fbpx
Logo

Podpisano umowy na dofinansowanie miejskich projektów

Ilustracja
Ilustracja
Koniec roku przyniósł formalne potwierdzenie przyznania środków na projekty, których lwią część stanowią środki unijne. Największy i najważniejszy z punktu widzenia mieszkańców Ostródy to projekt o nazwie "Zrównoważany Transport Miejski". We wtorek 14 listopada 2017 r. otrzymaliśmy informację o potwierdzeniu przyznania dofinansowania a na koniec grudnia złożono podpisy pod umową na dofinansowanie.

"Zrównoważony transport miejski w Ostródzie" (RPWM.04.04.04-28-0004/17) to potrzebny i oczekiwany projekt dotyczący w głównej mierze zakupu niskoemisyjnych autobusów i budowy ścieżki rowerowej łączącej Ostródę z Kajkowem. Kwota całkowita projektu: 20 423 902,30 zł, dofinansowanie: 14 032 167,28 zł. Więcej szczegółów w materiale - "Duży projekt z dofinansowaniem". Gmina Miejska Ostróda 31 lipca 2017 roku ogłosiła przetarg - "Dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie". Otwarcie ofert: 2018-03-01.
Brakuje jeszcze postępowań na pozostałe zadania, w tym na budowę ścieżki rowerowej. W tym zadaniu w kosztach będą partycypować również Starostwo Powiatowe w Ostródzie oraz Gmina Ostróda.
Nasze obawy budzi jednak sposób wykonania tej ścieżki. Zgodnie z udostępnionymi dokumentami planowana jest ścieżka z polbruku. Mamy nadzieję, że zleceniodawca wycofa się z tego pomysłu i ścieżka rowerowa zostanie wykonana z asfaltu.

Gmina Miejska Ostróda podpisała również umowę na dofinansowanie projektu "Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie" (RPWM.03.01.00-28-0042/17), który w założeniu ma usprawnić i umożliwić załatwienie większości urzędowych spraw za pomocą komputera. Kwota całkowita projektu: 1 286 680,00 zł, dofinansowanie: 927 078,00 zł. To powinno być standardem we wszystkich urzędach, dlatego bardzo nas cieszy realizacja takiego projektu.

XLI Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie

OstrodaOnline.pl 2001 - 2020