fbpx
Logo

Nowy dyrektor Muzeum w Ostródzie

Cezary Wawrzyński
Cezary Wawrzyński
Nowym dyrektorem Muzeum w Ostródzie został Cezary Wawrzyński. Stanowisko będzie piastował do dnia 3 marca 2027 r.

U z a s a d n i e n i e
Zgodnie z przepisem art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Ponadto organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania, wskazana umowa została zawarta w dniu 4 marca 2020 r.

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/akty/2969/zarzadzenie-nr-44-2020-burmistrza-miasta-ostroda-z-dnia-4-marca-2020-roku-w-sprawie-powolania-dyrektora-muzeum-w-ostrodzie.html

OstrodaOnline.pl 2001 - 2020