fbpx
Logo

Szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

ilustracja
ilustracja
Otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek o informację publiczną. Zapytanie dotyczyło szkoleń. W okresie od 1 stycznia do 30 września pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostródzie uczestniczyli w blisko 50 szkoleniach na terenie kraju.

Poniżej pełna lista szkoleń przekazana przez Urząd Miejski w Ostródzie.

dzieńmiesiącmiejscetemat szkolenialiczba osóbtyp szkolenia
15 styczeń Olsztyn Zmiany w prawie budowlanym 1 osoba Szkolenie bezpłatne
16 styczeń Olsztyn Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności. Zmiany wpływu na aplikację Źródło i rejestr mieszkańców 2 osoby  
19 styczeń Olsztyn Zmiany w prawie wodnym 1 osoba Szkolenie bezpłatne
22-23 styczeń Olsztyn Marketing terytorialny 2 osoby Szkolenie bezpłatne
23 styczeń Olsztyn Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2018 2 osoby  
25 styczeń Olsztyn Wydawanie decyzji administracyjnych po nowelizacji KPA 1 osoba  
26 styczeń Olsztyn Karta Dużej Rodziny wg przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian 1 osoba  
29 styczeń Olsztyn Obieg dokumentów oraz archiwizacja w administracji publicznej 1 osoba  
9-11 styczeń Katowice Partnerska Inicjatywa Miast 2 osoby Szkolenie bezpłatne
08 luty Olsztyn Nowe obowiązki publikacyjne na stronach BIP 2 osoby  
13 luty Pelplin Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego 1 osoba Szkolenie bezpłatne
16 luty Olsztyn Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie 1 osoba  
20 luty Olsztyn Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1 osoba  
22 luty Olsztyn Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowe jst za 2017 r. 2 osoby  
23 luty Gdańsk Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej 2 osoby  
27 luty Olsztyn Pracownik służby BHP 1 osoba  
01 marzec Olsztyn Pracownik służby BHP 1 osoba  
05 marzec Olsztyn Pracownik służby BHP 1 osoba  
06 marzec Olsztyn Architektura i budownictwo. Seminarium 1 osoba Szkolenie bezpłatne
08 marzec Olsztyn Pracownik służby BHP 1 osoba  
13-14 marzec Stalowa Wola Spotkanie w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast 2 osoby Spotkanie bezpłatne
20 marzec Olsztyn Udzielanie dotacji oświatowych od 01-01-2018 r. — pierwsza aktualizacja dotacji na 2018 rok 1 osoba  
21 marzec Olsztyn Standardy obsługi inwestora w samorządzie 1 osoba Szkolenie bezpłatne
23 marzec Olsztyn Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych 1 osoba  
23 marzec Poznań Rozpoznanie taksonów drzew i krzewów w stanie bezlistnym 1 osoba  
05 kwiecień Olsztyn Arkusz organizacyjny szkół i przedszkoli na rok 2018/2019 1 osoba  
11 kwiecień Elbląg Seminarium dla jst w sprawie doradztwa zawodowego 1 osoba Szkolenie bezpłatne
17 kwiecień Olsztyn Nowelizacja ustaw samorządowych 3 osoby  
27 kwiecień Olsztyn Najnowsze problemy - opodatkowanie nieruchomości oraz ordynacja podatkowa 1 osoba  
09 maj Olsztyn Hipoteka i zastaw skarbowy zabezpieczeń zaległych podatków 1 osoba  
14 maj Gdańsk Zadania Gminy związane z ustawą Prawo Przedsiębiorców oraz nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości 1 osoba  
14 maj Olsztyn Dokumentacja kadrowa 2018 po zmianach RODO 1 osoba  
15 maj Olsztyn Najnowsze Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie sprawozdań budżetowych 1 osoba  
15 maj Olsztyn Konstytucja Biznesu oraz nowe zasady funkcjonowania CEIDG 1 osoba  
21 maj Olsztyn Rozporządzenia RODO i nowelizacja ustaw o ewidencji ludności, wpływ na aplikację Źródło 1 osoba  
22 maj Olsztyn VAT w jednostkach samorządu terytorialnego 1 osoba  
25 maj Olsztyn Omówienie zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów 1 osoba  
07 czerwiec Olsztyn II Kongres Przyszłości - technologie przyszłości nowe metody zarządzania w social mediach 1 osoba  
14 czerwiec Olsztyn Zmiany ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego 2 osoby  
18 czerwiec Olsztyn Elektronizacja Zamówień Publicznych, RODO w ZP 1 osoba  
25 czerwiec Warszawa Rola instrumentów terytorialnych w polityce rozwoju 1 osoba  
09-10 lipiec Warszawa Systemy inteligentnego zarządzania miastem 2 osoby Szkolenie bezpłatne
30-31 lipiec Gdańsk Ochrona środowiska, Ekologia 2 osoby Warsztaty bezpłatne
24 sierpień Olsztyn Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1 osoba  
26-28 sierpień Giżycko Prowadzenie rozmów z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami ją stosującymi 1 osoba Szkolenie bezpłatne
04 wrzesień Gdańsk Warsztaty Human Smart Cities 2 osoby Warsztaty bezpłatne
06 wrzesień Olsztyn Uchwały podatkowe na 2019r. 1 osoba  
10-11 wrzesień Gdańsk Systemy inteligentnego zarządzania miastem 1 osoba Szkolenie bezpłatne
12 wrzesień Olsztyn Dokumentacja pracownicza 2018 1 osoba  
18-20 wrzesień Olsztyn Niskoemisyjność i prognozowania zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym 2 osoby Szkolenie bezpłatne
21 wrzesień Olsztyn Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2 osoby  
24-26 wrzesień Toruń Międzynarodowy Kongres Kadry Kierowniczej Oświaty 1 osoba  
27 wrzesień Olsztyn Nowa ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego 3 osoby  
OstrodaOnline.pl 2001 - 2021