fbpx

Kiedy otwarcie basenu?

Basen w trakcie remontu
Basen w trakcie remontu
To pytanie zadaje sobie wielu mieszkańców Ostródy. Od dłuższego czasu staramy się uzyskać wiarygodną odpowiedź na to pytanie. Sprawdzamy, jak przebiega budowa i niestety mamy obawy, czy zakończenie nastąpi w tym roku. We wrześniu było opóźnienie w pracach. Jak jest teraz dowiemy się, kiedy urząd odpowie na nasze pytania.

W dokumentach przekazanych na początku października jest wiele niepokojących informacji. We wrześniu stan zaawansowania wielu etapów prac był poniżej 50%.

ROBOTY BUDOWLANE% zaawansowania robót

Tynki i okładziny ścienne

45,55%

Stolarka okienna i drzwiowa

0%

Wyposażenie: zespoły sanitarne i szatniowe, pom.gospodarcze

0%

 

TELETECHNIKA% zaawansowania robót

Okablowanie strukturalne

35,29%

System I&HAS

27,37%

System dozoru wizyjnego

4,65%

System ESOK

3,28%

System nagłośnienia

17,04%

Basenowa tablica informacyjna

9,99%

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE% zaawansowania robót

Instalacje siłowe, gniazd wtykowych i wyrównawcz.

45,71%

 

ROBOTY SANITARNE% zaawansowania robót

Instalacja wodociągowa

Armatura instalacji wodociągowej

0%

Izolacje i przepusty

15,08%

Kanalizacja sanitarna

Armatura i wyposażenie

0%

Przepusty

15,50%

 

ROBOTY WENTYLACYJNE% zaawansowania robót

Urządzenia wentylacyjne

Dostawa i montaż central wentylacyjnych

0%

Dostawa i montaż klap przeciwpożarowych

50,00%

Dostawa i montaż: kurtyny, przepustnic, tłumików

0%

Dostawa i montaż pozostałych urządzeń wentylacyjnych

45,63%

W dokumentach znaleźliśmy też wzmiankę, że urząd z ponad miesięcznym opóźnieniem dostarczył wykonawcy wymagane dokumenty.

Wykonawca na naradzie złożył notatkę Zamawiającemu w której wskazuje, że przyczyną opóźnienia na budowie są braki w dokumentacji zamiennej w związku z Aneksem Nr 1 oraz opóźnienia w przekazaniu uzgodnienia p.poż co blokuje wykonywanie części robót i ich koordynację.
Zamawiający potwierdził brak winy Wykonawcy w fakcie, że uzgodnienie p.poż. zostało dostarczone z prawie miesięcznym opóźnieniem.

Wykonawca w piśmie przesłanym do urzędu (2018-09-21) informuje o opóźnieniach:

Uprzejmie, informujemy, że w związku z brakiem montażu stolarki zewnętrznej tj. okien, drzwi zewnętrznych i witryny leżących po stronie Zamawiającego w innym postępowaniu przetargowym, nie ma możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót zgodnie z umową nr ZP.272.1.1.2018 z dnia 12.03.2018.
Powyższe, uniemożliwia zakończenie robót wykończeniowych, uruchomienia instalacji technologii basenowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej i dokonania ich odbioru.
Niezbędny termin zakończenia robót umownych wynosi 21 dni roboczych od dnia zakończenia i odbioru montażu stolarki okiennej zewnętrznej.

Więcej szczegółów w załączonych dokumentach.

Pismo wykonawcy o opóźnieniach.

Raport nr 3 z postępu prac.

Nadal nie wiadomo, kto będzie zarządzał basenem. Ostateczna decyzja w tym zakresie zapadnie zapewne dopiero po zakończonych wyborach burmistrza.

Wysłałyśmy kolejny zestaw pytań do Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Liczymy, że nie będzie zbędnej zwłoki w ich udostepnieniu. Mieszkańcy powinni poznać aktualny stan zawansowania prac, jak również termin otwarcia basenu.

 

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19