fbpx
Logo

Kandydaci odpowiadają na pytania.

ilustracja
ilustracja
Poprosiliśmy wszystkich kandydatów startujących w wyborach na burmistrza o udzielenie odpowiedzi na 12 pytań. Wszyscy kandydaci odpowiedzieli we wskazanym przez nas terminie. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że udzielone odpowiedzi choćby w małym stopniu pozwolną wyborcom upewnić się w swych wyborczych decyzjach, a nieprzekonanym powolną dokonać lepszego wyboru.

W niedzielę 14 października 2018 roku wysłaliśmy do wszystkich kandydatów następujące pytania:

 1. Czy w pierwszych dwóch latach od wyboru na burmistrza podejmie Pani/Pan działania zmierzające do wybudowania przynajmniej jednej nowej hali sportowej umożliwiającej uprawianie sportów typowo halowych?
 2. Proszę podać, kogo powoła Pani/Pan na zastępcę burmistrza lub uzasadnić odmowę podania nazwiska zastępcy?
 3. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza wprowadzi Pani/Pan w pełni przejrzysty, kompletny i prowadzony na bieżąco rejestr wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miejski oraz jednostki podległe?
 4. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza opublikuje Pani/Pan zarządzenie dotyczące warunków technicznych dla nowych dróg rowerowych na terenie miasta Ostródy, w którym zostanie jednoznacznie wskazane, że nowe drogi rowerowe powinny być budowane wyłącznie z wykorzystaniem asfaltu lub innego materiału o parametrach do niego zbliżonych?
 5. Czy Pani/Pana zdaniem budynek Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Kościuszki) od września 2019 roku powinien pozostać szkołą podstawową, czy jednak powinien być przekształcony na inne cele, jeśli tak, to jakie? Jakie działanie podejmie Pani/Pan w tej sprawie?
 6. Czy po objęciu urzędu wystąpi Pani/Pan o zgodę rady i rozpocznie proces pozyskania budynków hali sportowej i dawnego pomieszczenie kina znajdującego się na terenie Czerwonych Koszar, a ewentualny proces zakupu poprzedzi szczegółową analizą kosztów i możliwości adaptacji na takie cele?
 7. Jakie jest Pani/Pana zdanie na temat przekształcenia Polskiej Górki z obecnego stanu na cmentarz komunalny. Proszę o uzasadnienie.
 8. Kto Pani/Pan zdaniem powinien zarządzać basenem – zewnętrzny podmiot, spółka miejska (obecna, nowa), Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji? Proszę o krótkie uzasadnienie.
 9. Czy w ciągu 6 miesięcy od wyboru na burmistrza przeprowadzi Pani/Pan szerokie konsultacje społeczne w zakresie kompleksowego rozwiązanie komunikacji rowerowej w Ostródzie, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu tras i technologii ich wykonania?
 10. Proszę o podanie trzech najważniejszych dla Pani/Pana priorytetów w pracy podczas nowej kadencji.
 11. Czy jest Pani/Pan za na pilnym rozpoczęciem procesu powiększenia granic miasta o tereny należące do gminy? Proszę o uzasadnienia.
 12. Czy Pani/Pana zdaniem, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową miasta, podniesienie podatków lokalnych jest koniecznie i pilne? Proszę o uzasadnienie.

Szczegółowe odpowiedzi otrzymaliśmy od trzech kandydatów.

Obecny burmistrz napisał, że grono naszych czytelników ma już wyrobioną opinię na temat jego pracy i nie udzielił odpowiedzi na żadne z postawionych pytań. Bez komentarza z naszej strony, ocenę pozostawiamy państwu.

Pełne treści udzielonych odpowiedzi:

OstrodaOnline.pl 2001 - 2019