fbpx

Głosując masz wpływ na rzeczy ważne w Twojej okolicy!

Twój głos ma moc
Twój głos ma moc
"Twój głos ma moc. Użyj jej!" – pod tym hasłem koalicja organizacji pozarządowych rozpoczyna kampanię profrekwencyjną, w której zachęca obywatelki i obywateli do udziału w tegorocznych wyborach samorządowych. Decyzje podjęte przez osoby wybrane 21 października i 4 listopada będą miały wpływ m.in. na to jak będą wydawane publiczne pieniądze, jak sprawna będzie komunikacja miejska i podmiejska, czy nie zostanie zamknięty szpital, szkoła podstawowa lub dom kultury, czy dzieci będą miały zapewnioną opiekę przedszkolną lub czy w gminie będzie budżet obywatelski.

 

"Wybory są świętem wspólnoty i równości. Wspólnoty – bo razem możemy współdecydować gdzie Polska – i my z nią – ma iść dalej. Równości – bo głosując mamy te same co inni prawa! Jako obywatele możemy wpłynąć na to, aby nasz kraj był bardziej sprawiedliwy. Nie oddawajmy innym prawa do decydowania" – apeluje Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Celem kampanii "Twój głos ma moc" jest nie tylko wzbudzenie zainteresowania wyborami do samorządu i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu, ale również popularyzacja wiedzy na temat tego, za jakie obszary naszego życia odpowiadają władze samorządowe.

"Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jak wiele aspektów codziennego życia zależeć będzie od osób, które wybierzemy – będziemy głosować uważniej. Pamiętajmy, że to właśnie władze samorządowe odpowiadają za szkoły publiczne, zarządzają szpitalami i ośrodkami zdrowia, zaopatrują mieszkańców w wodę oraz ogrzewanie, decydują o transporcie publicznym, organizują życie kulturalne przez miejskie ośrodki kultury, teatry, muzea i biblioteki, a poprzez tzw. uchwały antysmogowe i dofinansowanie inwestycji w termomodernizacje – chronią środowisko. Samorządy ułatwiają również prowadzenie biznesu poprzez ustalanie wysokości podatku od nieruchomości oraz przygotowanie gruntów pod inwestycje" – wylicza Joanna Załuska z Fundacji im. Stefana Batorego.

Kampania "Twój głos ma moc" ma charakter społeczny i apolityczny. Koalicja nie prowadzi agitacji na rzecz partii politycznych, komitetów wyborczych ani kandydatów. Na stronie kampanii: www.twojglosmamoc.pl można m.in. zapoznać się z "Poradnikiem wyborcy" oraz analizami ekspertów dotyczącymi wyborów. Znajdują się tu także materiały informacyjne dla osób kandydujących.

plakat
plakat

Od pierwszych wyborów samorządowych w Polsce upłynęło prawie 30 lat. Samorządność bardzo się w tym czasie zmieniła. Wielu wyborców nie pamięta już 49 województw i niepodzielnej władzy wojewodów mianowanych przez władze centralne. Z badań CBOS przeprowadzonych dla Fundacji Batorego w styczniu 2018 wynika, że Polacy dobrze oceniają samorządy lokalne. 47% opowiada się za dalszą decentralizacją władzy, a jedynie 8% jest odmiennego zdania. Co ciekawe, aż 60% Polaków uważa, że ma realny wpływ na sprawy gminy, podczas gdy na sprawy kraju tylko 40%. Dla 32% Polaków wybory samorządowe są ważniejsze niż parlamentarne.

Pozytywne dane płynące z badania opinii publicznej nie do końca odzwierciedlają dane na temat frekwencji w wyborach samorządowych. Jest ona bowiem niższa niż w innych elekcjach w Polsce. W ostatnich wyborach samorządowych, w 2014 roku, frekwencja wyniosła jedynie 47,4% w pierwszej turze oraz 39,97% w drugiej. W wyborach prezydenckich 2015 roku odpowiednio: 48,96% w pierwszej turze, w drugiej – 55,34%. Natomiast w wyborach parlamentarnych tego samego roku frekwencja wyniosła 50,92%. Dla porównania, frekwencja wyborcza krajach postkomunistycznych wynosi ok. 60-70%, w Niemczech jest bliska 70%, natomiast w Szwecji wynosi aż 80-90%.

plakat
plakat

Koalicję, która zainicjowała kampanię "Twój głos ma moc" tworzą organizacje, które od lat zachęcają do zwiększania aktywności obywatelskiej. W jej skład wchodzą: Fundacja im. Stefana Batorego (koordynująca prace), Fundacja Aktywności Lokalnej FAL, Fundacja Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19