fbpx

V Zjazd Na Byle Czym w Ostródzie o Puchar Burmistrza Ostródy

Zjazd na Byle Czym 2011. foto: Jacek Piech
Zjazd na Byle Czym 2011. foto: Jacek Piech
Ubiegłoroczne zimy nie rozpieszczały nas warunkami pogodowymi, jednak korzystna aura w ostatnich dniach najprawdopodobniej pozwoli na zorganizowanie IV Zjazdu na Byle Czym w Ostródzie. Poprzednie zawody cieszył się dużym powodzeniem uczestników i widzów, uczestniczyło w nich około 30 pojazdów i 300 widzów.
V Zjazd na Byle Czym o Puchar Burmistrza Ostródy odbędzie się w sobotę 28 stycznia na tzw. Górce Kajkowskiej przy plaży nad Jeziorem Sajmino w Kajkowie. Organizatorzy przewidzieli dwie kategorie: "najdziwniejszy pojazd" oraz "najdłuższy zjazd". Rozpoczęcie zawodów o godz. 12:00. Dla zwycięzców przygotowano bardzo atrakcyjne nagrody, każdy uczestnik będzie mógł ogrzać się przy ognisku i zjeść pieczoną kiełbaskę.


 Regulamin zawodów "V Zjazd na Byle Czym o Puchar Burmistrza Ostródy" – Plaża nad jeziorem Sajmino 2017
§ 1 Uczestnicy
1. W Zawodach "V Zjazd na Byle Czym" mogą brać udział osoby pełnoletnie, które zapoznały się z regulaminem i podpisały "Oświadczenie Uczestnika Imprezy".
2. Osoby, poniżej 18 roku życia, mogą wziąć udział w Zawodach tylko za zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów. W tym celu należy przedłożyć Komisji Startowej pisemną zgodę
rodziców/prawnych opiekunów wraz z podpisanym "Oświadczeniem Uczestnika Imprezy"
3. Osoby będące pod wpływem substancji odurzających i alkoholu nie będą dopuszczone do udziału w zawodach.
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego zjazdu i w pełni odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone sobie lub osobom trzecim.
§ 2 Pojazdy
1. Do uczestnictwa w imprezie będą dopuszczone dowolne pojazdy, nie posiadające własnego napędu /silnika/. Waga pojazdu nie może przekraczać 100 kg.
2. Zabrania się umieszczania reklam, znaków firmowych oraz innych znaków objętych prawami autorskimi na pojazdach oraz strojach uczestników. Zabrania się również umieszczania treści mogących być odebrane jako obraźliwe lub dyskryminujące.
3. Pojazdy stanowiące zagrożenie dla uczestników, widzów bądź środowiska naturalnego nie będą dopuszczone do udziału w Zawodach.
§ 3 Kategorie
1. Zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach:
1.1. "najdłuższy zjazd"
1.2. "najdziwniejszy pojazd"
§ 4 Przebieg imprezy
1. Każdy pojazd wraz z zawodnikiem lub zawodnikami stanowiącymi jego załogę poruszać się będzie wyłącznie po torze wyznaczonym przez organizatorów.
2. Pojazdy i załogi będą oceniane przez Komisję Sędziowską. Załogi otrzymają oceny za najdłuższy zjazd w przypadku kategorii 1.1 oraz efektowny wygląd pojazdu, przebranie zespołu oraz za finezję zjazdu w przypadku kategorii 1.2.
3. Każdy sędzia przyznaje zawodnikowi od 1 do 5 punktów. Ostatecznie klasyfikuje się sumę
punktów przyznanych przez wszystkich sędziów. Nagrody przyznawane są za pierwszy wynik w kategorii 1.1 oraz pierwsze trzy wyniki w kategorii 1.2
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
2. Wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom III Zjazdu na Byle Czym.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19