fbpx
Logo

Czterech kandydatów na fotel burmistrza

Ilustracja
Ilustracja
Termin zgłaszania kandydatów na burmistrza i wójta upływa w dniu 26 września. Dziś podczas konferencji prasowej poznaliśmy nazwisko kolejnego kandydata w wyścigu o fotel burmistrza naszego miasta.

KWW NIEPARTYJNI NIEZALEŻNI konferencja prasowa
KWW NIEPARTYJNI NIEZALEŻNI konferencja prasowa
KWW NIEPARTYJNI NIEZALEŻNI zorganizował dziś na ostródzkim molo krótką konferencję prasową, na której zaprezentował kandydatów do rady miejskiej, zastępcę burmistrza oraz kandydata na burmistrza. Kandydatem na najważniejsze stanowisko w mieście został Zbigniew Michalak, natomiast zastępcą burmistrza ma zostać Agnieszka Majewska-Pawełko.

Wszystkie komitety na zarejestrowanie list kandydatów do rad mają czas do 17 września do godz. 24:00 .

Na dzień dzisiejszy znamy cztery pewne nazwiska kandydatów na fotel burmistrza. Nieoficjalnie mówi się o kolejnych dwóch kandydatach, jednak jak zawsze przy wyborach pewna jest jedynie zamknięta lista zarejestrowana w komisji wyborczej, a na to jest czas do 26 września.

Waldemar Graczyk
Waldemar Graczyk
Waldemar Graczyk KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Zbigniew Michalak
Zbigniew Michalak
Zbigniew Michalak KWW NIEPARTYJNI NIEZALEŻNI
Czesław Najmowicz
Czesław Najmowicz
Czesław Najmowicz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Kinga Wiśniewska
Kinga Wiśniewska
Kinga Wiśniewska KWW RZECZ JASNA OSTRÓDA

Wybory samorządowe odbędą się w dniu 21 października 2018 roku. Głosowanie będzie trwało od godz. 7:00 do godz 21:00. W wyborach do Rady Miejskiej w Ostródzie wybierzemy 21 radnych w czterech okręgach. Po 5 mandatów w okręgu 1,3, 4 i 6 mandatów w okręgu nr 2.

Kalendarz wyborczy:

 • do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00
  zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
 • do dnia 21 września 2018 r.
  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • do dnia 21 września 2018 r.
  zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 26 września 2018 r.
  przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
 • do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00
  zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do dnia 28 września 2018 r.
  przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
 • do dnia 1 października 2018 r.
  przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
 • do dnia 1 października 2018 r
  powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 1 października 2018 r.
  sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 • od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00
  nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do dnia 8 października 2018 r.
  rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • do dnia 8 października 2018 r.
  zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
 • do dnia 12 października 2018 r.
  składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do dnia 16 października 2018 r.
  składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
 • w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00
  zakończenie kampanii wyborczej
 • w dniu 20 października 2018 r.
  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • w dniu 21 października 2018 r.
  głosowanie w godz. 7:00–21:00
OstrodaOnline.pl 2001 - 2021