fbpx

Kolejne odpowiedzi ze szpitala

Szpital w Ostródzie
Szpital w Ostródzie
18 dni potrzebował Prezes Zarządu Jacek Dudzin, by odpowiedzieć na 7 pytań. Cieszę się, że odpowiedź nadeszła, choć ze smutkiem stwierdzam, że nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Wiadomo w końcu, ile testów wykonano pracownikom szpitala i jaka jest wysokość wsparcia finansowego dla ostródzkiego szpitala.

 1. Liczba osób hospitalizowanych w ostródzkim szpitalu, zakażonych koronawirusem (stan na koniec dnia 30 kwietnia 2020 roku).
  4 osoby
 2. Ilu pracownikom szpitala wykonano testy na obecność koronawirusa pomiędzy 1 marca a 30 kwietnia 2020 roku?
  307 osobom
 3. Ile testów na obecność koronawirusa wykonano pracownikom szpitala pomiędzy 1 marca a 30 kwietnia 2020 roku?
  642 testy
 4. Liczba pielęgniarek zatrudnionych w ostródzkim szpitalu (stan na koniec dnia 30 kwietnia 2020 roku).
  140 pielęgniarek i położnych
 5. Liczba lekarzy zatrudnionych w ostródzkim szpitalu (stan na koniec dnia 30 kwietnia 2020 roku).
  73 lekarzy
 6. Całkowita kwota wsparcia finansowego, jaką otrzymał ostródzki szpital od osób prywatnych i firm pomiędzy 1 marca a 30 kwietnia 2020 roku. W podanej kwocie proszę nie uwzględniać wsparcia z jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
  1 827 672 zł
 7. Całkowita kwota wsparcia finansowego, jaką otrzymał ostródzki szpital od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pomiędzy 1 marca a 30 kwietnia 2020 roku.
  2 283 649,96 zł

Łatwo zauważyć, że liczba testów przeprowadzonych wśród pracowników szpitala nie jest wysoka. Zakładając jeden test - jedna osoba, sumaryczna liczba personelu (lekarze, pielęgniarki i położne) wskazuje, że wymieniony personel w ciągu dwóch miesięcy został przebadany zaledwie 3 razy. Jednak liczba przebadanych osób (307) wskazuje, że nie przebadano w tym czasie całego personelu nawet 2 razy. Trzeba dodać, że w szpitalu zatrudnionych jest ponad 300 osób. Niektóre miały wykonane testy kilkukrotnie.

Warto też zwrócić uwagę na kwoty wsparcia, jakie szpital otrzymał na walkę z koronawirusem. Kwota przekazana od osób prywatnych i firm to 1 827 672zł. Nieco więcej otrzymał szpital z budżetu, bo 2 283 649,96zł. Trzeba mieć nadzieję, że te dodatkowe 4 miliony zostaną w pełni wykorzystane na wyposażenie jednostki i inwestycje, nie zaś na pokrycie strat finansowych.

Szpital w Ostródzie w 2020 roku otrzyma z NFZ w ramach umów 41 074 903,47 zł. To blisko 2,8 mln zł mniej niż w 2019 roku (43 956 327,53).

Kwoty umów z NFZ:

2015

33 085 772,78 zł

2016

35 458 153,69 zł

2017

37 357 239,33 zł

2018

41 797 618,36 zł

2019

43 956 327,53 zł

2020

41 074 903,47 zł

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19