fbpx
Logo

Inwentaryzacja basenu

Basen w Ostródzie oczekuje na modernizację.
Basen w Ostródzie oczekuje na modernizację.
W dniu 28 marcu 2017 roku miasto zakupiło 10 letni basen od syndyka masy upadłościowej. Na ten cel zakup wydano 2,5 miliona zł. Zapowiadano wtedy, że basen planuje się otworzyć dla mieszkańców we wrześniu 2017 roku. Już w maju wiadomym było, że to termin nierealny. Wskazywała na to logika, jak i sposób przeprowadzenia postępowania na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektu budowlanego modernizacji basenu. Na chwilę obecną burmistrz mówi o otwarciu basenu we wrześniu 2018 roku. Tak przypuszczamy, gdyż rok nie został podany.

Od samego początku pisaliśmy, że zakup tego obiektu jest obarczony dużym ryzykiem i jego przygotowanie do użytku może być długotrwałe i kosztowne. Na chwilę obecną czekamy na ogłoszenie przetargu na remont tego obiektu. Dokumentacja zalecone w w/w postępowaniu została już dostarczona do Urzędu Miejskiego. Jest to dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu jak i gotowy projekt budowlany. Ten ostatnio został odebrany w dniu 3 października 2017 roku.

Nie wiemy, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na modernizację. Urząd Miejski odmówił nam podania informacji o terminie ogłoszenia. Odmówił też udostępnienia projektu modernizacji. Czekamy na uzupełnienie tego urzędniczego błędu a w przypadku dalszego utrudniania dostępu do tej dokumentacji sprawę skierujemy do sądu.

Na pytanie, dlaczego nadal nie ma przetargu na remont basenu odwiedź nie jest oczywista. Przypuszczamy jednak, że samorząd nie ma zabezpieczonej w budżecie wystarczającej kwoty. Spodziewamy się, że na jednej z najbliższych sesji nastąpi zmiana w budżecie i zwiększenie kwoty na to zadanie. Dopiero po tej zmianie prawdopodobnie pojawi się ogłoszenie o przetargu. Jaka będzie to kwota nie wiemy. Czy podawane przez burmistrza szacunkowe 2-3 miliony, 6 czy może 9 milionów? Wkrótce się dowiemy.

Jak wygląda stan basenu stwierdzony podczas inwentaryzacji? W telegraficznym skrócie:

  • Sieć elektryczna w całości do wymiany,

  • Wentylacja posiada wiele wad wymagających wymiany lub modernizacji.

  • Budynek jest w stanie dobrym, konieczne remonty i konserwacja wymagana w związku z normalnym użytkowaniem.

  • Należy wymienić całą armaturę i wylewki ze względu na wyeksploatowanie

Poniżej zamieszczamy kopię dokumentacji przekazanej w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną. Dotyczy ona inwentaryzacji basenu.

Inwentaryzacja budowlana
Inwentaryzacja instalacji elektrycznych
Inwentaryzacja instalacji sanitarnej
Inwentaryzacja konstrukcji budynku
Projekt konstrukcyjny

OstrodaOnline.pl 2001 - 2020