fbpx
Logo

Kolejne przetargi na finiszu

ilustracja
ilustracja
Zakończyły się przetargi na ścieżki rowerowe i modernizację pomostu nad j. Sajmino. Na razie znamy tylko oferty. W niektórych przypadkach kwoty ofert zaskakują.

W środę 23 maja 2018 roku zakończono przyjmowanie ofert w postępowaniu na budowę ścieżek rowerowych.
Część 1) Ścieżka rowerowa wokół j. Sajmino,
Część 2) Ścieszka rowerowa na odcinku ulic Graniczna-Partyzantów.

Zamawiający na sfinansowanie części 1 - ścieżka rowerowa wokół nabrzeża j. Sajmino w Ostródzie - zamierza przeznaczyć kwotę 990 000,00 zł. W postępowaniu wpłynęła oferta:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o., Ostróda

cena ofertowa: 2 017 268,18 zł,
termin realizacji zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy,
okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego.

Oferta jest wyższa o blisko 104% od kwoty, jaką zamierza przeznaczyć samorząd.
W pierwszym postępowaniu zakończonym w dniu 5 września 2017 roku została złożona oferta na kwotę 2 095 474,69 zł. Oferta była wyższa o blisko 69% od kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć samorząd (1 240 000,00 zł). Samorząd unieważnił pierwsze postępowanie z powodu zbyt wysokiej ceny.

Zamawiający na sfinansowanie części 2 - ścieżka rowerowa na odcinku ul. Graniczna- Partyzantów- zamierza przeznaczyć kwotę 490 000,00 zł. W postępowaniu wpłynęły oferty:

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o., Ostróda

cena ofertowa: 563 391,22 zł (+14%),
termin realizacji zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy,
okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy, licząc od dnia protokólarnego odbioru końcowego,

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., Morąg:

cena ofertowe- 355 118,08zł (-27%),
termin realizacji zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy,
okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy, licząc od dnia protokólarnego odbioru końcowego,

3. ADR BUD Usługi Remontowo Budowlane Wojciech Barański Sp. z o.o., Ostróda:

cena ofertowa: 539 150,75zł (+10%),
termin realizacji zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy,
okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy, licząc od dnia protokólarnego odbioru końcowego,

W czwartek 24 maja 2018 roku zakończono przyjmowanie ofert w postępowaniu na modernizację pomostu nad j. Sajmino. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 485 000,00 zł. W postępowaniu wpłynęła oferta:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o., Ostróda:

cena ofertowa: 733 263,71 zł,
termin realizacji zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy, z wyłączeniem okresu od 01-07-2018 r. do 31-08-2018 r.
Wykonawca oświadczył, że udzieli gwarancji i rękojmi w okresie 60 miesięcy od dnia protokólarnego odbioru końcowego;

Oferta jest wyższa o blisko 51% od kwoty, jaką zamierza przeznaczyć samorząd.
W pierwszym postępowaniu zakończonym 25 kwietnia 2018 roku wpłynęła oferta na kwotę 867 035,83 zł. Była ona o blisko 77% większa niż kwota (490 000,00 zł), jaką zamierzał na ten cel przeznaczyć samorząd. Unieważniono to postępowanie z powodu zbyt wysokiej ceny.

Czekamy na rozstrzygnięcie.

OstrodaOnline.pl 2001 - 2019