fbpx

Kolejne 15 drzew poszło pod topór

Wycinka drzew w miejscu nowego żłobka
Wycinka drzew w miejscu nowego żłobka
W związku z budową żłobka doszło dziś do wycinki wieloletnich, dużych drzew w miejscu planowanej inwestycji. Zgodnie z decyzjami z dnia 4 września 2020 roku, wydanymi przez ostródzkiego starostę, Gmina Miejska Ostróda mogła wyciąć 15 drzew. Większość z nich wycięto z powodu kolizji z planowanym dodatkowym parkingiem. Opłata za usunięcie drzew została ustalona w wysokości 255510 zł.

 

Decyzje dotyczące wycinki.

RLŚ.613.135.2020

 1. Zezwolić Gminie Miejskiej Ostróda na usunięcie:
  - dwóch sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 123cm, 134cm;
  - trzech sztuk drzew z gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 124cm, 102cm, 110cm;
  - dwóch sztuk drzew z gatunku klon polny o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 173cm, 66cm;
  - jednej sztuka drzewa z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 68cm;
  usytuowanych na działce nr 66/103 obręb 0009 Ostróda stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ostróda.
 2. Ustalić termin usunięcia drzew wymienionych w pkt. 1 niniejszej decyzji do dnia 28 lutego 2021r.
 3. Naliczyć opłatę za usunięcie drzew wymienionych w pkt. 1 niniejszej decyzji w wysokości 95710,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100gr).

W uzasadnieniu decyzji czytamy: Stan fitosanitarny drzew jest prawidłowy, w koronach drzew nie stwierdzono posuszu.

RLŚ.613.136.2020

 1. Zezwolić Gminie Miejskiej Ostróda na usunięcie pięciu sztuk drzew z gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 130cm, 157cm, 116cm, 129cm, 125cm, cm, 129cm, usytuowanych na działce nr 66/103 obręb 0009 Ostróda stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ostróda
 2. Zezwolić Gminie Miejskiej Ostróda na usunięcie dwóch sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pni mierzonym na, wysokości 130cm wynoszącym 131cm, 200cm oraz jednej sztuki drzewa z gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 70cm usytuowanych na działce nr 67 obręb 0009 Ostróda stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ostróda w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie przy ul. Kościuszki 14, 14-100 Ostróda.
 3. Ustalić termin usunięcia drzew wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszej decyzji do dnia 28 lutego 2021r.
 4. Naliczyć opłatę za usunięcie drzew wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszej decyzji w wysokości 159 800,00zł (słownie sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100gr).

W uzasadnieniu decyzji czytamy: Stan fitosanitarny drzew jest prawidłowy, statyka jest niezachwiana, w koronach drzew nie stwierdzono posuszu.

W całej sprawie zabrakło chyba zdrowego rozsądku. Wystarczyło zaprojektować budynek przesunięty o kilka metrów lub zrobić półokrągłą wnękę w jednej ze ścian, by oszczędzić kilka drzew. Tym samym dzieci miałyby drzewa wprost za oknem. Tak zaprojektowany budynek mógłby stać się doskonałym przykładem walki o zachowane natury w mieści i dbałości o każde drzewo. Niestety po raz kolejny wybrano drogę na skróty. Żadne nasadzenia nie zrekompensują straty w przyrodzie, jakiej dokonano dzisiejszą wycinką. Dodatkowo bulwersuje fakt, że wycinka większości drzew ma umożliwić powiększenie parkingu.

Aktualizacja 2021-02-24: We wtorek 23 lutego wycięto 9 drzew, które znajdują się w obrysie planowanego budynku żłobka. Pozostałe drzewa wskazane do wycinki nie zostały jeszcze wycięte. Chodzi tu o drzewa znajdujące się na terenie planowanego parkingu. Niewykluczone, że dojdzie do zmiany planów wycinki w przypadku niektórych z tych drzew.

Wycinka drzew w miejscu nowego żłobka Wycinka drzew w miejscu nowego żłobka Wycinka drzew w miejscu nowego żłobka

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19