fbpx

Wiadukt nadal bez ostatecznego pozwolenia na budowę

Ulica Drwęcka w Ostródzie
Ulica Drwęcka w Ostródzie
Wydane w dniu 8 stycznia 2018 roku pozwolenie na budowę wiaduktu nadal nie ma waloru ostateczności. Czy właśnie w tym fakcie należy upatrywać przesunięcie terminu rozpoczęcia prac? Choć Starosta Ostródzki nadał pozwoleniu rygor natychmiastowej wykonalności, to prace nie odbywają się zgodnie z harmonogramem. Pierwsze poważniejsze prace powinny się rozpocząć już 8 lutego 2018 roku.

Otrzymaliśmy już odpowiedź na nasze pytania w sprawie wiaduktu.

Dlaczego zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej starosta nadał rygor natychmiastowej wykonalności? Dzięki takiej decyzji wykonawca mógł rozpocząć prace, mimo toczącego się postępowania administracyjnego. Taki tryb pojawił się w zmianach prawa budowlanego w 2015 roku. Jest on jednak ściśle regulowany i nie ma dowolności w tym zakresie.

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 108.
§ 1.
Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.
§ 2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.

Od decyzji Starosty Ostródzkiego (pozwolenie na budowę) przysługuje odwołanie do drugiej instancji (Wojewoda Warmińsko-Mazurski). Z tego prawa skorzystały osoby fizyczne i w dniu 29 stycznia 2018 roku złożyły odwołanie. W odwołaniu zarzuca się naruszenia przez Starostę Ostródzkiego art. 10 Kpa poprzez pozbawienie strony czynnego udziału w postępowaniu.

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 10.
§ 1.
Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozpatrując odwołanie może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzje, uchylić w całości lub częściowo. Może również przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Nadal toczy się postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

Komentarze  
# rzeźfram 2018-03-22 21:06
Wojewoda z PIS nie odmówi kolesiom. Zresztą i tak nikt i nic nie odwróci już tej rzezi drzew na ul. Drwęckiej. M.in. cały skwer przy Sienkiewicza poszedł pod topór. Ostróda robi się coraz brzydsza. Kiczowate wschodnie nabrzeże j. Drwęckiego k. Lalo sytuacji nie poprawia.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# nareszcieManiek 2018-03-22 23:15
W koncu się ktoś wziął za te obrazliwe i kłamliwe komentarze. Niedługo się zacznie. Nareszcie niektórzy odpowiedzą za kłamstwa i oczernianie innych.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Może się nie udaWaldek Kiepski 2018-03-25 10:12
A pan Waldemar z Nowoczesnej zaciera rączki. Obserwuję jego wpisy na portalach społecznościowych i odnoszę wrażenie, że im więcej kłopotów z wiaduktem, tym bardziej Nowoczesna zadowolona. Panie Waldku pan się nie boi. Tak trzymać. W wyborach ma pan mój głos. Powiem więcej. Mój pies, kot oraz chomik również będa na wasze ugrupowanie głosować.Do zobaczenia w lokalach wyborczych.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# superfram 2018-03-25 19:29
Dzięki Kiepski za dobrą wiadomość. Jest jednak w Ostródzie alternatywa dla tych nieudaczników w UM. Już traciłem nadzieję.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# AlternatywaWaldek Kiepski 2018-03-25 19:48
Jedyną alternatywą dla tych nieudaczników jest radny Piotr Krajewski. Powinien wystartować na burmistrza miasta.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: AlternatywaFranek 2018-03-25 21:06
Jestem tego samego zdania. Tak dalej być nie może. Potrzeba natychmiast bardo dużo zmian w Radzie Miejskiej.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Alternatywamarek 2018-03-30 22:37
Cytuję Waldek Kiepski:
Jedyną alternatywą dla tych nieudaczników jest radny Piotr Krajewski. Powinien wystartować na burmistrza miasta.


Twój idol Krajewski zrzekł się mandatu radnego i ucieka sobie zamiast walczyć o twój głos.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Wiadukt nadal bez ostatecznego pozwolenia na budowęPaweł 2018-03-28 13:16
To jest bardzo smutne, że nasi radni tylko sobą się zajmują i walką o stołki. Chyba nie za to otrzymują diety.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Problemy???Marian 2018-03-31 10:46
Czyżby szanowny pan burmistrz miał problemy??? Przecież to taki dobry i poczciwy człowiek, co wszędzie wtyki ma,a tu nagle ktoś mu coś wstrzymuje, a może powinien poprosić "ryżego" albo taką wszechwiedzącą naczelnik, tylko dla niej najważniejsze są nowe szpilki niż dobro miasta, w którym przecież nie mieszka. Ale najważniejsze, że premia na koncie, więc wszystko gra!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# ???Kamil 2018-03-31 10:51
Piotr Krajewski to już pokazał co potrafi. Myślę, że jeśli spróbuje wystartować, to mu z pewnością miasto odpowiednio podziękuje.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19