fbpx

Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacje

Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 1
Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz wydanym dziś zarządzeniem odwołał dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów.


ZARZĄDZENIE Nr 130/2015 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), po zasięgnięciu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:
§1
Odwołuje się Panią Wiesławę Szczygielską ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie z dniem 24 listopada 2015 r., bez wypowiedzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pani Wiesława Szczygielska zgodnie z Zarządzeniem Nr 252/2012 Burmistrza Miasta Ostródy, z dnia 24 maja 2012 r. miała pełnić funkcję dyrektora gimnazjum do 31 sierpnia 2017 r.


Równocześnie burmistrz wydał zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie. Pani Maryla Dziuk od dnia dzisiejszego pełni obowiązki dyrektora gimnazjum do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2016 r.


Aktualizacja 2015-11-25, 16:30

Otrzymaliśmy dziś odpowiedź z Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty. Informacje w niej zawarte powoduję, że jest jeszcze więcej pytań i co raz mniej jasne są przesłanki, którymi przy odwołaniu dyrektora kierował się Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz. Kuratorium odpowiedziało, że nie znalazło podstawy do odwołania dyrektora w trybie wskazanym przez burmistrza. Potwierdzono, też że nie było żadnych skarg na działalność gimnazjum jak i samego dyrektora.
Wciąż czekamy na odpowiedź od burmistrza. Mamy nadzieję, że nie będzie zwlekał tygodniami i przedstawi jak najszybciej opinii publicznej informację, dlaczego odwołał dyrektora Gimnazjum nr 1 w Ostródzie.

Burmistrz dokonał odwołania dyrektora na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 38 ust. 1 pkt 2.

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art. 38. 1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:
1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli – bez wypowiedzenia,
c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a;
2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
2. Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia organu, o którym mowa w ust. 1. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

Poniżej pełna treść odpowiedzi z kuratorium.

  1. Wystąpieniem z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu: 2 listopada 2015 r.) Burmistrz Miasta Ostróda zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasięgnięcia opinii w przedmiocie zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie w trakcie roku szkolnego.
  2. Po przeanalizowaniu informacji zawartych w uzasadnieniu w/w wystąpienia oraz załączonych dokumentów Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty nie znalazł podstaw do sformułowania tezy o braku możliwości dalszego sprawowania funkcji dyrektora szkoły i konieczności zastosowania wyjątkowego rozwiązania wynikającego z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). W opinii Kuratora stawiane zarzuty nie stanowiły szczególnie uzasadnionych przypadków, o których mowa w przytoczonym wyżej artykule ustawy.
  3. W Gimnazjum Nr 1 w Ostródzie w roku szkolnym 2014/2015 została przeprowadzona kontrola planowa (15 maja 2015 r.) w zakresie prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości ( bez zaleceń).
  4. Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie otrzymało żadnej informacji dotyczącej niewłaściwego  funkcjonowania Gimnazjum Nr 1 w Ostródzie.
  5. Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie otrzymało żadnych skarg na działania dyrektora w/w gimnazjum.

Aktualizacja 2015-11-26, 17:55

Burmistrz kolejny już raz nabrał wody w usta. Pomimo wysłania prośby o udzielenie odpowiedzi ze wskazaniem, iż na odpowiedź oczekujemy do czwartku do godz. 12:00, odpowiedź z urzędu nie nadeszła. Nie pierwszy to przypadek, kiedy pytania kierowane do burmistrza pozostają bez odpowiedzi. Niemal zawsze ma to miejsce w sytuacji, kiedy sprawa jest "niewygodna" dla burmistrza. Trzeba też jasno powiedzieć, że burmistrz takim postępowanie nie tylko ignoruje naszą redakcję, ale też ignoruje nauczycieli gimnazjum, rodziców uczniów i mieszkańców Ostródy, którym bezdyskusyjnie należy się wyjaśnienie tej decyzji.
Sprawa odwołanie w trakcie kadencji Dyrektora Gimnazjum Nr 1 pani Wiesławy Szczygielskiej jest wyjątkowa niejasna. Kuratorium wyraźnie dało znać burmistrzowi, że nie widzi podstawy do odwołanie dyrektora.
Według naszych, na razie nieoficjalnych informacji, podstawą zwolnienia była skarga/donos na dyrektora i słabe wyniki szkoły. Jednym z powodów odwołania miał być też niski nabór w tym roku. Jeśli potwierdzą się te zarzuty oznacza to, że mamy do czynienia ze zwolnieniem z przyczyn pozamerytorycznych. Byłoby to o tyle absurdalne, że dyrektor gimnazjum nie ma na to wpływu. Poczekajmy jednak na oficjalną odpowiedź z urzędu. Do jutra do godz. 12:00 oczekujemy na kolejne odpowiedzi ze strony Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza.

Do sprawy jeszcze wrócimy.

Komentarze  
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1XD 2015-11-24 20:31
NO NIEŹLE XDDDDDDDDDD
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Polityczne posunięcieNie lubię pisu 2015-11-24 20:50
Widzę,że pan burmistrz szuka dalej miejsc dla swoich kolesi i usuwa niewygodnych dyrektorów. O taką Polskę walczyliśmy. Pis chce mieć władzę absolutną. Pogratulować wyborcom.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# jkok 2015-11-24 20:58
niestety. a idz pan w PISdu..
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# zgadzam sięja 2015-11-24 21:08
PIS chce przejąć władzę nad wszystkim, gratuluję tym, co głosowali na PIS.
Teraz Pan burmistrz "powoli" wymienia pracowników. Chodzą słuchy już od jakiegoś czasu "na mieście" że Pana sekretarz ma być DYREKTOREM SZKOŁY??"Pogratulować i życzyć powodzenia tym, co tam pracuję.
Boże miej nas w swojej opiece...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# śmieszneEla 2015-11-24 22:25
Kto miał kiedykolwiek doczynienia z tą Panią "dyrektor" to wie, że to najtrafniejsza decyzja burmistrza.
Tak niekompetentnej osoby nie widziałam jeszcze nigdy. Szkoła nie dość, że po(...)dła na reputacji to jeszcze wyniki w nauce spadły. Dyrektor sobie nie radził, nauczyciele najwyraźniej to samo.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# hieny odezwa sie jak zwykleciekawe 2015-11-24 22:38
Same nauczycielki zaczna tutaj pisac. Pewnie wydrukuja i pokarza szefowi w UM. Moze gdzies im tez cos zwolni. Na reputacji to upada miasto. A wicedyrektor-ka awansowala tak nagle, a pisze smieszna Ela, ze sobe najwyrazniej tak samo nie radzila.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: hieny odezwa sie jak zwyklenauczyciel SP 2015-11-25 08:16
Witam, jestem nauczycielem w jednej z ostródzkich szkół podstawowych. Jestem w szoku że taka nagła decyzja dyrektora w "jedynce".
Teraz zaczęło składać się składać wszystko w całość. Już jakiś czas temu koleżanki (oczywiście tylko "baby" tak plotkują") mówiły że podobno nauczycielki z Gimnazjum nr 1 lataja do Burmistrza bo nie mają godzin i płaczą mu w rękaw. Pewnie tak się żaliły że Burmistrz stwierdził że usunie dyrektora i zyska przychylność nauczycieli. Brawo.
Latajcie ludzie latajcie, wchodźcie w dup**sko Burmistrzowi, tyle że jak skończy się kadencja Burmistrza to kto Wam pomoże dupowłazy?? No pytam kto? Zaatakujecie nowegp Burmistrza? Też będzie łazić się żalić?
Boże, dlaczego w ludziach jest tyle nienawiści, pychy?
PAMIĘTAJCIE, NIE RÓB KOMUŚ CO TOBIE NIEMIŁE.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: śmiesznezzz 2015-11-25 07:22
Zobaczysz następcę
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Nie wiesz i czyn mówiszbelfer na emeryturze 2015-11-25 15:20
Ta pani powinna być nie tylko zwolniona ze stanowiska, ale wydalona z zawodu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# niewiarygodnefranklin 2015-11-24 20:55
o cie
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1brawo brawo 2015-11-24 21:11
OMG !! P. Struk??
Współczucia...............
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1@ 2015-11-24 21:14
Struk - Urząd się cieszy, szkoda dzieci.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1poinformowany 2015-11-24 22:32
nie ma zarządzania więc on odpada, choć urząd by się cieszył
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Jaka jest przyczyna?Rodzic 2015-11-24 21:28
Czy ktoś może napisać bez emocji, co spowodowało taka decyzję? Dlaczego tak nagle nastąpiła taka decyzja? Czy nie można było z tym poczekać do końca roku?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Jaka jest przyczyna?Ona 2015-11-24 21:30
Ręce opadają.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# To nie jest nadła dezycjabelfer na emeryturze 2015-11-25 15:15
Taka decyzja powinna być podjęta przed wielu laty. Nareszcie skończy się horror w tej szkole! Ulubione powiedzenie pani dyrektor na każdej radzie pedagogicznej: Czy państwo wiedzą jaki ja mam plik podań ludzi, którzy chcieliby pracować w tej szkole?! Tak obowiązywał zakaz oddychania! Nauczycielski obóz koncentracyjny. Wypieranie człowieka z godności ludzkiej.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1Alicja 2015-11-24 21:54
Nie wiem co było przyczyną odwołania ale nie zapomnę do końca życia rozmowy z p.dyrektor kiedy jako młoda nauczycielką poszukiwałam pracy i przyszłam złożyć CV w sekretariacie, poprosiłam o rozmowę z dyrektorem, a pani dyrektor przyjęła mnie z papierosem w ręku(cały czas paląc), a jej rozmowa ze mną była delikatnie mówiąc nieprzyjemna, wyszłam zszokowany.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# kogo jeszcze wykopac mozna?zawistna Alicja 2015-11-24 22:09
Alicjo, a ile masz teraz lat? Jako mloda nauczycielka niedouczona wyszlas ZSZOKOWANY? Jestes teraz juz starym nauczycielem? Wrocila komuna i mocherkowce. Na prowincji to narmalka, jak warszawka tym pelna.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: kogo jeszcze wykopac mozna?Alicja 2015-11-25 06:40
Napisałam prawdę, nikogo nie obraziłam, w przeciwieństwie do Pani/Pana, błąd w ostatnim wyrazie to zwykła literówka, skąd w ludziach tyle zawiści i jadu...smutne jest to bardzo
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1gość 2015-11-25 12:36
Kieślowski niemal zawsze był z fajką w ręku. I paląc nakręcił tylko wybitne filmy. Może zbyt dużą wagę przywiązujesz do formy, zamiast do treści. A poza tym, na rozmowę może trzeba było się umówić a nie wpadać "z kapcia".
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# TKMYuri 2015-11-24 22:03
Wraca stare czyli Teraz Kó_wa My i wszystko w temacie
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# wy???@ 2015-11-24 22:19
analfabeci
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# dobra decyzjagość 2015-11-24 22:35
Dopiero teraz gdy pani dyrektor nie ma naprawiają od 6 lat cieknącą hale. Pozdrawiam i jako uczennica tej szkoły cieszę się z decyzji burmistrza.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# szkolnygosciu 2015-11-24 22:43
czas spac, zeby uczyc sie i poprawiac wyniki. Ucz sie dziecko demokracji, ucz.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# krety i ryjepodlaki 2015-11-24 22:52
Od kiedy to ty jestes szesc lat w gimnazjum? Ilu tu jeszcze napisze pod dyktando? Dyktuje wice czy forest go home?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Do uczennicyByły uczeń 2015-11-25 07:01
Za remonty w szkole odpowiada urząd miasta z burmistrzem na czele. Sama szkoła to może sobie zrobić jakiś mały remoncik,najwyżej pomalować klasę. Więc cieknąca hala leży w gestii um. Orientuj się uczennico. Ja w lepszych warunkach nigdy się nie uczyłem jak w gim.1,a parę szkół i uczelni skończyłem.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1Ostróda 2015-11-25 07:41
Przepraszam, ale co ma szkoła do hali??
Jeżeli nie wiecie to nie piszcie bZdur.
Hala należy do OCSIR!!!!!!!!!!!!
Więc proszę kierować wszelkie pretensje do Dyrektora OCSIR.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1Ciekawy 2015-11-25 09:10
Kolejna ofiara trendu "z innej bajki". Nadchodzą czasy "mierny, ale wierny".
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# CUDHanna 2015-11-25 11:00
Nie wierzę!! Nareszcie ktoś się na to odważył!!!Koniec z pomiataniem nauczycielami w 1!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: CUDnauczyciel 2015-11-25 11:37
Przyjdzie nowy dyrektor i dopiero wam pokaże.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1uczeń 2015-11-25 11:27
Od zawsze było wiadomo ,że pani dyrektor tylko siedzi w swoim gabinecie pali fajki i urządza "spotkania na herbatke". Nie mam pojęcia jak traktowała nauczycieli ale ja osobiście nic miłego na temat tej Pani nie mogę powiedzieć. Dziwi mnie tylko to że p. Dziuk została wybrana na zastępce... każdy kto miał lekcje z tą panią wie że to nietrafiony wybór...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# PAN.KJANEK 2015-11-25 13:34
A PROPO CO U DORADCY OD SP. SPORTU PANA K. SŁYCHAĆ? MOZE TEZ CZAS TYŁEK ODSPAWAC OD FOTELA?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# nastepny uczeńtie-break 2015-11-25 20:00
Stare te uczniaki w tym gim, jak od zawsze balo im wiadomo. Pod drzwiami stali i herbaty liczyli? No i sa do tego specami od nauczycileskiej fachowosci. Chociaz ten uczen to chyba mial chrapke na stoleczek. Przynajmiej niekompetencje wyboru foresta wymienil. No to przynajmniej nazywanie rzeczy po imieniu wpoila im dyrektorka Szczygielska.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# bezprwieMarta 2015-11-25 17:04
Najmowicz od początku swoich rządów oczernia i poniża ludzi zwalniając ich bezpodstawnie z naruszeniem prawa. Koszty procesów sadowych i odszkodowań można liczyć w setkach tysięcy złotych. A w miejsce zwalnianych przychodzą partyjni i niekompetencji działacze.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# kolejny procesJanek 2015-11-25 17:51
Będzie kolejny proces i znowu burmistrz dostanie wyrok. Szkoda, że wcześniejsze sprawy nic go nie nauczyły i nadal tak traktuje ludzi. Do sądu z nim za te kłamstwo w zarządzeniu i wyssane z palca argumenty. To jest całe "PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ". Kolesiostwo i tyle
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjeObywatel 2015-11-25 19:20
Niech beknie za te oszczerstwa.
Pis rządzi, masakra.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# zwolnienie pani dyrektorobecnyuczen 2015-11-25 21:35
Ja jako uczeń gimnazjum po zawodach sportowych udaliśmy sie z kolegami do pani Dyrektor Wiesławy pokazac puchar i zostawić a jak państwo piszą u góry nigdy jej nie spotkaliśmy z "fajeczką w rece".Byla dla nas bardzo miła i lublismy nią. Pozdrawiam uczen z gimnazjum numer 1.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjeMartyna 2015-11-25 21:47
Może to i dobrze. Skończy się przywiązanie do stołka.
jestem absolwentką "jedynki", potem uczyłam się w liceum w Olsztynie.
I co mnie tam zaskoczyło to duża "wymienność" dyrektorów szkół. Jedna kadencja i dziękujemy. Przynajmniej jest jakieś porównanie, a każdemu dyrektorowi zależy żeby się wykazać podczas tych pięciu lat.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjeGlobus 2015-11-25 21:59
Co tam słychać panie burmistrzu w temacie przejęcia przez miasto gimnazjum salezjańskiego?
Będzie umowa podpisana, czy nie?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjeAnna 2015-11-25 22:47
Myślę,że zawsze jest mnóstwo opinii
w każdej sprawie. Niestety krzywdzące, czy też obrażające opinie często wyrażane są tak lekko, tak po prostu - bez bariery jaką powinno stanowić niebezpieczeństwo spowodowania krzywdy, cierpienia, upokorzenia. Często opinie nie znajdują uzasadnienia w faktach, często interpretacja faktów jest fałszywa. Pozdrawiam wszystkich skrzywdzonych opiniami sprawiedliwych.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Nowe porządki w PiSDU 2015-11-26 00:25
Drogi panie burmistrzu, bardzo pana proszę w imieniu kilku tysięcy mieszkańców którzy z rozsądku nie poparli pana w tych nieszczęsnych wyborach, widząc co się święci. Mam na uwadze także pańską godności którą łatwo stracić na tym nieszczęsnym stanowisku. Proszę, niech pan w końcu zrezygnuje z tego stanowiska ratując tym samym nasze upadające miasto. Szkoły, młodzież potrzebują dobrych dyrektorów nauczycieli,wychowawców. Podobno pracował pan w szkole więc powinien to pan zrozumieć. Ostródzianie potrzebują ponadpartyjnego profesjonalnego rozsądnego zarządcę dbającego o dobro wszystkich mieszkańców a nie tylko wąskiej uprzywilejowanej grupy którą się pan otacza. Niech pan spojrzy jak pracują pana współpracownicy w urzędzie i tam poszuka etatów, tam są potrzebne zmiany!!! Wyjdzie to nam wszystkim na dobre. Niech się pan w końcu zajmie pracą na rzecz miasta i pogoni do galopu tych nieszczęsnych politykujących, pijących kawki w godzinach pracy urzędników. Kiedy wy w końcu zabierzecie się do uczciwej pracy,przestaniecie zajmować się zwalnianiem ludzi i weźcie się w końcu do konkretnej roboty? Kuratorium nie stwierdziło najmniejszych uchybień w pracy pani dyrektor, po cholerę niszczyć ludzi którzy ciężko i dobrze pracują???
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nowe porządki w PiSEla 2015-11-26 07:10
Ciężko i solidnie? Ciężko i solidnie to ona pierdziała w stołek.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Sprawiedliwość???obiektywność 2015-11-26 00:37
Nie znam sprawy Pani Dyrektor...ale skoro tak natychmiast odwołuje się długoletniego dyrektora , to dlaczego nie pozwalnia się pozatrudnianych , a nie produktywnych pracowników ,a jest ich w ostatnim czasie sporo pozatrudnianych ....,,fachowców".. To kwestia czasu aby pokazać jak marnotrawione są pieniądze w sposób ,, prawy i sprawiedliwy", mało tego po katolicku???!!!Jak można spojrzeć rano w lustro? Co za fałsz!Oczywiście wyborcy szczegółów nie znają , ale w odpowiednim czasie dowiedzą się prawdy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Sprawiedliwość???Bartek 2015-11-26 17:17
Niech jeszcze zapyziałego pseudo sekretarza Struga Pan burmistrz się pozbędzie to Urząd zacznie normalnie funkcjonować!
Ciekawe jak się z przytulonej kaski za wybory wytłumaczy?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjeNauczycielka 2015-11-26 07:39
Przecież opinia publiczna nie zna i nie może poznać prawdy dotyczącej konkretnych osób dotyczących konkretnych spraw. I to z różnych przyczyn, w tym prawnych. Zawsze też należy pamiętać- PO PIERWSZE NIE KRZYWDZIĆ i to NIKOGO. Opinie, opinie ...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# odwołanieAneta 2015-11-26 10:01
Nareszcie !!!! KOniec dyktatury w Gimnazjum Nr 1 możecie odetchnąć Wolność
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Koniec gimnazjów w PlNie pisior 2015-11-26 10:18
Koniec to będzie gimnazjów w Polsce dzięki waszej partii. Ciekawe co powiecie jak za 4 lata 60 tyś. nauczycieli straci pracę. Kto was zatrudni?Pewnie pan burmistrz,który po zakończeniu kadencji ( jak uda mu się ją dokończyć) ucieknie do Poznania do swoich dzieci i będzie się śmiał z tego. Zostaniecie tu sami bez kolesiostwa.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# anty pisJa też nie pisior! 2015-11-26 10:39
Lepiej bym tego nie ujął!!!
Wy zostaniecie bez pracy, a burmistrz pojedzie do miasta, w którym jest najmniejsze bezrobocie w Polsce i sobie będzie dalej żył, pracował itp.
A Wy tylko żyjecie aferami!!!
Wielu ludzi w Ostródzie wie kto tak tam miesza w tej szkole, sam sie o tym wszystkim dowiedziałem a wiecie jak? Będąc w sklepie Panie rozmawiały przy kasie i operowały nazwiskami Pań pracujących w tej szkole, mówiły na nie- "aferzystki". Myślicie że ktoś zatrudni kiedyś te "aferzystki"?? Ja bym nie chciał pracować z takimi ludźmi, mieć takie koleżanki, kolegów. Dajcie spokój.
Ludzie będą się trzymać z dala od takich osób!! Wiem że czytacie te komentarze bo portal jest znany miastu i bójcie się, trząchajcie portkami, bo niedługo będziecie się rejestrować w UP!! Powodzenia!!
Nawet teraz do Biedronki podobno nie tak łatwo się dostać bo kuzynka szukała pracy. W każdym bądź razie, życzę wszystkiego najlepszego.
Bóg i tak nas wszystkich osądzi tam wyżej.Nara
Dziękuję za przeczytanie komentarza.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjenauczyciel 2015-11-26 10:59
Nie macie odwagi, żeby się przyznać, że zostaliście zmanipulowani przez burmistrza, radnego i kilku nauczycieli z gimnazjum, którzy razem balują, znają się od lat, razem kiedyś pracowali itd. Już od dawna było wiadomo, że panujący nam burmistrz chciał pozbyć się niewygodnej pani dyrektor, żeby wepchać tam kogoś swojego. Zmanipulował tak swoich znajomych do napisania pseudo donosu przez kilku nauczycieli z gimnazjum i na takiej podstawie odwołał niewygodnego dyrektora. Niesamowici taktycy są z tej partii, która na swoich sztandarach nosi nazwę Prawo i Sprawiedliwość. Pogratulować. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście jak pomagała wam pani dyrektor i nigdy nikomu nie odmówiła pomocy. Nie trudno jest pluć jadem w grupie, ale każdy z was miał swoje indywidualne problemy i wtedy lataliście z prośbą o pomoc. Zostaliście zmanipulowani i wpuszczeni w maliny. Pamiętajcie, że w szkole pracuje kilkudziesięciu nauczycieli i pracowników i oni są za panią dyrektor, a nie te kilka zmanipulowanych osób. Pan radny z tej szkoły z pewnością otrzymał jakąś dobrą propozycję od burmistrza, że tak nakręcił kilku pedagogów do napisania donosu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacje@ 2015-11-26 11:07
Pan radny kończy właśnie karierę radnego. Śmiejcie mu się w twarz.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjeona 2015-11-26 11:08
Jak to?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacje@ 2015-11-26 11:16
Wojewoda rozpatruje właśnie dowody na to, że Pan radny mieszka w Szafrankach, czyli utracił prawo wybieralności w mieście. W świetle polskiego prawa musi mieć wygaszony mandat radnego.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjehahahahahaha 2015-11-26 11:22
Ja już się śmieję :))))))))))))
Papa P.Radny!!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# nieładniekolega 2015-11-26 20:01
Kolega z koalicji go załatwił. Ładna mi koalicja.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# to byłby skandalRE: nowe informacje 2015-11-26 16:31
No jeżeli to PRAWDA to sprawiedliwość musi dotknąć.... i boleć Pogubiliście się Państwo prawi i sprawiedliwi !Czy nie macie wyobraźni , że za jakiś czas ślad po was zaginie , a wasze dzieci i te jeszcze nie narodzone będą za was - głupich cierpieć , bo to się będzie wlokło przez pokolenia, ta wasza obecna głupota. Jedno z przykazań , co dla was pisowcy powinno mieć znaczenie ...,, szanuj bliźniego swego jak siebie samego" Mnie matka uczyła , żebym żyła tak , aby nikt prze ze mnie nie płakAł....
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: to byłby skandalJan 2015-11-27 04:48
A dla Ciebie to przykazanie nie ma znaczenia?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Nie ma uzależnień ...Stefan 2015-11-26 12:24
wśród młodzieży. Niech kuratorium skontroluje uzależnienie odwołanej pani dyrektor od wiadomo czego.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nie ma uzależnień ...do Stefana 2015-11-26 12:50
Od czego? Bo ja nie wiem
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# PiSDU 2015-11-26 12:52
Wygląda na to że jakiś jaś niepanujący urzędnik opłacany z naszych ciężko zarobionych pieniędzy robi sobie z naszego miasta prywatny PiSuar. (z francuskiego boudoir - PiSduoir)
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# o forresciealicja 2015-11-26 19:39
Ten mierny, maly czlowieczek uwaza sie za wszechmocnego ale tak to jest jak taka gnida dorwie sie do stolka. Po skonczonych rzadach wlasnie nie pozostaje mu nic innego jak wyjechac z Ostrody bo wtedy moglby uslyszec od ludzi co o nim mysla a to by bolalo i to mocno.Trzeba byc niezla ku..a zeby tak postepowac z ludzmi.Nie jest to odosobniony przypadek bo juz wczesniej mozna bylo uslyszec o jego dzialaniach krzywdzacych wielu ludzi.Mam nadzieje ze zycie odplaci mu z nawiazka a jak nie jemu to jego rodzinie i zaplacze ta miernota rzewnymi lzami.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# alicjaforest 2015-11-26 19:44
BRAWO!!!!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: o forrescieJan 2015-11-26 21:29
No, to żeś się popisała, paniusiu. Takie życzenia komukolwiek, to naprawdę... Trzeba mieć tupet, albo być osobą niezbyt zrównoważoną emocjonalnie. Nie życz drugiemu, co tobie niemiłe.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# KONKURS UWAGA!!!!jan 2015-11-26 19:48
UWAGA, BĘDZIE KONKURS NA NOWEGO DYREKTORA SZKOŁY. JUŻ MOŻNA ZDRADZIĆ, ŻE PRAWDOPODOBNIE BĘDZIE TO KOBIETA NAZYWA SIĘ PANI SYLVIA JJONIEC. ALE WIECIE, BĘDZIE KONKURS.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: KONKURS UWAGA!!!!poinformowany 2015-11-26 21:23
Małgorzata ostro zabiegala o wzgledy pana
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: KONKURS UWAGA!!!!Obywatel 2015-11-26 21:34
A kiedy będzie ogłoszony konkurs?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# konkurson 2015-11-26 23:03
Ona chyba Małgorzata
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjeJacek 2015-11-26 21:02
Ponoć krok z dyrekcją wymyślił jaśnie PAN Gesio. Kim on jest ten człowiek czyniąc tyle zła w koło.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# wcale że nieCypek 2015-11-26 21:46
Nie Gesio tylko wszech krzywdzący wszystkich Hebel
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: wcale że nieHeniek 2015-11-26 21:51
Dokładnie, największa miernota Ostródzkiego samorządu. Sekretarzyna od siedmiu boleści.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# jużkonkurs 2015-11-27 11:20 Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Konkurs już rostrzygnięty, jak wszystkie za panowaniaAnojuż! 2015-11-27 18:30
Ha, ha , ha przecież w pisie wszystko w ciągu 24 h i pozamiatane. Oj będą i wam lecieć pióra !!!!Będą , jeszcze pofruwajcie kananalie, jeszcze chwilkę macie dla siebie. Społeczeństwo to nie wasza własność! Ostróda też nie , a wy mieliście temu tylko służyć , być jako nasi reprezentanci ,a nie zawłaszczać wszystko... nie ma na to zgody Co wy najlepszego wyrabiacie???? Panu burmistrzowi coś poprzestawiało się - myśli , że jest tu na wieczność, nie szanuje drugiego człowieka nie z jego opcji politycznej i wyznania. NIE MA NA TAKIE COS ZGODY.!!!!
A tak na marginesie Pani Szczygielska to wielka klasa, a że za mordę trzymała ,,wykształciuchów'' niektórych to nie dobrze, oczywiście!!! Najlepiej to brać KASĘ i do pracy nie przychodzić..... Niech Pani się trzyma Pani WIESŁAWO , wielu mieszkańców Ostródy jest z Panią .
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# i wszystko jasneManiek 2015-11-27 21:06
Jak już padł tekst NIE MA NA TAKIE COŚ ZGODY to już wiadomo kto to pisał. Piotruś uspokój się proszę.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: i wszystko jasnePiotr 2015-11-28 10:10
Tym razem nie Piotr. U coraz więcej osób NIE MA DLA WAS ZGODY. A Ty się szykuj na poniedziałek. Miłego weekendu :*
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Kiedy do sprawy jeszcze wrócicie? imy?uparty samowladca 2015-11-27 14:35
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Miasta Czesław Najmowicz.Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta Czesław Najmowicz. Data wytworzenia informacji: 2015-11-27 07:47:42
.../Dyrektor
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Nagłe odwołanie "dyrektora" Gimnzjum nr 1Mariola 2015-11-27 18:53
Nareszcie chociaż jeden Burmistrz zrobił to, co powinni zrobić inni wiele lat temu. Odwołał potwora w spódnicy, który gnębił, poniżał i nękał nauczycieli, strasząc zwolnieniem z pracy za jakąkolwiek nielojalność, windując na piedestał osoby mierne ale wierne i gnębiąc ludzi mądrych, mających swoje zdanie. Nauczyciele wiele widzieli,ale kuratorium było po stronie dyrektora i nic nie mogli jej zrobić. Poziom tej osoby, pełniącej stanowisko dyrektora zarówno intelektualny jak i moralny pozostawia dużo do życzenia.Zgadzam się z moim wcześniejszym przedmówcą, że usuniecie ze stanowiska to za mało, tę osobę należałoby usunąć z zawodu nauczyciela bo przynosiła mu wstyd. Brawo Panie Burmistrzu!!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# i ich dbanie o pozorykołtunki mariolskie 2015-11-27 20:18
Pseudomoralność, podwójna moralność, zakłamanie, obłuda i fałsz to postawa życiowa takich mariolek polegająca na tworzeniu pozorów przyzwoitości. Modelem ich życia jest bezwzględnośc w egzekwowaniu własnych zasad. Opluwajac innych ukrywają przed światem zewnętrznym wszystkie swoje wady i grzechy. Ofiarami takiej pozornej moralności jestesmy wszyscy, bo jak widac, to ten sposob postepowania w miescie stal sie juz nagminny. I bedzie niekaralny?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Zwonienie dyrektora gimnazjummieszkanka Ostródy 2015-11-27 20:26
Do p. Marioli. Łatwo Pani osądza innych. Z lokalnej prasy dowiedziałam się, że grupa nauczycieli - jeśli dobrze pamiętam 10 - napisała skargę do Pana Burmistrza. W szkole pracuje 36 nauczycieli, czyli 26 to miernoty wierne pani dyrektor. Można to Pani rozumowanie odwrócić, może to te 10 osób to nielojalne miernoty, którym p. dyrektor chciała dobrać się do tyłków. Nie znam sprawy ale staram się być obiektywna. Jedno jest pewne, traci cała szkoła, opinia już jest popsuta, trudno będzie to wszystko naprawić. Mam nadzieję, że nie stracą na tym obecni uczniowie, bo przy takiej "reklamie" może nowi nie przyjdą do tej szkoły.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# mądrze napisane...ostródzianka 2015-11-28 12:20
jak łatwo osądzać innych..a osadzają najczęściej ci, co mają coś na sumieniu. Skąd można wiedzieć jak w tej szkole było naprawdę?A może p. Szczygielska po prostu była wymagająca i chciała, by szkoła działała bez zarzutu. I podkręciła śrubę tym jak tu przytoczono "10 miernotom", to polecieli się skarżyć. Reklama dla szkoły wspaniała!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjeRodzic 2015-11-29 20:21
Witam, jestem rodzicem ucznia Gimnazjum nr 1. Tak jak większość rodziców jestem zaskoczona tym, co się stało.
Dziwi mnie rozumowanie Pana Burmistrza, że za złe wyniki w nauce i skargę od 10 n-li odwołuje się dyrektora.
Za złe wyniki w nauce ODPOWIADAJĄ NAUCZYCIELE UCZĄCY!!! Moje dziecko bardzo narzeka na n-li przedmiotów ścisłych-matematyka, fizyka i chemia. Zero tłumaczenia, olewanie dzieci, zero podejścia,katastrofa po prostu. Dyrektor może jedynie odpowiadać za to, że trzyma tych pożal się Boże magistrów. Jeżeli chcecie poprawić wyniki to trzeba w pierwszej kolejności wymienić kadrę pedagogiczną.
Przyjrzyjcie się wynikom w nauce w Gimnazjum nr 2. Ciekawe czy są lepsze. Być może i tam znajdzie się grupka 10 nauczycieli, którzy napiszą skargę do Burmistrza. Czy wtedy p. A.CZ. będzie równíeż odwołana? Hm...?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjeAnna 2015-11-29 22:14
Nikogo nie trzeba przekonywać,że forum internetowe nie jest miejscem do dociekań
i wydawania sądów o sprawach dotyczących konkretnych osób,zdarzeń, firm. Każdy ma swój punkt widzenia i swoje uprawnienia.Są kwestie, których się nie porusza, bo np. nie wypada lub po prostu naruszałoby to dobre imię kogoś lub grupy osób lub jeszcze z innych powodów równie lub nawet bardziej istotnych. Należy też pamiętać, że nie zawsze udaje się zachować anonimowość przy takiego rodzaju wpisach. I wtedy można utracić bezpieczeństwo
i spotkać się z koniecznością odpowiedzi - dlaczego?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjeAnna 2015-11-29 22:21
To przykre, że nie dało się powstrzymać przed agresją i złością.
Zawsze najpierw o sobie ... i świat byłby lepszy, sprawiedliwszy i spokojniejszy ku zadowoleniu jeśli nie wszystkich, to większości, a w szczególności najbardziej zainteresowanych.
Nie czyń nikomu co Tobie niemiłe! - stosowanie tej zasady w życiu uchroni niejednego Jego zdaniem skrzywdzonego,
a również innych ku zadowoleniu wielu. Zwłaszcza, że można się pomylić...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# do BurmistrzaMieszkańcy 2015-11-30 09:02
Panie Burmistrzu.
Czegoś nie rozumiem, najpierw chodziły słuchy że nowym dyrektorem miałby być p. Struk, od paru dni chodza nowe słuchy że to P. Joniec ma być dyrektorem. Jak to jest możliwe że jest dopiero co ogłoszony a juz wiadomo kto go wygra :/ jeżeli faktycznie któraś z tych osób wygra to będzie dowód na to, że to wszystko to jeden wielki przekręt. Konkurs to tylko po to, aby wszystko było zgodnie z prawem.
No zobaczymy co będzie...
czekamy z niecierpliwością
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: do BurmistrzaHenryk 2015-11-30 10:15
Ludzie, opamiętajcie się! Ktoś rzuci plotkę a wy tak zaraz w nią wierzycie?! Dajecie się manipulować? ! Akurat tacy ludzie jak Struk powinni być jak najdalej od Szkół i samorządu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE:do mieszkancówZdziwiona 2015-11-30 17:58
W jakim świcie żyjecie??Każdy konkurs odbywa się ,,zgodnie z prawem i sprawiedliwością".. tylko , że kandydat jest z góry namaszczony.. ja w takim konkursie startowałem kulisy kiedyś opiszę ...to woła o pomstwę do nieba!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# zgroza goni skandalmieszkaniec 2015-11-30 23:49
Rozpoczyna się ocieplanie hali sportowej przy gimnazjum im. Polskich Noblistów. Pewnie tymczasowa dyrektorka sama sfinansowala.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# niewiedza888888 2015-12-08 17:52
Ta hala należy do OCSiR-u , a ocieplenie robi urząd - klepiesz nie wiesz co człowieku!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# a skad to wiesz?ciekawe 2015-12-09 23:13
To dlaczego urzad nie ocieplal przez poprzednie lata? Moze wiesz tez dlaczego, bo moze sam o tym decydujesz...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# Glosy???????Eryk 2015-12-03 23:47
Pan Najmowicz wygral wybory????teraz splaca dlugi ,stanowisko P.Szczygielskiej bylo juz dawno obiecane za glosy!!!!!!dzialka pod telebimem bez przetargu tez za glosy ???????
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Nagłe odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 1 - Nowe informacjeJa 2015-12-04 11:05
Urząd Miasta to nie sklep. Ludzie oczekują odpowiedzialności i sprawiedliwości a nie pseudo odpowiedzialności i pseudo sprawiedliwości. Od kłamstw aż mdli.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# mobbingnauczycielka 2015-12-08 17:17
Ta kobieta na imię powinna miec mobbing. Wiecznie znęcała sie nade mna psychicznie, poniżała mnie przy uczniach, ponizala innych nauczycieli. To potwor!!!! Czekałam na dzien kiedy w końcu ja wyrzuca!!!!
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19