fbpx

Bulwar Europejski

ilustracja
ilustracja
Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej (26 kwietnia 2019, godz. 09:30) radni będą głosować m.in. w sprawie nadania nazwy dla bulwaru nad Jeziorem Drwęckim. Z pominięciem mieszkańców, bez konsultacji, bez jakiejkolwiek akcji informacyjnej może być nadana nazwa dla ważnej części miasta. Jest to pomysł radnego, nie oddolna wola mieszkańców. Głosy w tej sprawie są podzielone.

Projekt uchwały:

W mieście Ostróda terenom oznaczonym w ewidencji gruntów, w obrębie 1 nr działek: 166/1 (część), 166/3, 202/1 (część) oraz w obrębie 5 nr działek: 61/2, 2/2, 80/2(część), 19(część), 26/6(część), 34/3, 35/1, 79/1, 47/7, 47/16(część), 74/7(część), 55/2, 58/3 nadaje się nazwę "Bulwar Europejski".

Sprawa była omawiana podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej, która odbyła się 21 marca 2019 roku. Mówiono wtedy m.in. o potrzebie szerokich, reprezentatywnych konsultacji społecznych dotyczących nazwy bulwaru, które będą wykraczały poza media społecznościowe. Na pytanie co się stanie, jeśli mieszkańcy nie będą chcieli takiej nazwy, padła jasna deklaracja - nadania nazwy nie będzie.

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

Nadanie nazwy "Bulwar Europejski", oprócz symbolicznego zaakcentowania tożsamości miasta oraz trwającego ćwierć wieku partnerstwa z niemieckim Osterode am Harz, jest również podkreśleniem poparcia mieszkańców Ostródy dla idei integracji europejskiej. W 2003 roku, w ogólnokrajowym referendum akcesyjnym, poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, za integracją opowiedziało się aż 87% wyborców, co było jednym z najwyższych wyników w Polsce.

Jakże wymownym potwierdzenie tamtych wydarzeń byłoby ponowne potwierdzenie przez mieszkańców, że chcą nadania takiej nazwy. Tymczasem mamy sytuację zgoła odmienną. Ktoś rzuca pomysł, lobbuje i uchwała trafia pod głosowanie. Samorządność nie oznacza - "sam sobie rządzę".

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY TERENOM REKREACYJNYM WOKÓŁ ZATOKI JEZIORA DRWĘCKIEGO

Reprezentacyjny deptak wokół zatoki Jeziora Drwęckiego to turystyczne centrum Ostródy i najpopularniejszy szlak spacerowy w mieście. W przeciwieństwie do podobnych terenów rekreacyjnych w innych miejscowościach, do dziś pozostaje nienazwany. W opinii wnioskodawców, bulwar powinien zyskać nazwę nawiązującą do historii Ostródy i podkreślającą jej główne atuty — wielopaństwową, wielokulturową i wielonarodową historię, wielowyznaniowość mieszkańców, a także kultywowaną w naszym mieście, m.in. poprzez współpracę z samorządem niemieckiego Osterode am Harz, ideę europejskiego partnerstwa i pojednania pomiędzy narodami.

Nadanie nazwy "Bulwar Europejski", oprócz symbolicznego zaakcentowania tożsamości miasta oraz trwającego ćwierć wieku partnerstwa z niemieckim Osterode am Harz, jest również podkreśleniem poparcia mieszkańców Ostródy dla idei integracji europejskiej. W 2003 roku, w ogólnokrajowym referendum akcesyjnym, poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, za integracją opowiedziało się aż 87% wyborców, co było jednym z najwyższych wyników w Polsce.

Nadanie nazwy "Bulwar Europejski" to również uhonorowanie czterech rocznic, które przypadają w 2019 roku: 690-lecia praw miejskich Ostródy, 30-lecia demokratycznych przemian w Polsce, 25-lecia partnerskiej współpracy samorządów Ostródy i Osterode am Harz oraz 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nawiązywałoby ono do lokalnej tradycji honorowania kolejnych rocznic nawiązania współpracy pomiędzy Ostródą i Osterode am Harz oraz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W dniu wejścia do Unii, 1 maja 2004 roku, na Plac Tysiąclecia powrócił przedwojenny obelisk Trzech Cesarzy, nazwany odtąd Pomnikiem Jedności Europejskiej. W piątą rocznicę akcesji, władze miasta nadały honorowe obywatelstwo unijnemu komisarzowi ds. rozszerzenia Gunterowi Verheugenowi. W 2014 roku, honorowym obywatelem Ostródy został jej przedwojenny mieszkaniec, Niemiec Edgar Steiner, zaangażowany m.in. w odbudowę ostródzkiego zamku i nawiązanie współpracy z Osterode Am Harz. Nadanie nazwy bulwarowi byłoby kolejnym symbolicznym gestem, wpisującym się w dotychczasowe działania samorządu miasta.

Tereny rekreacyjne wokół Jeziora Drwęckiego swój obecny wygląd i popularność zawdzięczają przede wszystkim inwestycjom, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Nadanie nazwy "Bulwar Europejski" jest więc również stwierdzeniem faktu, jak i wyrazem uznania dla wszystkich, którym bulwar zawdzięcza swój wygląd - byłych burmistrzów, urzędników, samorządowców, ale i wszystkich zaangażowanych mieszkańców, którzy w różny sposób wpłynęli na rozwój miasta.

Właścicielem działek, objętych projektem uchwały, oznaczonych w ewidencji gruntów, w obrębie 1 nr działek 166/1 (część), 166/3, 202/1 (część) oraz w obrębie 5 nr działek: 61/2, 2/2, 80/2 (część), 19 (część), 34/3, 35/1, 79/1, 47/7, 47/16(część), 74/7 (część), 55/2, 58/3 jest Gmina Miejska Ostróda.

Projekt uchwały i załączniki

Nagranie z Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej - sprawa nazwy bulwaru

Komentarze  
# fikcja konsultacjiFram 2019-04-23 16:33
W sprawach dotyczących całej Ostródy albo zorganizujemy referendum albo zdamy się na naszych reprezentantów w Radzie Miasta. Tzw. "szerokie konsultacje społeczne" są jakąś bzdurą, pozostałością z peerelu.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# RE: Bulwar Europejskilelum polelum 2019-04-27 10:57
Kompleksy, kompleksy, kompleksy.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# "Bulwar Europejski"Mc Gregor 2019-05-16 13:12
"Bulwar Europejski" hehehe ale wymyślili nazwę uuuuuu na miarę Europy, żenada
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19