fbpx
Logo

Duży projekt z dofinansowaniem

ilustracja
ilustracja
We wtorek 14 listopada 2017 r. na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko pojawiła się lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/17. Jednym z projektów, który otrzyma dofinansowanie jest Zrównoważony transport miejski w Ostródzie (RPWM.04.04.04-28-0004/17) złożony przez Gminę Miejską Ostróda.

Koszt całkowity projektu: 20 423 902,30 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 14 032 167,28 zł
Ocena KOP: 38,00 pkt

Przypomnijmy.
W ramach projektu przewidziano m.in.:

  • zakup 12 niskoemisyjnych autobusów (10 szt. autobusów spalinowych spełniających normę EURO 6 oraz 2 autobusy elektryczne), które zastąpią obecnie użytkowane przez Żeglugę Ostródzko – Elbląską pojazdy (koszt 16 482 000 zł),
  • wymianę 30 wiat przystankowych (koszt 450 000 zł),
  • zakup urządzenia do ładowania baterii w autobusach elektrycznych (koszt 86 100 zł),
  • budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości około 3,2 km, która połączy Miasto Ostróda z Gminą Ostróda (koszt 3 230 228,24 zł),
  • modernizację oświetlenia ulicznego (koszt 90 734,06 zł).

Wymienione działania mają przyczynić się do zwiększenia dostępności do komunikacji publicznej oraz infrastruktury rowerowej, co przełoży się na poprawę środowiska atmosferycznego i lepszą jakość życia mieszkańców. Partnerem w realizacji projektu ma być Powiat Ostródzki oraz Gmina Ostróda.

Gmina Miejska Ostróda w dniu 31 lipca ogłosiła przetarg - "Dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie".
W ramach tego postępowania zamówiono m.in:
Część 1: dziesięciu sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 11,5 - 12,2 metrów przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej,
Część 2: dwóch sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 8,5 - 9,2 metrów z napędem elektrycznym,
Dostraczenie:
Część 1: 300 dni od dnia podpisania umowy, w tym dostawa pierwszych pięciu sztuk w terminie - 150 dni od dnia podpisania umowy,
Część 2: 300 dni od dnia podpisania umowy, w tym dostawa pierwszego autobusu w terminie - 150 dni od dnia podpisania umowy,

Termin otwarcia ofert: 2018-03-01

Gmina Miejska Ostróda musi teraz zabezpieczyć w budżecie na realizację tego projektu 6 391 735,02zł. Część kosztów dotyczących jednego fragmentu wniosku (budowa ścieżki rowerowej Jaracza-Kajkowo) zostanie sfinansowany ze środków Partnerów (Gminy Ostróda i Powiatu Ostródzkiego).

Ten projekt może znacząco poprawić sytuację transportu publicznego w mieście. Z niecierpliwością czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie.

OstrodaOnline.pl 2001 - 2020