fbpx
Logo

Świadczenia i wsparcie dla rodzin zastępczych

ilustracja
ilustracja
Praca rodziców zastępczych jest trudna i odpowiedzialna. Rodzice zastępczy nie są jednak pozostawieni bez wsparcia i mogą liczyć m.in. na pomoc finansową i psychologiczno-pedagogiczną.

 

Rodzinom zastępczym niezawodowym przysługują, co miesiąc, świadczenia:

- 1052 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,

- 500 zł w ramach Programu 500+,

- 211 zł dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z niepełnosprawnością,

Dodatkowo rodziny zastępcze mają możliwość uzyskania:

  • dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
  • świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo,
  • świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki –jednorazowo lub okresowo,

Zawodowe rodziny pieczy zastępcze, poza świadczeniami wymienionymi powyżej, mogą otrzymywać:

  • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową,
  • środki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
  • środki na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Zawodowe rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka z tytułu pełnienia swojej funkcji otrzymują wynagrodzenie, mają prawo do wypoczynku, uzyskują pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Rodzinę zastępczą mogą założyć zarówno małżeństwa, jak i osoby niepozostające w formalnym związku; w różnym wieku i bez względu na wykształcenie.

Jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą zawodową, niezawodową lub prowadzić rodzinny dom dziecka zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 406 tel. 89 642 98 83.

OstrodaOnline.pl 2001 - 2020