Co dalej z basenem i halą?

ilustracjaW czwartek 7 listopada otrzymaliśmy odpowiedź na pytania dotyczące basenu i hali sportowej przy ul. Piłsudskiego. Odpowiedzi stanowią uzupełnienie informacji, jakie uzyskaliśmy od Burmistrza Ostródy Zbigniewa Michalaka, którego pytaliśmy o te kwestie podczas rozmowy w poniedziałek 4 listopada 2019r.

basenBASEN
Przypomijmy słowa burmistrza, który w trakcie rozmowy powiedział:

Chcemy na pewno, żeby to było w tym roku, ale konkretnej daty nie możemy podać. Ze względu na to, że jak napuścimy wody, będziemy robić badania technologiczne, badania przez sanepid, dopiero wtedy pokaże nam to, jaki to będzie dzień listopada czy grudnia. Jesteśmy blisko, jak nic innego nam nie wypłynie”.

Więcej informacji w materiale:  (Remont basenu dobiega końca)
Poniżej odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy w czwartek 7 listopada 2019 roku:

 1. Kiedy wykonawcy zwrócili się o przedłużenie terminu zakończenia prac, których umów to dotyczyło i jakiego zakresu prac?
  Wykonawcy nie składali wniosków o zmianę terminu zakończenia prac.
 2. Proszę o kopię pism dotyczących pkt 1) oraz kopię wszystkich podpisanych aneksów do umów.
  Nie było takich dokumentów.
 3. Proszę o podanie terminu oddania do użytku basenu?
  Brak możliwości podania terminu oddania basenu do użytku. Planowany termin to koniec 2019 r.
 4. Proszę o kopię umowy z PWiK Sp. z. o.o. dotyczącą dzierżawy/zarządzania basenem.
  Taka umowa nie była zawierana.
 5. Proszę o podanie sumarycznej kwoty wydanej na remont basenu do dnia 31 października 2019 roku, od momentu rozpoczęcia prac. Proszę również o podanie całkowitej kwoty związanej z zakupem basenu.
  Koszt remontu basenu do dnia 31.10.2019 r. wraz z zakupem nieruchomości wynosi 7.550.221 zł
 6. Proszę o podanie informacji dotyczącej otrzymanego dofinansowania zewnętrznego na realizację zakupu/remontu basenu. Kwota całościowa/ kwota dofinansowania, data podpisania umowy na dofinansowanie, szczegółowy cel dofinansowania.
  Na realizację prac modyfikacyjnych basenu w Ostródzie Gmina Miejska Ostróda podpisała dwie umowy na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko — Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Informacje o zawartych umowach:
  - umowa Nr RPWM.08.01.OO-28-0009/18-OO z dnia 28.02.2019 r. na dofinansowanie realizacji projektu „Modernizacja budynku basenu w Ostródzie” (całkowita wartość projektu 8 000 190,00 zł, dofinansowanie w wysokości 3 399 200,00 zł),
  - umowa Nr RPWM.04.03.01-28-0020/18-OO z dnia 30.05.2019 na dofinansowanie realizacji projektu „Modernizacja budynku basenu w Ostródzie termomodernizacja” (całkowita wartość projektu 9 116 264,76 zł, dofinansowanie w wysokości 2 274 547,43 zł).
  Należy mieć na uwadze, że w obu wnioskach w wartości kosztów całkowitych znajdują się wydatki wynikające z umowy z dnia 12.03.2018 r. zawartej z wykonawcą prac modernizacyjnych, przy czym do kosztów kwalifikowalnych w każdym z projektów ujęto inne wydatki wynikające z w/w umowy. Łączna wartość kosztów całkowitych objętych projektami wynosi 9 121 454,76 zł.

Zgodnie z zapowiedzią w tym tygodniu zostały zakończone prace przy usuwaniu usterek wykrytych podczas pierwszego rozruchu basenu. Przeprowadzono m.in testy szczelność rwącej rzeki, na której przy pierwszym rozruchu wykryto nieszczelności. Otrzymaliśmy dziś potwierdzenie, że testy przeszły pomyślnie i we wtorek 12 listopada rozpocznie się rozruch basenu.

Hala sportowaHALA SPORTOWA
Remont hali sportowej przy ul. Piłsudskiego również jest na ukończeniu. Tak przynajmniej wynika z udzielonej odpowiedzi. W tym jednak przypadku na informację czekaliśmy od września. Wysłane pytania pozostawały bez odpowiedzi, a Sekretarz Miasta Dorota Szczurowska nie odpowiedziała na ponaglenie związane z brakiem odpowiedzi. Dopiero wysłany wniosek o informację publiczną spowodował, że odpowiedź została udzielona.

Przypomnijmy, że hala jest remontowana od sierpnia 2018 roku. Pierwszym etapem była termomodernizacja i wymian okien. Kolejnym etapem był remont, który składał się z przebudowy pomieszczeń niskiej części obiektu, wymiany wentylacji, elektryki, ogrzewania, oraz generalny remont głównej hali.
Niestety na hali po zakończeniu termomodernizacji przez dłuższy czas nic się nie działo. Nie ogłaszano przetargów i przez to dziś mamy opóźnienie w oddaniu jest do użytku. Hala pierwotnie miała być uruchomiona wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.
Z trudnych do zrozumienia przyczyn urzędnicy w postępowaniach na remonty nie uwzględnili wymiany oświetlenia hali. Przetarg na to został ogłoszony dopiero 25 października 2019 roku. Warto tu dodać, że zgodnie z umowami, ostateczny termin zakończenia prac remontowych miał się zakończyć 20 września.

Z informacji przekazanych przez burmistrza wynika, że odebrano już prace na obiekcie. To powoduje z kolei, że na nową nawierzchnię trzeba będzie wprowadzić ciężki podnośnik, lub ustawiać na niej rusztowania, by zainstalować oświetlenie. Wymaga to solidnego zabezpieczenia świeżo ułożonej nawierzchni. Zdecydowanie nie taka powinna być kolejność wykonywania prac tym bardziej, że był na to czas choćby po zakończeniu termomodernizacji. Mamy nadzieję, że w związku z tym nie dojdzie do żadnych uszkodzeń.
Niestety zapomniano też zakupić wyposażenie dla wyremontowanego obiektu. Mamy nadzieję, że przygotowane postępowanie zostanie wkrótce ogłoszone i niezbędny sprzęt trafi jak najszybciej na halę.

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:

 1. Kiedy wykonawcy zwrócili się o przedłużenie terminu zakończenia prac, których umów to dotyczyło i jakiego zakresu prac?
  Wykonawcy nie zwrócili się o przedłużenie terminu zakończenia prac.
 2. Proszę o kopię pism dotyczących pkt 1) oraz kopię wszystkich podpisanych aneksów do umów.
  Patrz pkt 1.
 3. Proszę o podanie terminu oddania do użytku hali sportowej?
  Przewidywany termin oddania hali sportowej do użytku to koniec listopada 2019 r.
 4. Proszę o podanie sumarycznej kwoty wydanej do dnia 31 października 2019 roku, od momentu rozpoczęcia prac w 2018 roku
  Sumaryczna kwota wydana na remont hali do dnia 31 października 2019 roku wynosi
  2.093.193,34 zł.

Trzeba tu dodać, że termin oddania do użytku nie jest pewny. Biorąc pod uwagę, że trwa postępowania przetargowe na oświetlenie, a jego termin realizacji to 45, przy bardzo optymistycznym scenariuszu prace zgodnie z umową mogą się zakończyć wraz z końcem roku. Nie wiadomo też jakie będą terminy dostawy wyposażenia.

Postępowania przetargowe:

 1. Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie- roboty zewnętrzne termomodernizacja (2018-07-05 - 2018-07-20) (BIP)
  Podpisanie umowy 2018-07-31 - realizacja 120dni od podpisania umowy (max. 2018-11-28).
 2. Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie (2019-03-07 - 2019-03-29) (BIP)
  Podpisanie umowy 2019-05-14 - część 3 - realizacja 60 dni od przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy 60 dni od podpisania umowy (max. 2019-09-11).
 3. Modernizacja hali sportowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostródzie (2019-04-15 - 2019-04-30) (BIP)
  Podpisanie umowy 2019-05-23 - część 1 - realizacja 90 dni od podpisania umowy (max. 2019-08-21).
  Podpisanie umowy 2019-05-23 - część 2 - realizacja 120 dni od podpisania umowy (max. 2019-09-20).
 4. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych (2019-10-25 - 2019-11-13) (BIP)