fbpx
Logo

Wpłynęła jedna oferta w przetargu na remont basenu

Ilustracja
Ilustracja
Kolejny etap remontu basenu za nami. Do urzędu wpłynęła zaledwie jedna oferta. Oznacza to, że jedna z części postępowania nie została rozstrzygnięta. Oferta na prace opisane w części nr 1 wynosi 7 995 000,00 zł. To o 495 000 zł więcej, niż zamierzał przeznaczyć na ten cel samorząd.

 

MODERNIZACJA BUDYNKU BASENU W OSTRÓDZIE

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 8.000.000,00 PLN brutto,

w tym:

cześć 1- 7.500.000,00 PLN;

część 2- 500.000,00 PLN.

W części 1 wpłynęła oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum:MICROSTYSTEM Sp. z o.o., ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9, 81-730 Sopot oraz PURIZOLACJE Sp. z 0.0., ui. K. Wiłkomirskiego 39, 80298 Gdańsk.

Informacje dotyczące oferty Wykonawcy:

1. Cena ofertowa: 7.995.000,00 PLN brutto.

2. Wykonawca zobowiązał się do:

1) wykonania zamówienia w terminie 199 dni od dnia podpisania umowy;

2) udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w okresie 48 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego;

3) skierowania do pełnienia funkcji kierownika budowy Pana Wiesława Szostaka;

4) zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia pracowników, o których mowa w opisie społecznego kryterium oceny ofert, na podstawie umowy o prac łącznie na 3 etaty;

3. Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

W części 2 nie wpłynęła żadna oferta.

MICROSYSTEM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie została założona w 1985 roku. Pierwotnie spółka zajmowała się głównie usługami informatycznymi. Spółka była przez lata liderem na rynku oprogramowania do zarządzania, zbierając nagrody i wyróżnienia krajowych targów i konkursów. Realizowaliśmy projekty informatyczne zarówno w kraju, jak i zagranicą. W 1990 roku rozszerzono zakres działalności spółki o projektowanie i wykonawstwo (instalowanie i uruchamianie) w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych, co obecnie - wraz z szeroko rozumianą obsługą serwisową systemów i urządzeń - stanowi podstawową branżę działalności spółki.

Purizolacje Sp. z o.o.
Firma rodzinna założona w 1986 r. działającą w branży budowlanej i elektroenergetycznej. Specjalizujemy się w wykonywaniu izolacji wszelkiego rodzaju obiektów w technologii natrysku pianki poliuretanowej. Wieloletnie doświadczenie w branży przekłada się na gwarancję jakości wykonywanych usług. W zakresie działalności jest również: Natrysk piany PUR, Wiercenie i cięcie, Elektroenergetyka.

Biorąc pod uwagę zakres działalności firm z konsorcjum spodziewać się można podwykonawcy na część robót.

Zasadniczym pytaniem jest, czy zostanie zwiększona kwota na realizację pierwszej części zadania? Jeśli przyjąć za wzór poprzednie postępowania, będzie to czysta formalność. Jednak trzeba pamiętać, że to kolejne pół miliona, które trzeba zabezpieczyć w budżecie.

Oby nie skończyło się jednak tak, że oprócz wydatków ujętych w przetargu, samorząd będzie dokładał do tego remontu spore kwoty w postaci prac nieujętych w postępowaniu przetargowym. Miało to miejsce choćby przy budowie stadionu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego.

Zaskakującym jest natomiast brak ofert na mało skomplikowane zadanie drugie, jakim są prace budowlane na zewnątrz budynku. To m.in. izolacja dachu, prace blacharskie, izolacja ścian, wykonanie elewacji.

Jeśli przyjąć, że umowa zostanie podpisana 1 marca 2018 roku, to prace opisane w zadaniu nr 1 (wnętrze obiektu) muszą się zakończyć najpóźniej do 16 września 2018 roku. Można zatem zapomnieć o słowach burmistrza, że na basen pójdziemy w sierpniu.

OstrodaOnline.pl 2001 - 2020