fbpx
Logo

Autobusy wracają na teren Gminy Ostróda.

ilustracja
ilustracja
Po miesiącu utrudnień dla mieszkańców miasta i gminy sytuacja wraca do stanu pierwotnego. Autobusy komunikacji miejskiej znowu będą kursować po terenie Gminy Ostróda.

 

Przypomnijmy, że Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak wypowiedział w sierpniu 2019 roku umowę z Gminą Ostróda w zakresie transportu zbiorowego. Następstwem tej decyzji było zaprzestania kursowania autobusów poza terenem miasta od 7 września 2019 roku. Przez ponad miesiąc burmistrz nie rozwiązał problemu, który, jak się okazało, dotknął w większym stopniu mieszkańców miasta niż gminy. Można pokusić się o stwierdzenie, że dopiero pikieta, która przeszła we wtorek ulicami miasta sprawiła, że w środę 9 października sytuacja z komunikacją wraca do stanu, jaki był przez wypowiedzeniem umowy.

W naszej ocenie radni popełni błąd odrzucając w poniedziałek uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Ostróda. Z formalnego punktu widzenia niczego nie ryzykowali. Przyjmując uchwałę przyśpieszyliby natomiast podpisanie umowy o jeden dzień. Zmiany w budżecie radni powinni uchwalić dopiero po podpisaniu umowy przez burmistrza i wójta.
Również dziś radni Gminy Ostróda przegłosowali stosowną uchwałę, umożliwiając wójtowi podpisanie umowy z miastem.
Dzisiejsza umowa nie jest jednak rozwiązaniem ostatecznym. Obowiązuje zaledwie do końca 2019 roku. Włodarze już powinni zabrać się od pracy, by sytuacja nie powtórzyła się od 1 stycznia 2020 roku.

Po zakończonej sesji Rady Miejskiej w Ostródzie przewodniczący rady odczytał oświadczenie, którego treść prezentujemy poniżej.

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
W dniu 9 października 2019 roku, Rada Miejska w Ostródzie na wniosek burmistrza Zbigniewa Michalaka przyjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Ostróda, która zostanie przeznaczona na pokrycie różnicy w cenie tzw. „wozokilometra”. Takie rozwiązanie, według wspólnej, publicznej deklaracji Burmistrza Miasta i Wójta Gminy Ostróda, jest jedynym możliwym do wypracowania przez nich kompromisem i ma pozwolić na wznowienie kursowania autobusów na podmiejskich trasach od dnia 10 października do 31 grudnia 2019 roku.
Jako Przewodniczący Rady Miejskiej, wyrażam nadzieję, że dzisiejsze głosowanie, zgodnie z zapewnieniami burmistrza i wójta, zakończy kryzys, wywołany wypowiedzeniem przez burmistrza porozumienia z Gminą Ostróda. Przekazanie pomocy finansowej gminie jest działaniem doraźnym, które ma pozwolić przerwać impas w negocjacjach pomiędzy organami wykonawczymi dwóch samorządów i umożliwić mieszkańcom Ostródy swobodne przemieszczanie się, a przede wszystkim dojazd do zakładów pracy. Takie rozwiązanie zostało przedstawione radnym jako jedyny możliwy kompromis w tej sprawie. Poparcie go jest więc wyłącznie wyrazem odpowiedzialności i troski radnych o jak najszybszy powrót do normalności.
W obliczu zaistniałej sytuacji, w imieniu całej Rady Miejskiej, wzywam burmistrza Ostródy i wójta gminy Ostróda do niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji w sprawie porozumienia na 2020 rok. Apeluję również o wyciszenie emocji i wypracowanie kompromisu w poczuciu odpowiedzialności za mieszkańców Ostródy i podostródzkich miejscowości gminy Ostróda, tak aby podobny kryzys już więcej się nie powtórzył.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Dudzin

OstrodaOnline.pl 2001 - 2021