fbpx

Budżet miejski na 2018 rok uchwalony

ilustracja
ilustracja
W czwarek 28 grudnia 2017 roku radni miejscy niemal jednogłośnie (18 głosów za, 1 wstrzymujący się) uchwalili projekt budżetu na 2018 rok. Zakłada on wzrost o 233,97% wydatków majątkowych, co jest związane z dwiema inwestycjami (basen i wiadukt). W 2018 roku ma też wzrosnąć zadłużenie o 26 milinów za sprawa planowanej emisji obligacji. W planach jest też zwiększenie podatku od nieruchomości.

Projekt budżetu:

dochody: 140 500 000 zł

wydatki: 164 200 000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości ponad 46 mln zł, co oznacza wzrost o 233% w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2017. Wydatki majątkowe to przede wszystkim wydatki na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki te stanowią w wydatkach majątkowych 99%.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie ponad 27 mln zł, co stanowi 21%, natomiast na koniec 2018 roku planuje się stan zadłużenia gminy w kwocie blisko 49 mln zł co stanowi blisko 35% ogólnych dochodów.

Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku będzie większy od stanu z 31 grudnia 2017 roku o 21.588.546,74 zł.

Planuje się zaciągnięcie nowego zadłużenia poprzez sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską Ostróda w wysokości 26 mln zł. Konieczność zaciągnięcia nowego zadłużenia wynika z planowanych na bardzo wysokim poziomie wydatków majątkowych.

Tym samym zakończyła się era "oddłużania miasta", która była jedynie pustym sloganem. Spłata rat kredytów zaciągniętych przez poprzednie władze na realizację wielu inwestycji miejskich byłaby bowiem realizowana bez względu na to, kto zarządzałby miastem i była obowiązkiem, nie nadzwyczajnym i indywidualnym działaniem obecnej ekipy.

Trzeba w tym miejscu wspomnieć o sprawach, których nie usłyszeliśmy podczas sesji. Nie usłyszeliśmy o kosztach obsługi emisji obligacji, które mogą sięgać wielu milionów. Powoduje to zwiększenie realnego zadłużenia o kilka milionów.

Na dzień uchwalenia budżetu przyjęto też założenie, że miasto otrzyma dofinansowanie w kwocie 13 milionów na budowę wiaduktu. Tyle, że dofinansowanie nie jest obligatoryjne i istnieje pewne ryzyko, że miasto go nie otrzyma. W czarnym scenariuszu spowoduje to dziurę w budżecie na kwotę 13 milionów i konieczność pilnego znalezienie środków na dokończenie rozpoczętej inwestycji. Mamy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie, gdyż byłoby to katastrofalne dla budżetu.

W projekcie budżetu i omówieniu próżno też szukać niezwykle potrzebnych zadań inwestycyjnych jakimi niewątpliwie są ronda na ulicach Olsztyńska-Mickiewicza, Olsztyńska-Drwęcka, Grunwaldzka-Drwęcka-Kopernika. Nie ma też żadnej informacji o planach realizacji remontu lub przebudowy ulicy 1 Dywizji, która ma być alternatywną drogą dojazdu. Brakuje informacji o utworzeniu nowych ulic w "Czerwonych Koszarach" umożliwiających połączenie z ulicą Grunwaldzką (przez główną bramę). Nie ma tych inwestycji również w projekcie budżetu na 2018 rok powiatu ostródzkiego. Być może dojdzie do zmian w budżecie w późniejszym terminie, jednak trzeba mieć świadomość, że to kolejne miliony, które trzeba znaleźć w budżecie.

Komentarze  
# RE: Budżet miejski na 2018 rok uchwalonyRafał 2018-01-05 08:33
Panie Jacku, a jak się ma zadłużenie na koniec 2017 i planowane zadłużenie na koniec 2018 roku do zadłużenia na koniec 2011 roku i 2012 roku? W tym roku to 21%, za rok planowane jest 35%. A pamiętajmy jeszcze o obligacjach, które są inną pozycją księgową, ale de facto to również zobowiązanie! Przypomnę, że to właśnie "zadłużenie miasta" było jedną z głównych przyczyn referendum, po którym do władzy doszli obecni rządzący. Jestem ciekaw, czy obecna ekipa rządząca to aż tacy hipokryci. A może wreszcie doszli do tego, że zadłużenie miasta jest czymś normalnym? Jeśli tak, to spodziewam się obszernych przeprosin dla poprzednich władz w środkach masowego przekazu w najbliższym czasie.

Jak to dobrze, że już 2018. Jeszcze parę miesięcy i - oby - panowie z ratusza pożegnają się z władzą. Czego Wam i sobie życzę na początek 2018 roku. Pozdrawiam :)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# Sama prawdaWyborca 2018-01-07 01:16
Ciężko będzie im po wyborach żyć za te grosze wiceburmistrz to na chleb nie będzie miał i znikam już nie pogada współczuję chłopakom.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Budżet miejski na 2018 rok uchwalonyObserwator 2018-01-14 12:10
Współczuję Panu Krajewskiemu to co z nim tak zwani „Katolicy” wyprawiaję. Jak tylko Pan Krajewski zabiera głos to wszyscy oni po koleji wychodzą z sali obrad. Jako Pierwszy wychodzący z obrad jest jak zwykle nasz „Rycerz” Pan Podsiadło a za nim pozostała „świta”.Na końcu tej Procesji jako ostatnim wychodzącym jest nasz kryminalista Hainrich Hoch. Ciekaw jestem jak długo jeszcze te śmieszne obrzędy będą trwały?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# Martwię się o moje ukochane miastoIngrid 2018-01-16 14:24
Za co płacimy rajcom Grodu nad Drwęcą? Jak można tak marnotrawić środki publiczne. Uważam, że w tegorocznych wyborach do samorządu trzeba dokonać rzetelnej oceny dotychczasowej "władzy" . dość już się obłowiła. Trzeba nam mądrych i uczciwych ludzi do Rady Miasta. Stąd skreślać trzeba takich ludzi jak niejaki Henryk Heinrich Hoch. Osoba ta ma już trzy prawomocne wyroki i nie może, z powodów etycznych i prawnych w ogóle startować do wyborów. Apeluję! Przypilnujmy by H.H Hoch nie mógł startować do władz Miasta. Inaczej będziemy tego mocno żałować!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Budżet miejski na 2018 rok uchwalonyOstródzianin 2018-01-21 09:11
Nie odwołanie Pana Henryka Hocha z jego stanowiska to niestety hańba!!!! Jak można tolerować osobnika o takich „sukcesach” na stanowisku zastępcy przewodniczącego Rady Miasta! Co to za Rada i co to za radni -dali dowód, że tworzą klikę i nie mają zwykłej przyzwoitości. Oczekiwanie od Hocha, że ma honor i zrezygnuje, jest równie zeru. Orzeczenie o jego prawdomówności i honorze zapadło w wielu wyrokach sądowych. Jak można jeszcze bardzie się zdeklasować?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Budżet miejski na 2018 rok uchwalonyOstródzianin 2018-02-03 20:52
Ciekawe czy uwzględnili olbrzymie premie dla Norberta Krystiana Geska. Co ten chłopina będzie robił po wyborach.ogłośmy konkurs na stanowisko dla geska.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Budżet miejski na 2018 rok uchwalonyObserwator 2018-02-11 22:01
Dziwię się, że „działalność” p. Henryka Hocha tak długo jest wspierana przez notabli ostródzkich. Co jeszcze musi on złego zrobić by jego poplecznicy wreszcie przejrzeli na oczy? Przecież jego oszczerstwa są tak ewidentne, że został za to skazany przez Sądy prawomocnymi wyrokami.(4 wyroki skazujące) Czy tego ostródzka władza nie widzi?! Kogo ona wspiera? Kryminalistę!!!. Im szybciej się go pozbędzie, tym lepiej będzie też i dla Rady Miasta i dla Naszego Miasta i jego Mieszkańców. Pytam się, czy p. Heinrich Hoch jest osobą nietykalną w Ostródzie? Kto osobiście za tym stoi i jak długo jeszcze???
Ostatnio sprawę sądową przegrał przeciwko Przewodniczącej Stowarzyszenia Niemieckiego.w Olsztynie Wymyślał jakeś bzdury, żeby ją za wszelką cenę usunąć ze stanowiska. Po wyroku sądowym musiał ją też w prasie przepraszać i.t.d.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Budżet miejski na 2018 rok uchwalonyKazik 2018-02-22 17:16
Henryk Hoch ma już 5 a nie 4 wyroki skazujące. W tej dziedzinie jest rekordzistą i nie do pobicia. Ciekaw jestem czemu on wogóle nie zabiera głosu pdczas sesji. Zapewnie zakazano mu wypowiadania się na jakiekolwiek tematy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Budżet miejski na 2018 rok uchwalonyLeszek 2018-03-01 19:39
Henio ma aź 5 wyroków skazujących !!!!!!
To jest nieprawdopodobne!!!!! Jak to jest możliwe, że on jeszcze w Radzie Miasta sprawuje funkcje???
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Budżet miejski na 2018 rok uchwalonyObserwator 2018-03-14 13:50
Właściwie to jako radny Rady Miasta otrzymał Henryk Hoch 4 Skazujące Wyroki Sądowe. Ten 5 to jest wyrok gdzie przed wieloma laty za kradzież alkoholu i pobicie policjanta został skazany przez sąd i póżniej odpoczywał w więzieniu na ulicy Olsztynskiej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Budżet miejski na 2018 rok uchwalonyAdaś 2018-03-07 15:04
Czemu nasza Rady Miejska milczy?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
# RE: Budżet miejski na 2018 rok uchwalonyKaziu 2018-03-09 13:19
To jest doprawdy niewiarujące co w taj Radzie Miejskiej się dzieje.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19