fbpx

Nagrody w Urzędzie Miejskim styczeń-czerwiec 2018

ilustracja
ilustracja
Ponownie prezentuję informacje o nagrodach dla pracowników samorządowych. Tym razem zapraszam do lektury danych o nagrodach za pierwsze półrocze w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nienaganne i terminowe wykonywanie zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności.

Przy przyznawaniu nagrody i ustalaniu jej wysokości bierze się pod uwagę osobisty wkład pracy każdego pracownika w realizację zadań Urzędu, a w szczególności:

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- terminowość załatwiania spraw,
- podejmowanie inicjatywy i pomysłowości w realizacji zadań,
- stosunek do interesantów i współpracowników,
- zdyscyplinowanie,
- umiejętność pracy w zespole.

Całkowita kwota brutto wypłaconych nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. wyniosła 194951,31 zł, odpowiednio:.

marzec 2018 r. 63151,31 zł
maj 2018 r. - 131800,00 zł

Liczba pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie, którym wypłacono nagrody:

marzec 2018 r. - 88 osób.
maj 2018 r. - 90 osób

Kwota nagrody w marcu 2018 r. była jednakowa dla każdego pracownika: 718,25 zł
Kwota najniższej nagrody w maju 2018 r.: ~ 500,00 zł
Kwota najwyższej nagrody w maju 2018 r.: 6000,00 zł

Wykaz nagród brutto pracowników Urzędu Miejskiego, którzy pełnią funkcje związane z merytorycznym przygotowaniem procesów decyzyjnych związanych z wydawaniem rozstrzygnięć władczych organu, w którym są zatrudnieni i otrzymali nagrody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Lp.

Nazwisko i Imię

m-c III/2018

m-c V/2018

1

Borchert Małgorzata

718,25 zł

2500,00 zł

2

Bożęcka Marta

718,25 zł

5500,00 zł

3

Długosz Izabela

718,25 zł

2500,00 zł

4

Gesek Norbert

718,25 zł

6000,00 zł

5

Ratajczyk Bożena

718,25 zł

3500,00 zł

6

Wiśniewska Agnieszka

718,25 zł

3500,00 zł

7

Wiśniewska Beata

718,25 zł

1250,00 zł

8

Zawadzki Lech

718,25 zł

-

9

Wawrzyniak Piotr

718,25 zł

1250,00 zł

Nagroda dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Poprosiłem o doprecyzowanie tego fragmentu odpowiedzi. Chciałem mieć pewność, że odwiedź jest prawidłowa. Wydało mi się dziwne, że wszyscy pracownicy mają takie samo uzasadnienie przyznania nagrody. W drugiej odpowiedzi były już nieco inne uzasadnienia.

W marcu 2018 roku każdy pracownik Urzędu Miejskiego w Ostródzie otrzymał nagrodę z takim samym uzasadnieniem, którego treść brzmi:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

W miesiącu maju 2018 roku Zastępca Burmistrza Norbert Gesek otrzymał nagrodę z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, rangi wykonywanych zadań, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości zadań".

W miesiącu maju 2018 roku Skarbnik Miasta Marta Bożęcka otrzymała nagrodę z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, realizację zadań priorytetowych urzędu, terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

W miesiącu maju 20,18 roku pracownicy: Małgorzata Trzcińska, Magdalena Kaliszewska, Małgorzata Borchert, Małgorzata Nagadowska, Izabela Długosz, Jacek Pietrzyk, Andrzej Bartnicki, Agnieszka Wiśniewska, Bożena Ratajczyk, Piotr Mrozowski, Ewa Gubemat, Aniela Danowska, otrzymali nagrodę z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

Wszyscy pozostali pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostródzie w miesiącu maju otrzymali nagrody z uzasadnieniem o treści:

"Za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości".

Nie jestem pewien, czy odpowiadanie na pisma i wnioski o informację publiczną po terminach, przewlekłe załatwianie prostych spraw, utrudnianie dostępu do informacji, wpisuje się we "wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych" oraz "terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań".

Nagrody w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. dla dyrektorów i kierowników jednostek podległych:

Lp.

Nazwisko i Imię

m-c III/2018

m-c V/2018

1

Kazimierz Wosiek

1 500,00 zł

-

2

Julian Pawłowski

3 000,00 zł

-

3

Maciej Czerkawski

-

2 500,00 zł

4

Marek Jankowski

2 500,00 zł

-

5

Zenon Ryszard Kastrau

850,00 zł

-

Nagroda dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.500,00 zł została przyznana z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

Nagroda dla Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie została przyznana za duży wkład i zaangażowanie w rozwój i popularyzację kultury wśród mieszkańców Ostródy, za efektywną pracę, realizację wielu wartościowych imprez oraz szeroką współpracę z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania kultury naszego miasta i regionu.

Nagroda dla Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 2.500,00 w miesiącu czerwcu 2018 r. została przyznana za wysoki poziom zaangażowania, wzorowe sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości.

Nagroda dla Dyrektora Muzeum w Ostródzie została przyznana za zaangażowanie i duży wkład w rozwój i popularyzację kultury muzealnej wśród mieszkańców Ostródy, za efektywną pracę, realizację wielu wartościowych wystaw i imprez poświęconych dziedzictwu kulturowemu naszego regionu.

Nagroda dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" w Ostródzie została przyznana z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, na podstawie § 12 pkt 3 i 5 regulaminu wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek".

Więcej materiałów o nagrodach w urzędach

 

Komentarze  
# Żal dupę ściskaOn 2018-08-08 16:39
Żal dupę ściska Panie Piech. Wy za stawianie stępli na poczcie najwidoczniej nie zasługujecie na nagrody
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
# świr stadionowydareczek 2018-08-09 21:57
A obsraniec rowerowy nie otrzymał żadnej nagrody?
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19