców miasta Ostródy oraz dużą dostępność dla ostródzkich Szkół. Oddanie basenu w zarząd OCSiR zapewni nam pełną kontrolę nad stanem technicznym oraz wpływem na jakość wykonywanych usług.

9. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza przeprowadzi Pani/Pan szerokie konsultacje społeczne w zakresie kompleksowego rozwiązanie komunikacji rowerowej w Ostródzie, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu tras i technologii ich wykonania?
Konsultacje społeczne zostały ściśle określone w moim programie wyborczym. Będą one jasne oraz przejrzyste, a przede wszystkim będą na nie zapraszani radni oraz mieszkańcy. Uwzględnię w nich m.in. przebieg tras rowerowych oraz sposób ich wykonania, na co szczegółowo zwróciłem uwagę w pytaniu nr 4. Oprócz konsultacji dotyczących nowych ścieżek rowerowych, skupimy się również na komunikacji miejskiej pod kątem dostępności i możliwości ustalania godzin dojazdów pod względem logistycznym.

10. Proszę o podanie trzech najważniejszych dla Pani/Pana priorytetów w pracy podczas nowej kadencji.
Mój program wyborczy jest szeroki, skrojony na miarę potrzeb mieszkańców Ostródy i sytuacji finansowej, ale jeżeli mam wskazać trzy najważniejsze, to będą to następujące priorytety:
1. Racjonalna polityka finansowa miasta - spójność decyzji inwestycyjnych, spójna polityka finansowa, umiejętne zarządzanie mieniem, analiza zatrudnienia;
2. Otwarcie basenu oraz kina – uruchomienie basenu dla mieszkańców miasta, zakup budynku kina w Czerwonych Koszarach i jego zaadoptowanie;
3. Dostępna komunikacja miejska – dopasowanie przez miesiąc listopad i grudzień rozkładu jazdy autobusów miejskich do potrzeb pracowników zakładów produkcyjnych w mieście oraz dojazdów do szkół.

11. Czy jest Pani/Pan za na pilnym rozpoczęciem procesu powiększenia granic miasta o tereny należące do gminy? Proszę o uzasadnienia.
Nasze miasto jest bardzo silnie zurbanizowane. Nie mamy terenów inwestycyjnych. Jeżeli pragniemy być miastem inwestycyjnym, nowoczesnym i bogatszym, konieczne jest rozszerzenie granic naszego miasta o tereny należące do gminy. Dodatkowo należy wspomnieć, iż mieszkańcy miejscowości graniczących z miastem Ostróda, korzystają z infrastruktury miejskiej, natomiast płacą podatki w gminie. Ponadto dzieci gminne chodzą do szkół miejskich, za które miasto nie otrzymuje zwrotu kosztów, przez co klasy są przepełnione. Rozwój mieszkalnictwa w miejscowościach podmiejskich tj. Szafranki, Wałdowo czy Kajkowo doprowadzi do sytuacji odpływu kolejnych młodych ludzi w wieku produkcyjnym do terenu gminy, gdzie Ostróda stanie się miastem ludzi w wieku poprodukcyjnym, a te wszystkie osoby młode mieszkające w gminie, będą nadal korzystać z miejskiej infrastruktury za darmo, kosztem zmniejszenia dochodów miasta.

12. Czy Pani/Pana zdaniem, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową miasta, podniesienie podatków lokalnych jest konieczne i pilne? Proszę o uzasadnienie
Na chwilę obecną nie jest konieczne ani pilne podniesienie podatków lokalnych. W pierwszej kolejności należy zweryfikować stan zgłoszonych deklaracji podatkowych nieruchomości ze stanem faktycznym. Dołożymy wszelkich starań, aby ostródzkie firmy, które podlegają pod inne urzędy skarbowe, przeniosły prowadzone działalności z powrotem do Ostródy.

Komentarze  
# RE: Zbigniew Michalak – odpowiedzi na pytaniasms 2018-10-18 09:54
taa, już to widze. tak wykorzysta potencjał hal sportowych w ostródzie że treningi beda mialy tylko dzieciaki z jego szkoly. siatkowka, siatkowka i siatkowka, do porzygu. co z innymi? pozalatwia swoje interesy w miescie a reszte mieszkancow bedzie mial w (...)
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Zbigniew Michalak – odpowiedzi na pytaniaGuest 2018-11-05 16:41
Pal gume pisowska k****
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19