fbpx

Przekraczając granice…

FIO logo
FIO logo
W maju 2018r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie rozpoczęło realizację projektu w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Celem projektu pn. „Przekraczając granice…” jest wzmocnienie posiadanych i nabycie nowych umiejętności w zakresie rzecznictwa własnych praw oraz podniesienie poziomu samodzielności 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Istotną kwestią jest również poprawa wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną w lokalnym środowisku społecznym.

Poza osobami z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie wezmą udział również rodzice/ opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, kadra merytoryczna zatrudniona w placówkach Stowarzyszenia, wolontariusze oraz młodzież z ostródzkich szkół ponadgimnazjalnych i studenci Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Przewidziane są szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodziców/opiekunów oraz kadry merytorycznej
Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby osób z niepełnosprawnością, ich pragnienia, marzenia a przede wszystkim jest walką z utrwalonymi w społeczeństwie stereotypami w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami.
Ruch Self – Adwokatów istniejący w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Ostródzie podejmuje swoje działania już od 2004 roku, przynosząc wiele ciekawych rozwiązań sprzyjających rozwojowi osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z sukcesem został zrealizowany w 2013 r., ze środków PO FIO, projekt dla self- adwokatów z naszego regionu.
Realizacja obecnego projektu pozwoli osobom z niepełnosprawnością intelektualną zdobywać wiedzę nt. praw i obowiązków obywatela. Uczestnicy będą dzielić się tą wiedzą z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych i studentami, zwłaszcza w kontekście własnej niepełnosprawności, rozwiną kompetencje społeczne, nabędą umiejętności niezbędne podczas publicznych wystąpień i prelekcji.
Projekt przyczyni się również do zauważenie przez społeczeństwo lokalne wkładu pracy Stowarzyszenia w polepszanie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podejmowane działania: konferencje, prelekcje, obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ukażą potencjał drzemiący w osobach z niepełnosprawnością intelektualną, zniwelują bariery mentalne, zwiększą możliwość poznania i pełniejszego zrozumienia sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19