fbpx

Uwaga wścieklizna!!!

nietoperz
nietoperz
W dniu 07.08.2018 r. w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez ZHW Olsztyn stwierdzono wściekliznę u nietoperza, który został podjęty z prywatnej posesji znajdującej się w miejscowości Zwierzewo gmina Ostróda. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wydane rozporządzenie nr 1/2815/2018 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny.

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u zwierzęcia dzikiego - nietoperza

W dniu 07.08.2018 r. w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez ZHW Olsztyn stwierdzono wściekliznę u nietoperza, który został podjęty z prywatnej posesji znajdującej się w miejscowości Zwierzewo gmina Ostróda. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wydane rozporządzenie nr 1/2815/2018 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny,
Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów, parków i zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w szczelinach budynków mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym. 
Nietoperze w  Polsce podlegają  ścisłej  ochronie  gatunkowej.
Nietoperze, tak jak inne ssaki są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny ale ryzyko transmisji zarazka, czyli przenoszenia wirusa między zwierzętami jest niewielkie. U chorych nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników. Nietoperze  nie wykazują  agresji.
Należy zdecydowanie zaznaczyć, że kontakt fizyczny z tak zachowującym się nietoperzem może stwarzać  ryzyko zakażenia wścieklizną.
W obrębie obszaru  zagrożonego:

 1. Należy unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi.
 2. Nie dotykać zwierząt podejrzanych lub padłych, a w przypadku znalezienia na  obszarze   zagrożonym martwego nietoperza lub innego dzikiego ssaka należy o tym fakcie   powiadomić sołtysa, wójta, policję lub powiatowego lekarza weterynarii.
 3. Psy powinny być trzymane na uwięzi, a wyprowadzane na smyczy, koty trzymane w zamknięciu.
 4. Bezwzględnie należy dopełnić obowiązku corocznych szczepień psów przeciw  wściekliźnie.

Rozporządzenie nr 1/2815/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z dnia 9 sierpniu 2018 r. w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów. W związku ze stwierdzeniem wścieklizny u nietoperza, potwierdzonej badaniami nr 5791/2018/AH/3607 z dnia 07.08.2018 r., zarządza się co następuje:

§1. Za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt uznaje się:

 • Od zachodu od miejscowości Lubajny dalej na południe przez miejscowość Marciniaki do miejscowości Idzbark.
 • Od południa od miejscowości Idzbark dalej na północny - wschód przez miejscowość Stare Jabłonki do działu leśnego nr 166 na granicy z gminą Łukta.
 • Od wschodu do działu leśnego nr 166 na granicy z gminą Łukta dalej na północny- zachód przez dział leśny nr 94 do drogi prowadzącej do miejscowości Plichta do Leśniczówki "Orlik" w miejscu przejścia przez dział leśny nr 80.
 • Od północy od drogi prowadzącej z miejscowości Plichta do Leśniczówki "Orlik" w miejscu przejścia przez dział leśny nr 80. dalej na południowy - wschód przez miejscowość Międzylesie do miejscowości Lubajny.

§2. Na obszarze określonym w §1 nakazuje się:

 1. utrzymanie psów na uwięzi, a podczas wyprowadzania na smyczy do 7 listopada 2018 r.;
 2. trzymanie kotów w zamknięciu do 7 listopada 2018 r.;
 3. poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów. które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie;

§3. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego zewnętrznej granicy przy drogach tablic informacyjnych z wyraźnym napisem: "UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY STWIERDZONO WŚCIEKLIZNĘ U NIETOPERZA" widocznych z odległości 100 m.
§4. Wykonanie nakazu określonego w §3 powierza sie Wójtowi Gminy Ostróda i Wójtowi Gminy Łukta.
§5. Rozporządzenie wchodzi w życiu z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

WŚCIEKLIZNA - Informacja o chorobie
Choroba ta  jest jedną z najdłużej znanych i  najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą   układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne (niszczy wirus po 2 godzinach), ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury. W gnijących zwłokach  wirus zachowuje zakaźność kilka tygodni, w powierzchniowych warstwach ziemi przez 2-3 miesiące, płynna ślina zawierająca wirus może zakażać do 24 godzin, a wysuszopna  po 14 godzinach. 2-5% roztwory środków odkażających niszczą wirus w kilka minut, temperatura 600C po 5 minutach.
Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również drogą aerogenną czy dospojówkową.
Co zrobić w przypadku ugryzienia człowieka przez dzikie lub domowe zwierzę?
Ważne jest aby jak najszybciej dokładnie przemyć wodą i mydłem ranę lub powierzchnię narażoną na kontakt ze zwierzęciem i skontaktować się z lekarzem medycyny.

Objawy  wścieklizny
Okres inkubacji choroby (czyli okres od momentu zakażenia do wystąpienia objawów klinicznych) jest różny i zależy m.in. od  wrót zakażenia (miejsca zranienia), charakteru (rozległości ran) oraz gatunku i wieku wrażliwego zwierzęcia. Przyjmuje się, że okres inkubacji u ssaków  przeważnie wynosi:
- u małych zwierząt (pies, kot, owca, koza, świnia) - od kilku do 260 dni (najczęściej 30 dni);
- u dużych zwierząt (bydło, koniowate) - od 30 do 90 dni.
Choroba może mieć postać cichą lub szałową, a jej objawy są różne i zależą od gatunku zwierzęcia:
- psy - występuje niepokój, nadmierna pobudliwość, włóczęgostwo, spożywanie niejadalnych przedmiotów,  agresja, ochrypłe szczekanie, ślinotok, opadanie żuchwy z wypadaniem języka, zez, niedowłady kończyn i inne porażenia;
- koty - odnotowuje się podobne objawy jak u psów, uciekają, nieustannie miauczą, a śmierć poprzedzona jest zwykle porażeniem kończyn;
- zwierzęta dzikie - głównym objawem jest utrata wrodzonego lęku. Występuje także agresja przejawiająca się atakami na zwierzęta domowe, gospodarskie i ludzi. U nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników, nie wykazują agresji.
Należy podkreślić, iż nie wszystkie wymienione objawy muszą wystąpić u każdego zwierzęcia zakażonego wirusem wścieklizny.
 
Należy bezwzględnie unikać kontaktu z podejrzanym zwierzęciem i nie dotykać zwłok zwierząt podejrzanych.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19