fbpx

Podwyżka dla burmistrza

Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak
Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak
W poniedziałek 29 listopada podczas XLIX Sesja radni przegłosowali uchwałę o podwyżce wynagrodzenia dla burmistrza. Burmistrz z dodatkami będzie zarabiał ponad 15000 zł. Burmistrz otrzyma też wyrównanie od sierpnia 2021 roku.

Uchwała ma związek za zmianami w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz zwiększeniem maksymalnych stawek w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Art. 37. Pkt 4. Minimalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach wydanych na podstawie ust. 1.
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. (poz. 1960)
Wójt, burmistrz w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych): 10430 zł
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych): 3450 zł

Zgodnie z przegłosowaną uchwałą miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Ostróda będzie wynosiło 14435,20 zł. Składa się na to:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 8344,00 zł(+132%),
- dodatek funkcyjny w kwocie: 2760,00 zł (+2660%),
- dodatek specjalny w wysokości: 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 3331,20 zł (+350%).
- zgodnie z właściwymi przepisami przysługuje dodatek za wieloletnią pracę (dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).

Wnioskodawcą była grupa radnych, natomiast projekt uchwały przygotowała Elżbieta Socha, sekretarz miasta. W uzasadnieniu podwyżki usłyszeliśmy następujące słowa:

Chodzi o to, żeby sprostać nowym wymogom wykładni prawa odnośnie do wynagrodzenia burmistrza. U nas burmistrz wynagrodzenie na dzisiaj ma dużo niższe niż jest przewidziane nawet najniższe, które wskazuje nam Rozporządzenia Rady Ministrów. W związku z tym przygotowałam projekt, który państwo jako radni możecie przedyskutować i ustalić to wynagrodzenie według tego, jaką podejmiecie uchwałę. To, że akurat jest tam maksymalna stawka nie jest to niewytłumaczalne, ponieważ na naszym burmistrzu spoczywa ogromna odpowiedzialność jako włodarza miasta, za wszystko co się tutaj dzieje. Za to jak jest reprezentowane miasto na forum krajowym, zagranicznym, podtrzymuje stosunki międzynarodowe, angażuje się we wszystkie inwestycje, w rozwój miasta, pozyskuje granty. Nie można powiedzieć, że od razu chcielibyśmy tu przedstawiać projekt, gdzie będziemy to wynagrodzenie obniżać.

Pierwotny projekt uchwały o podwyżce wynagrodzenia dla burmistrza zawierał następujące kwoty:
Miesięczne wynagrodzenie burmistrza 18044 zł:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 10430,00 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie: 3450,00 zł,
- dodatek specjalny w wysokości: 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 4164,00 zł.
- zgodnie z właściwymi przepisami przysługuje dodatek za wieloletnią pracę.

Burmistrz wskutek zmian w uchwale dostanie wynagrodzenie mniejsze o nieco ponad 3600 zł, niż wynikało to z pierwotnego projektu. Wynik głosowania: za: 17, przeciw: 0, wtrzymano: 3, Brak głosu: 0, Nieobecni: 1

Poprzednia zmiana wynagrodzenia burmistrza miała miejsce podczas 31 Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2020 roku. Wtedy radni obniżyli burmistrzowi wynagrodzenie do poziomu:
Miesięczne wynagrodzenie burmistrza 4836 zł:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 3600 zł
2) dodatek funkcyjny w kwocie - 100 zł
3) dodatek specjalny w wysokości - 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co daje kwotę 740 zł
4) dodatek za wieloletnią pracę - 11 % wynagrodzenia zasadniczego, co daje kwotę 396 zł. Dodatek będzie wzrastał o 1%z dniem 1 lutego w każdym następnym roku, aż do uzyskania 20%.

Przed obniżką burmistrz miał wynagrodzenie ustalone uchwałą Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ostróda i wyglądało ono następująco:

Miesięczne wynagrodzenie burmistrza 10188 zł:
- wynagrodzenie zasadnicze - 4800 zł
- dodatek funkcyjny w kwocie - 2100 zł
- dodatek specjalny w wysokości - 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co daje kwotę 2760 zł
- dodatek za wieloletnią pracę - 11 % wynagrodzenia zasadniczego, co daje kwotę 528 zł. Dodatek będzie wzrastał o 1% z dniem 1 lutego w każdym następnym roku, aż do uzyskania 20%.

 

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19