fbpx
Logo

Konkursy za realizację zadań publicznych 2019

ilustracja
ilustracja
W czwartek 28 lutego 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda pojawiły się dwa ogłoszenia o konkursach. Jeden dotyczy zadań z zakresu rozwoju sportu, drugi na realizację zadań publicznych. Oferty zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu można składać do 22 marca 2019 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2019 roku. Przygotowaliśmy podsumowanie informacji o poszczególnych zadaniach.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2019:

Zadanie nr I/uos
Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek piłki nożnej (kwota dotacji: 100.000 zł)

Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju (z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda) było realizowane przez Ostródzki Klub Sportowy "Sokół" w Ostródzie; kwota dotacji wyniosła 125.000 zł.

Zadanie nr II/uos
Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej (kwota dotacji: 30.000)

Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju (z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda) było realizowane przez Miejski Ludowy Klub Sportowy "Ostródzianka" w Ostródzie; kwota dotacji wyniosła 40.000 zł.

Zadanie nr III/uos
Szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarskie, wioślarskie i żeglarskie) dzieci i młodzieży, poprzez zajęcia treningowe, organizację i udział w regatach organizowanych przez okręgowy i ogólnopolski związek sportowy, a także zgrupowaniach oraz obozach treningowych (kwota dotacji: 40.000 zł)

Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju (z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda) zrealizował KS "Sokół" w Ostródzie (szkolenie kajakarskie i wioślarskie); kwota dotacji na to zadanie wyniosła 40.000 zł. Ponadto Uczniowski Klub Żeglarski Ostróda realizował zadanie z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu - żeglarstwo dzieci i młodzieży. Kwota dotacji wyniosła łącznie 22.000 zł, w tym: 15.000 zł (tryb konkursowy) oraz 7.000 zł (tryb pozakonkursowy).

Zadanie IV/uos
Udział klubu sportowego w wyścigach motocrossowych, rajdach enduro i rajdach samochodowych oraz szkolenie młodzieży w konkurencji kartingu, motocrossu i rajdów enduro (kwota dotacji: 32.000 zł)

Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju (z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda) realizowane było przez AMK Drwęca Ostróda. Dotacja wyniosła 22.000 zł.

Zadanie V/uos
Szkolenie grup młodzieżowych w zakresie piłki siatkowej, poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez okręgowy i ogólnopolski związek sportowy, a także zgrupowaniach oraz obozach treningowych (kwota dotacji: 65.000 zł)

Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W 2018 r. zadanie publiczne tego samego rodzaju (z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda) nie było realizowane. Natomiast zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i siatkówki plażowej, realizował Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „OLA” Ostróda - kwota dotacji przekazanej z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda wyniosła 45.000 zł. Ponadto podmiot ten realizował program zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży - piłka siatkowa; kwota dotacji wyniosła - 13.000 zł.

Szczegóły konkursu: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4248/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-przez-gmine-miejska-ostroda-w-roku-budzetowym-2019.html


Konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2019:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie (Łączna kwota 197.000 zł)

  1a) piłki nożnej - grupy młodzieżowe (Kwota na zadanie: 50.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizował OKS „Sokół” w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 45.000 zł.

  1b1) piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (Kwota na zadanie: 8.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos" z siedzibą w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 15.000 zł. Ponadto podmiot ten realizował zadanie polegające na prowadzeniu zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży - piłka siatkowa. Kwota dotacji - 5.000 zł.

  1b2) piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz siatkówki plażowej (Kwota na zadanie: 65.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizował MLKS Foto "OLA" Ostróda. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 45.000 zł. Ponadto podmiot ten realizował zadanie polegające na prowadzeniu zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży - piłka siatkowa; kwota dotacji - 13.000 zł.

  1c) piłki ręcznej (Kwota na zadanie: 17.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju realizował KS „Play” z siedzibą w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 12.000 zł.

  1d) tenisa stołowego - grupy dziecięce i młodzieżowe (Kwota na zadanie: 15.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju nie było realizowane.

  1e) lekkoatletyki (Kwota na zadanie: 17.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizował MLKS w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 30.000 zł. Ponadto podmiot ten realizował program zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla młodzieży - lekkoatletyka. Kwota dotacji wyniosła - 5.000 zł.

  1f) piłka nożna dzieci (Kwota na zadanie: 25.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 28.000 zł. Ponadto podmiot ten realizował zadanie polegające na prowadzeniu zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci - piłka nożna. Kwota dotacji - 17.000 zł.

 2. Prowadzenie informacji turystycznej (Kwota na zadanie: 10.000 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 40.000 zł.

 3. Edukacja ekologiczna, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska (Łączna kwota 60.000 zł)

  3.1 Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży ze szkół ostródzkich
  Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Obejmuje podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska poprzez organizację akcji proekologicznych, warsztatów tematycznych, konkursów wiedzy, festiwali, mających na celu popularyzację ekologii i ochrony środowiska wśród uczniów ze szkół ostródzkich. (Kwota na zadanie: 15.000 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było przez ZHP, Chorągiew Warmińsko-Mazurską, Hufiec ZHP w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 15.000 zł.

  3.2 Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska (Kwota na zadanie: 5.000 zł)
  Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Obejmuje organizację koncertów i festiwali, mających na celu popularyzację działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska wśród mieszkańców Ostródy.
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizował ZHP, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec ZHP w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 5.000 zł.

  3.3 Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska (Kwota na zadanie: 10.000 zł)
  Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Obejmuje edukację ekologiczną dorosłych, poprzez organizację warsztatów malarsko-rzeźbiarskich nad Jeziorem Drwęckim, wchodzącym w skład sieci obszarów chronionych "Natura 2000".
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Ars et Liber, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 10.000 zł.

  3.4. Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska (Kwota na zadanie: 30.000 zł)
  Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Obejmuje działania polegające na promocji czystego środowiska, poprzez podjęcie działań polegających na oczyszczaniu zbiorników wodnych (jezior i rzek) znajdujących się na terenie miasta Ostróda, z zalegających śmieci i innych niebezpiecznych dla środowiska przedmiotów.
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju nie było realizowane.

 4. Ochrona i promocja zdrowia oraz ratownictwo (Łączna kwota 20.000 zł)

  4.1 Profilaktyka dla kobiet po mastektomii (Kwota na zadanie: 3.500 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Ostródzkie Towarzystwo „AMAZONKI" w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 3.500 zł.

  4.2 Profilaktyka osób chorych na cukrzycę (Kwota na zadanie: 3.500 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejsko-Powiatowe w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 3.500 zł.

  4.3 Organizacja profilaktycznych badań lekarskich w dni wolne od pracy (Kwota na zadanie: 4.000 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Opieki Medycznej w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 4.000 zł.

  4.4 Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna) (Kwota na zadanie: 3.000 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju było realizowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie, Oddział Rejonowy w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 3.000 zł.

  4.5 Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (akwen Jez. Drwęckiego) (Kwota na zadanie: 6.000 zł)
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju było realizowane przez WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oddział Miejsko-Powiatowy w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 6.000 zł.

 5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Kwota na zadanie: 11.000 zł)
  Upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych
  Zrealizowane w roku ogłoszenia i roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: W roku 2018 zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowało Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostródy wyniosła 11.000 zł

 6. Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej (Kwota na zadanie: 40.000 zł)
  Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:
  W 2018 r. zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowało Ewangelickie Stowarzyszenie "Syloe", z siedzibą w Ostródzie. Dotacja z budżetu miasta Ostróda wyniosła 40.000 zł.

Szczegóły konkursu: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/4249/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-roku-budzetowym-2019.html

OstrodaOnline.pl 2001 - 2019